serm748

ข้อมูลสมาชิก – serm748

เริ่มเป็นสมาชิก: November 05, 2016 13:59:36 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 793 รายการ , คำติ: 1 รายการ

ประวัติ Feedback


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :Thanadet2019 เจ้าของรายการ October 15, 2019 18:18:01

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/จตุคามรามเทพ/6595065975668736


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :sutad3352 เจ้าของรายการ October 14, 2019 09:28:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระปิดตาทุกสำนัก/4724731265679360


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :ณิสารสิน เจ้าของรายการ October 12, 2019 06:18:01


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :sutad3352 เจ้าของรายการ October 11, 2019 16:18:00


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :ไก่รองเมือง เจ้าของรายการ October 07, 2019 18:18:00


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :ไก่รองเมือง เจ้าของรายการ October 07, 2019 18:08:00


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :ไก่รองเมือง เจ้าของรายการ October 06, 2019 15:28:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6099319878844416


1เสียงการันตี รวดเร็ว รับผิดชอบสูงปิดปุ๊บโอนปั๊บ ยอดเยี่ยม ประทับใจ ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวย เงินทอง โชคลาภ ยิ่งๆ ขึ้นไป และขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัว รวมไปถึงบุคคลที่ท่านรัก ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านและครอบครัวครับ


เขียนโดย :toroclub เจ้าของรายการ October 04, 2019 18:27:02

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระปิดตาทุกสำนัก/5003114033709056


1เสียงการันตี รวดเร็ว รับผิดชอบสูงปิดปุ๊บโอนปั๊บ ยอดเยี่ยม ประทับใจ ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวย เงินทอง โชคลาภ ยิ่งๆ ขึ้นไป และขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัว รวมไปถึงบุคคลที่ท่านรัก ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านและครอบครัวครับ


เขียนโดย :toroclub เจ้าของรายการ October 04, 2019 18:26:49


1เสียงการันตี รวดเร็ว รับผิดชอบสูงปิดปุ๊บโอนปั๊บ ยอดเยี่ยม ประทับใจ ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวย เงินทอง โชคลาภ ยิ่งๆ ขึ้นไป และขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัว รวมไปถึงบุคคลที่ท่านรัก ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านและครอบครัวครับ


เขียนโดย :toroclub เจ้าของรายการ October 04, 2019 18:26:45

หน้าที่ :  1