พันธุ์ทิพย์

ข้อมูลสมาชิก – พันธุ์ทิพย์

เริ่มเป็นสมาชิก: January 11, 2013 18:29:34 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 2714 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 2942 รายการ , คำติ: 0 รายการ

ตั้งประมูล

วัดระฆัง-บางขุนพรหม-เกศไชโย

เทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : June 10, 2017 02:00:42
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 20
  Closed
 • ผู้ชนะ : webmaster4  VIP  (1)
 • วันที่ปิด : June 11, 2017 02:01:59
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 07, 2014 02:15:06
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 810
  Closed
 • ผู้ชนะ : Thanyaphon  (1375)
 • วันที่ปิด : November 08, 2014 02:17:52
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 01, 2014 03:13:25
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 920
  Closed
 • ผู้ชนะ : AT/ff  (346)
 • วันที่ปิด : November 02, 2014 03:35:25
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 27, 2014 04:49:29
 • ราคาเปิด : 11
 • ราคาขณะนี้ : 891
  Closed
 • ผู้ชนะ : promnimit1  (383)
 • วันที่ปิด : October 28, 2014 07:08:02
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 27, 2014 04:48:22
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 850
  Closed
 • ผู้ชนะ : jyoil  (4545)
 • วันที่ปิด : October 28, 2014 12:16:57
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 24, 2014 03:36:45
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 780
  Closed
 • ผู้ชนะ : jessicaleah111  (3)
 • วันที่ปิด : October 25, 2014 03:48:01
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 22, 2014 10:01:46
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 960
  Closed
 • ผู้ชนะ : ksak   (524)
 • วันที่ปิด : October 23, 2014 14:35:48
10 บาท พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ รุ่นอนุสณ์ 118 ปี ปี 2533 เนื้อผง กทม + บัตรดีดี ถูกแบบนี้ มีเรื่อยๆ
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 20, 2014 12:27:06
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 870
  Closed
 • ผู้ชนะ : arromdee  (194)(9)
 • วันที่ปิด : October 21, 2014 14:29:20

พระสมเด็จทั่วไป

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จตรัสรู้ ปี2519 เนื้อผง วัดทุ่งเสรี กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 08, 2020 03:24:14
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 180
  Closed
 • ผู้ชนะ : yoddoi  (547)
 • วันที่ปิด : January 09, 2020 06:12:13
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 30, 2019 04:31:27
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 380
  Closed
 • ผู้ชนะ : Gumpanuy5  VIP  (85)(1)
 • วันที่ปิด : October 31, 2019 05:04:52
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 25, 2019 08:46:30
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 570
  Closed
 • ผู้ชนะ : mang2528  VIP  (63)(1)
 • วันที่ปิด : October 26, 2019 08:57:38
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 24, 2019 06:47:16
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 390
  Closed
 • ผู้ชนะ : reset_35  VIP  (394)
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 08:20:03
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 20, 2019 11:45:22
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 510
  Closed
 • ผู้ชนะ : Bangsaii  (496)
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 12:10:21
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ 9 ชั้น ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 19, 2019 06:38:43
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 690
  Closed
 • ผู้ชนะ : Siamchaiyo  (985)
 • วันที่ปิด : October 20, 2019 08:11:05
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 16, 2019 08:23:51
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 360
  Closed
 • ผู้ชนะ : Bangsaii  (496)
 • วันที่ปิด : October 17, 2019 11:25:29
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อผง วัดประสาทฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้ามีตา ปี2495 เนื้อผง วัดสุทัศน์ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 17, 2019 08:47:03
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 710
  Closed
 • ผู้ชนะ : Bangsaii  (496)
 • วันที่ปิด : September 18, 2019 09:08:07

พระเนื้อดิน

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 08, 2020 03:13:07
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 200
  Closed
 • ผู้ชนะ : Suchakri  (350)
 • วันที่ปิด : January 09, 2020 05:22:36
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 06, 2020 07:17:15
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 300
  Closed
 • ผู้ชนะ : Bangsaii  (496)
 • วันที่ปิด : January 07, 2020 09:16:51
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 26, 2019 05:45:41
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 240
  Closed
 • ผู้ชนะ : not888  VIP  (2860)
 • วันที่ปิด : December 27, 2019 08:12:23
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 20, 2019 08:47:57
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : assawin  VIP  (2568)
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 09:08:51
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 13, 2019 09:17:41
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 290
  Closed
 • ผู้ชนะ : jyoil  (4545)
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 12:07:20

