เมนูหลัก

ruch

ข้อมูลสมาชิก – ruch

เริ่มเป็นสมาชิก: June 09, 2015 07:04:54 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 1991 รายการ , คำติ: 0 รายการ

ประวัติ Feedback


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:55:50


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:55:15


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:54:52


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:54:16


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:54:01


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:53:33


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:53:13


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:52:53


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:52:15


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:51:51


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:51:20


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:50:53


เครดิตยอดเยี่ยม สุดยอดครับท่านนี้ ผมขอการันตีครับ ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการครับ >>>ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และพระอาจารย์วัดสะพานสูง คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ ขอขอบคุณมากครับ ems 13 รายการครับ EU972312121TH มีแถมโซ่ติดไปให้ห้อยกล้อง 2 เส้นครับ โชคดีปีใหม่ไทยครับ


เขียนโดย :nungfino เจ้าของรายการ April 25, 2018 09:50:08


EU956934697TH จัดส่งให้เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :Chimo81 เจ้าของรายการ April 23, 2018 12:04:08


EU956934697TH จัดส่งให้เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :Chimo81 เจ้าของรายการ April 23, 2018 12:04:00


ขอบคุณครับ


เขียนโดย :Chimo81 เจ้าของรายการ April 23, 2018 12:03:51


EU956934697TH จัดส่งให้เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :Chimo81 เจ้าของรายการ April 23, 2018 12:03:02


EU956934697TH จัดส่งให้เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :Chimo81 เจ้าของรายการ April 23, 2018 12:02:45


โอนไว เครดิตดี เชื่อถือได้ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆอีกนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :สันต์สภาโจ๊ก เจ้าของรายการ April 21, 2018 04:52:43

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5374464711720960


โอนไว เครดิตดี เชื่อถือได้ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆอีกนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :สันต์สภาโจ๊ก เจ้าของรายการ April 21, 2018 04:52:37


โอนไว เครดิตดี เชื่อถือได้ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆอีกนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :สันต์สภาโจ๊ก เจ้าของรายการ April 21, 2018 04:52:31


โอนไว เครดิตดี เชื่อถือได้ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆอีกนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :สันต์สภาโจ๊ก เจ้าของรายการ April 21, 2018 04:52:22


โอนไว เครดิตดี เชื่อถือได้ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆอีกนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :สันต์สภาโจ๊ก เจ้าของรายการ April 21, 2018 04:52:14


โอนไว เครดิตดี เชื่อถือได้ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆอีกนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :สันต์สภาโจ๊ก เจ้าของรายการ April 21, 2018 04:52:06

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6565052463185920


ขอบคุณครับ


เขียนโดย :Mostcollection เจ้าของรายการ April 19, 2018 00:27:39

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6586355500974080


ขอบคุณครับ


เขียนโดย :Mostcollection เจ้าของรายการ April 19, 2018 00:27:19

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5871566642479104


ขอบคุณครับ


เขียนโดย :Mostcollection เจ้าของรายการ April 19, 2018 00:26:58


เคาะจริง ซื้อจริง โอนเร็ว ความรับผิดชอบสูง ส่งพระให้แล้ว ขอบคุณมากค่ะ RM 264872235 TH


เขียนโดย :Amon เจ้าของรายการ April 18, 2018 11:40:37


จัดส่งให้แล้วครับ EU 961120908 TH ยินดีด้วยครับ โอกาสหน้าเชิญนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :อาบูกาซิม เจ้าของรายการ April 18, 2018 08:18:36


จัดส่งให้แล้วครับ EU 961120908 TH ยินดีด้วยครับ โอกาสหน้าเชิญนะครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :อาบูกาซิม เจ้าของรายการ April 18, 2018 08:18:12


