ข้อความจากร้านค้า!

กันเองครับผม

สนใจพระติดต่อ 095-462-4496 ครับผม

ขอบพระคุณครับ