พระเนื้อชิน

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : June 24, 2019 11:23:58
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 410
  Closed
 • ผู้ชนะ : Lina123  (371)
 • วันที่ปิด : June 25, 2019 13:03:13
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : June 21, 2019 08:14:50
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 340
  Closed
 • ผู้ชนะ : Suchakri  (350)
 • วันที่ปิด : June 22, 2019 08:24:23
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : June 19, 2019 09:36:27
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 400
  Closed
 • ผู้ชนะ : sakhack  (58)(2)
 • วันที่ปิด : June 20, 2019 09:56:13
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : June 18, 2019 06:20:24
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 400
  Closed
 • ผู้ชนะ : sakhack  (58)(2)
 • วันที่ปิด : June 19, 2019 08:42:51
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : June 09, 2019 08:52:32
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 320
  Closed
 • ผู้ชนะ : Suchakri  (350)
 • วันที่ปิด : June 10, 2019 11:25:04
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะหัวเข่า เจ้าคุณผล ปี2509 เนื้อตะกั่ว วัดหนัง กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : May 28, 2019 07:10:30
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 400
  Closed
 • ผู้ชนะ : 1431jojo  (142)
 • วันที่ปิด : May 29, 2019 07:41:46

พระเนื้อผง-เนื้อว่าน

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 17, 2019 09:31:29
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : ruch  (3593)(1)
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 09:38:09
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแม่โพสพสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) ปี2495 เนื้อดินผสมผง วัดอนงค์ กทม.พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 12, 2019 08:37:40
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 170
  Closed
 • ผู้ชนะ : reset_35  VIP  (394)
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 08:49:02
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงปู่แหวน ปี2517 เนื้อผง วัดสัมพันธวงศ์ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 15, 2019 08:39:57
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 330
  Closed
 • ผู้ชนะ : Lina123  (371)
 • วันที่ปิด : November 16, 2019 09:08:18
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงปู่แหวน ปี2517 เนื้อผง วัดสัมพันธวงศ์ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 14, 2019 07:18:35
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 310
  Closed
 • ผู้ชนะ : Lina123  (371)
 • วันที่ปิด : November 15, 2019 08:28:21

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ รูปเหมือนหลวงพ่อแพ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อผงเกสร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 06, 2020 07:16:32
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 150
  Closed
 • ผู้ชนะ : rtna101   (886)(1)
 • วันที่ปิด : January 07, 2020 09:16:53
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 24, 2019 09:10:42
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 160
  Closed
 • ผู้ชนะ : Kot11234  (761)
 • วันที่ปิด : December 25, 2019 09:18:34
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 23, 2019 06:21:18
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 230
  Closed
 • ผู้ชนะ : Suchakri  (350)
 • วันที่ปิด : December 24, 2019 07:30:34
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 18, 2019 09:38:28
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 350
  Closed
 • ผู้ชนะ : Kot11234  (761)
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 10:34:00
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ รูปเหมือนหลวงพ่อแพ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อผงเกสร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ รูปเหมือนหลวงพ่อแพ รุ่น2 ปี2534 เนื้อผง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 04, 2019 08:16:47
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 140
  Closed
 • ผู้ชนะ : aten  (3873)
 • วันที่ปิด : October 05, 2019 08:32:18

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระกริ่งธิเบต พิมพ์ใหญ่ ปี2506 เนื้อโลหะผสม วัดประสาทบุญญาวาส กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : April 02, 2019 07:51:55
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 1510
  Closed
 • ผู้ชนะ : witbcc143  (347)
 • วันที่ปิด : April 03, 2019 09:45:35

พระปิดตาทุกสำนัก

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 20, 2019 08:47:23
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 300
  Closed
 • ผู้ชนะ : Piyaganesh  (507)
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 09:50:00
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 16, 2019 07:44:12
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 250
  Closed
 • ผู้ชนะ : noname_2475  (443)
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 09:29:10
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 13, 2019 09:16:28
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 200
  Closed
 • ผู้ชนะ : sopaga  (582)
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 11:59:07
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 11, 2019 05:53:32
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 260
  Closed
 • ผู้ชนะ : Piyaganesh  (507)
 • วันที่ปิด : December 12, 2019 11:32:32
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 27, 2019 07:48:29
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 360
  Closed
 • ผู้ชนะ : Piyaganesh  (507)
 • วันที่ปิด : November 28, 2019 08:57:17
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระปิดตานะมิ หลวงปู่สี ปี2517 เนื้อผง วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 18, 2019 06:48:57
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 270
  Closed
 • ผู้ชนะ : Piyaganesh  (507)
 • วันที่ปิด : November 19, 2019 07:07:41
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 14, 2019 07:27:06
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 250
  Closed
 • ผู้ชนะ : natkku  (721)
 • วันที่ปิด : November 15, 2019 07:42:22
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระปิดตาคูณลาภ หลวงพ่อคูณ ปี2517 เนื้อผง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 08, 2019 07:30:18
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 290
  Closed
 • ผู้ชนะ : Piyaganesh  (507)
 • วันที่ปิด : November 09, 2019 09:37:29

พระบูชา-รูปถ่าย

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 06, 2020 07:14:44
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : natkku  (721)
 • วันที่ปิด : January 07, 2020 09:16:55
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 16, 2019 07:49:41
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : natkku  (721)
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 10:09:27
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปางมารวิชัย พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 13, 2019 09:29:02
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 310
  Closed
 • ผู้ชนะ : Kot11234  (761)
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 12:00:54
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแก้วมรกต ปี2500 เนื้อแก้วสีเขียว พิธี 25 พุทธศตวรรษ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 16, 2019 08:56:49
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 600
  Closed
 • ผู้ชนะ : Siamchaiyo  (985)
 • วันที่ปิด : September 17, 2019 09:30:24
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแผง21(ตัดเดี่ยว) เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.อยุธยา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแก้วมรกต ปี2500 เนื้อแก้วสีเขียว พิธี 25 พุทธศตวรรษ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 15, 2019 08:50:19
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 610
  Closed
 • ผู้ชนะ : Omega18  (212)
 • วันที่ปิด : August 16, 2019 09:04:59
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระแก้วมรกต ปี2500 เนื้อแก้วสีเขียว พิธี 25 พุทธศตวรรษ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 09, 2019 08:31:15
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 660
  Closed
 • ผู้ชนะ : Pissanuwat  (282)
 • วันที่ปิด : August 10, 2019 09:32:44

ธนบัตร-เหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญนั่งบัลลังค์รัชกาลที่ 9 เนื้ออัลปาก้า ปี 2539 (((แพ็คคู่ 2 เหรียญ)))
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 16, 2020 07:14:26
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 180
  Closed
 • ผู้ชนะ : yod414  (206)
 • วันที่ปิด : January 17, 2020 11:41:52
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญเสมารัชกาลที่9 ที่ระลึกพระชนมายุครบ 6 รอบ ปี2542 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 16, 2019 08:13:51
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 310
  Closed
 • ผู้ชนะ : manit34  (162)
 • วันที่ปิด : October 17, 2019 11:25:44
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญพระราชทาน รัชกาลที่9 ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญหนึ่งสลึง รัชกาลที่6 ปี2467 เนื้อเงิน พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : March 19, 2018 12:37:49
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 370
  Closed
 • ผู้ชนะ : Moosathu6  VIP  (511)
 • วันที่ปิด : March 20, 2018 12:58:55
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญเสมาครบ 3 รอบ รัชกาลที่9 ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 10, 2017 09:56:17
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 600
  Closed
 • ผู้ชนะ : rtna101   (886)(1)
 • วันที่ปิด : January 11, 2017 10:03:46
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญเสมาครบ 3 รอบ รัชกาลที่9 ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 26, 2016 11:43:47
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 400
  Closed
 • ผู้ชนะ : boy99  (1063)
 • วันที่ปิด : November 27, 2016 11:48:25
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญเสมาครบ 3 รอบ รัชกาลที่9 ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 24, 2016 14:58:01
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 1050
  Closed
 • ผู้ชนะ : Chai61  (360)
 • วันที่ปิด : November 25, 2016 14:59:27
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญในหลวงรัชกาลที่9 ครบ 4 รอบ ปี2518 เนื้อทองแดง พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญในหลวงรัชกาลที่9 ครบ 4 รอบ ปี2518 เนื้อทองแดง พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 21, 2016 15:28:33
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 810
  Closed
 • ผู้ชนะ : BMW_zero  (393)(1)
 • วันที่ปิด : November 22, 2016 15:53:01

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ก่อนปี-2520

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ ปี2520 เนื้อทองแดงรมดำ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : January 08, 2020 03:27:46
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 410
  Closed
 • ผู้ชนะ : beating  (191)
 • วันที่ปิด : January 09, 2020 06:11:58
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญพระพุทธบาทสมเด็จฯ(นวม) ปี2497 เนื้อทองแดง วัดอนงค์ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญพระพุทธบาทสมเด็จฯ(นวม) ปี2497 เนื้อทองแดง วัดอนงค์ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญพระพุทธปริต ปี2515 เนื้อทองแดงรมดำ จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดุลย์ ปลุกเสก) พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 09, 2019 07:41:12
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 1010
  Closed
 • ผู้ชนะ : kling18  (922)
 • วันที่ปิด : September 10, 2019 08:11:01

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ปี-2521-2540

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม ปี2535 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อยิด ปี2536 เนื้อทองแดง วัดหนองจิก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 26, 2019 08:19:14
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : non2502  (4541)
 • วันที่ปิด : August 27, 2019 13:00:07
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อยิด ปี2536 เนื้อทองแดง วัดหนองจิก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 24, 2019 05:45:44
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 150
  Closed
 • ผู้ชนะ : non2502  (4541)
 • วันที่ปิด : August 25, 2019 07:04:39
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี2537 เนื้อฝาบาตร วัดบางคลาน จ.พิจิตร พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 20, 2019 09:12:03
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 310
  Closed
 • ผู้ชนะ : sertddpra  (147)
 • วันที่ปิด : August 21, 2019 10:50:19
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี2529 เนื้อฝาบาตร วัดบางคลาน จ.พิจิตร พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 14, 2019 08:53:24
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 260
  Closed
 • ผู้ชนะ : Lina123  (371)
 • วันที่ปิด : August 15, 2019 09:36:22
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี2529 เนื้อฝาบาตร วัดบางคลาน จ.พิจิตร พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 09, 2019 08:27:39
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 310
  Closed
 • ผู้ชนะ : tor  (738)
 • วันที่ปิด : August 10, 2019 09:27:53
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี2536 เนื้อฝาบาตร วัดบางคลาน จ.พิจิตร พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 06, 2019 09:08:14
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : not888  VIP  (2860)
 • วันที่ปิด : August 07, 2019 09:10:19

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-หลังปี-2540

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อพูล ปี2542 เนื้อทองแดง วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เม็ดปะคำหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงคลุกรักเก่า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 04, 2019 09:22:52
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 260
  Closed
 • ผู้ชนะ : sertddpra  (147)
 • วันที่ปิด : September 05, 2019 09:53:49
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เม็ดปะคำหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงคลุกรักเก่า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 03, 2019 08:58:48
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 410
  Closed
 • ผู้ชนะ : Laoteng  (714)
 • วันที่ปิด : September 04, 2019 11:29:40
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เม็ดปะคำหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงคลุกรักเก่า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เม็ดปะคำหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงคลุกรักเก่า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 27, 2019 08:55:32
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 410
  Closed
 • ผู้ชนะ : Srimuang1968  (464)
 • วันที่ปิด : August 28, 2019 09:03:55
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เม็ดปะคำหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงคลุกรักเก่า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 16, 2019 08:54:27
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 200
  Closed
 • ผู้ชนะ : not888  VIP  (2860)
 • วันที่ปิด : August 17, 2019 08:59:13
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธกวัก ปี2491 เนื้อผงน้ำมัน วัดชนะสงคราม กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ เม็ดปะคำหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงคลุกรักเก่า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธกวัก ปี2491 เนื้อผงน้ำมัน วัดชนะสงคราม กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 08, 2019 09:56:22
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 300
  Closed
 • ผู้ชนะ : Welcome  (3653)
 • วันที่ปิด : August 09, 2019 10:17:49

หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ตั้งแต่ปี 2497-2524

วัดใจ 10บาท....เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ((มีบัตรรับประกัน))
ปืดแล้ว
.+-* 10 *-+. บาท...วัดใจ พระกริ่งเฉลิมพล หลวงพ่อทวด รุ่น 101 ปี อาจารย์ทิม วัดช้างให้+บัตร+กล่องเดิม NO.227
ปืดแล้ว
.+-* 20 บาท *-+. รูปหล่อ เนื้อเงิน หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น สร้างวิหาร ปี37 อาจารย์นอง ปลุกเสก No.2 2 7 2
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : February 26, 2014 16:41:18
 • ราคาเปิด : 2980
 • ราคาขณะนี้ : 4020
  Closed
 • ผู้ชนะ : jarune121  (216)(1)
 • วันที่ปิด : February 27, 2014 18:05:05

หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระหลวงปู๋ทวด ปี2537 เนื้อว่าน วัดไทร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระหลวงปู่ทวด ปี2537 เนื้อว่าน วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี (อาจารย์นอง ปลุกเสก) พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 20, 2018 12:17:08
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 260
  Closed
 • ผู้ชนะ : THESHOCK  VIP  (2319)
 • วันที่ปิด : September 21, 2018 12:22:59
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระหลวงปู่ทวดหลัง สก. ปี2544 เนื้อว่าน วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 17, 2018 09:22:08
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 330
  Closed
 • ผู้ชนะ : natkku  (721)
 • วันที่ปิด : September 18, 2018 10:05:55
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระหลวงปู่ทวดหลัง สก. ปี2544 เนื้อว่าน วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 14, 2018 04:38:22
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 470
  Closed
 • ผู้ชนะ : Mookrungnon  (47)
 • วันที่ปิด : September 15, 2018 07:07:33
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระหลวงปู่ทวดหลัง สก. ปี2544 เนื้อว่าน วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 11, 2018 10:48:50
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 490
  Closed
 • ผู้ชนะ : ruch  (3593)(1)
 • วันที่ปิด : August 12, 2018 10:53:25
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระหลวงปู่ทวดหลัง สก. ปี2544 เนื้อว่าน วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : August 08, 2018 12:38:36
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 610
  Closed
 • ผู้ชนะ : surached.s  (81)
 • วันที่ปิด : August 09, 2018 12:41:32

พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราช

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ แหวนหลวงพ่อโสธร ปี2506 เนื้อเงินลงยา วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : October 20, 2019 11:44:37
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 560
  Closed
 • ผู้ชนะ : BMW_zero  (393)(1)
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 12:14:33
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงทาทอง ปี2536 วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงทาทอง ปี2536 วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 24, 2019 09:29:20
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : Siamchaiyo  (985)
 • วันที่ปิด : September 25, 2019 11:35:44
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงทาทอง ปี2536 วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 21, 2019 09:20:21
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 120
  Closed
 • ผู้ชนะ : jyoil  (4545)
 • วันที่ปิด : September 22, 2019 10:17:36

พระชุดวัดสุทัศน์-วัดบวร-วัดพระแก้ว

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระศาสดา ปี2534 เนื้อผง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 29, 2019 09:00:42
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 120
  Closed
 • ผู้ชนะ : ruch  (3593)(1)
 • วันที่ปิด : September 30, 2019 11:07:42
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระนิรันตราย ปี2534 เนื้อผง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระศาสดา ปี2534 เนื้อผง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 09, 2019 07:36:13
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 130
  Closed
 • ผู้ชนะ : reset_35  VIP  (394)
 • วันที่ปิด : September 10, 2019 09:40:58
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระโพธิสัตว์กวนอิม ปี2535 เนื้อทองแดง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : May 18, 2019 06:36:29
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 230
  Closed
 • ผู้ชนะ : Siamchaiyo  (985)
 • วันที่ปิด : May 19, 2019 11:25:03
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@พระโพธิสัตว์กวนอิม ปี2535 เนื้อผงทาทอง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : May 14, 2019 07:58:30
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 310
  Closed
 • ผู้ชนะ : chjpk  (306)
 • วันที่ปิด : May 15, 2019 09:11:14
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปี2535 เนื้อผงทาทอง วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญพระราชทานลูกเสือ ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 06, 2016 10:45:14
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 360
  Closed
 • ผู้ชนะ : vet  (145)
 • วันที่ปิด : November 07, 2016 10:49:27
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญพระราชทานลูกเสือ ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 06, 2016 10:44:41
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 360
  Closed
 • ผู้ชนะ : assawin  VIP  (2568)
 • วันที่ปิด : November 07, 2016 10:49:31
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญพระราชทานลูกเสือ ปี2506 เนื้ออัลปาก้า พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 06, 2016 10:44:05
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 350
  Closed
 • ผู้ชนะ : eak191  (552)
 • วันที่ปิด : November 07, 2016 10:49:35
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@เหรียญในหลวง รัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ ปี2518 เนื้อทองแดง พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : November 06, 2016 10:43:03
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 710
  Closed
 • ผู้ชนะ : atts29  (7321)
 • วันที่ปิด : November 07, 2016 10:49:58

พระชุดภาคใต้

พระชุดภาคอีสาน

พระชุดภาคเหนือ

@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระนางพญาหลวงพ่อเกษม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี2514 สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : December 17, 2019 09:29:52
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : Suchakri  (350)
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 09:38:22
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงทาทอง ปี2536 วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงทาทอง ปี2536 วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 20, 2019 09:30:23
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
  Closed
 • ผู้ชนะ : mingzadk  (54)(2)
 • วันที่ปิด : September 21, 2019 11:05:45
@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงทาทอง ปี2536 วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
 • โดย : พันธุ์ทิพย์  VIP   (2942)
 • วันที่ : September 18, 2019 09:30:11
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 210
  Closed
 • ผู้ชนะ : Boat Amulet  VIP  (203)
 • วันที่ปิด : September 19, 2019 10:55:16