ขอบคุณครับ RK 4615 45237TH


เขียนโดย :เจ้าสัวณัฐฯ เจ้าของรายการ April 18, 2018 04:11:14


ขอบคุณครับ RK 4615 45237TH


เขียนโดย :เจ้าสัวณัฐฯ เจ้าของรายการ April 18, 2018 04:11:02


เช่าจริงโอนรวดเร็วยอดเยี่ยมครับ


เขียนโดย :ronado07 เจ้าของรายการ April 17, 2018 04:57:37

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคอีสาน/6387111968112640


เช่าจริงโอนรวดเร็วยอดเยี่ยมครับ


เขียนโดย :ronado07 เจ้าของรายการ April 17, 2018 04:57:09

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/5726749472063488


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:43:49


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:43:26


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:43:12

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคเหนือ/5370099682770944


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:42:57


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:42:34


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:41:54


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:41:33

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคอีสาน/6125548996657152


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:41:17


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:41:04

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/5655418118340608


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:40:45


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:40:20

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6405517513588736


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:39:57


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:39:17


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:39:00


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:38:44


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:38:24


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:38:06


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:37:41


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:37:02


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:36:22


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:36:03


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:35:45

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคเหนือ/6711143091404800


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:35:20


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:34:07

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคเหนือ/4564702583586816


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:33:45

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคเหนือ/5570871687118848


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:33:21

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคใต้/4759493309104128


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:33:00


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:30:31


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:29:25


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:28:22


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:25:56


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:25:24


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:25:08


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:24:50


พรุ่งนี้บ่ายๆส่งให้ครับ er960136230th


เขียนโดย :แจ๊ค โคราช เจ้าของรายการ April 08, 2018 04:24:28

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคอีสาน/6542698232152064


เยี่ยม


เขียนโดย :thaithapra เจ้าของรายการ April 06, 2018 21:54:23


ขอบคุณครับ จัดส่งเรียบร้อยครับ


เขียนโดย :yudo2558 เจ้าของรายการ April 04, 2018 03:40:28

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5794090264297472


ส่งแล้วครับหมายเลขพัสดุ EU635156781TH ขอบคุณครับ


เขียนโดย :นิกเชียงใหม่ เจ้าของรายการ April 04, 2018 00:59:35


ส่งแล้วครับหมายเลขพัสดุ EU635156781TH ขอบคุณครับ


เขียนโดย :นิกเชียงใหม่ เจ้าของรายการ April 04, 2018 00:59:26


RB371186275TH ขอบคุณครับ


เขียนโดย :ศรีมโหสถ เจ้าของรายการ March 31, 2018 06:03:39


RM084932255TH ยอดเยี่ยมครับ


เขียนโดย :atdaja เจ้าของรายการ March 31, 2018 05:01:03


สมาชิกคุณภาพครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :punnawit เจ้าของรายการ March 31, 2018 04:05:06


สมาชิกคุณภาพครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :punnawit เจ้าของรายการ March 31, 2018 04:04:50


สมาชิกคุณภาพครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :punnawit เจ้าของรายการ March 31, 2018 04:00:19


สมาชิกคุณภาพครับ ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :punnawit เจ้าของรายการ March 31, 2018 04:00:01

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคเหนือ/5297068058869760


ขอบคุณมากๆครับ


เขียนโดย :yudo2558 เจ้าของรายการ March 30, 2018 13:25:07


ขอบคุณมากๆครับ จัดส่งเรียบร้อยครับ


เขียนโดย :yudo2558 เจ้าของรายการ March 30, 2018 13:24:28


แจ้งเลขพัสดุคะ RP191401366TH ขอบคุณที่มาร่วมประมูล อนุโมทนาสาธุคะ คำชม


เขียนโดย :methanin เจ้าของรายการ March 24, 2018 04:08:02

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6419650103476224


โอนเร็วขั้นเทพ จัดส่งให้แล้วครับ ตรวจสอบพัสดุที่ลิ้งนี้ครับ https://th.kerryexpress.com/th/track/?track=PBSK000213311 ขอบคุณคร้าบบ


เขียนโดย :เพชร เขลางค์ เจ้าของรายการ March 19, 2018 23:41:52

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4851507077840896


เครดิตเยี่ยมมาก โอนเงินรวดเร็ว อัธยาศัยดี ซื้อขายด้วยไม่มีคำว่าผิดหวัง รับประกัน+การันตีให้อีก 1 เสียง ครับ


เขียนโดย :oldamulet เจ้าของรายการ March 19, 2018 10:32:54

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6172300789415936


เครดิตเยี่ยมมาก โอนเงินรวดเร็ว อัธยาศัยดี ซื้อขายด้วยไม่มีคำว่าผิดหวัง รับประกัน+การันตีให้อีก 1 เสียง ครับ


เขียนโดย :oldamulet เจ้าของรายการ March 19, 2018 10:32:39

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6590350357430272


เครดิตเยี่ยมมาก โอนเงินรวดเร็ว อัธยาศัยดี ซื้อขายด้วยไม่มีคำว่าผิดหวัง รับประกัน+การันตีให้อีก 1 เสียง ครับ


เขียนโดย :oldamulet เจ้าของรายการ March 18, 2018 13:19:15

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระปิดตาทุกสำนัก/5273541838635008


ความรับผิดชอบในการประมูลดีครับ ติดต่อง่าย คุยง่าย ซื้อจริงครับ จัดส่งให้แล้วครับ ลงทะเบียน NO.RP 1931 3681 4 TH ครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย :Moosathu6 เจ้าของรายการ March 18, 2018 06:30:34


เครดิตยอดเยี่ยมเชื่อถือได้


เขียนโดย : D.R.SIN เจ้าของรายการ March 11, 2018 19:01:39


เครดิตยอดเยี่ยมเชื่อถือได้


เขียนโดย : D.R.SIN เจ้าของรายการ March 11, 2018 18:37:10

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6105431369842688


ยอดเยี่ยมครับ


เขียนโดย :sarees เจ้าของรายการ March 09, 2018 04:44:07


โอนไว ซื้อจริง การันตรีครับ


เขียนโดย :Baanjuntiwara เจ้าของรายการ March 08, 2018 10:17:42


จัดส่งแล้วครับ ED355140796TH ขอบคุณครับ (ต้องขออภัยที่ล่าช้า เพิ่งกลับจาก ตจว.ครับ)


เขียนโดย :๑๑๑คุ้มบ้านแค๑๑๑ เจ้าของรายการ February 27, 2018 02:48:11

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระปิดตาทุกสำนัก/4609338568081408


โอนเร็วทันใจ จัดไปครับท่าน RB296076936TH


เขียนโดย :มอสแสงเกตุ เจ้าของรายการ February 25, 2018 08:53:07


โอนเร็วทันใจ จัดไปครับท่าน RB296076936TH


เขียนโดย :มอสแสงเกตุ เจ้าของรายการ February 25, 2018 08:52:57

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5119187492012032


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RB063093445TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:27:01

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5406431683543040


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RB063093445TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:26:09

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5195018360848384


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RB063093445TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:25:38


หนูส่งพระให้พี่แล้วนะคะ rp179962164th ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย :กัสจัง เจ้าของรายการ February 24, 2018 06:47:13


หนูส่งพระให้พี่แล้วนะคะ rp179962164th ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย :กัสจัง เจ้าของรายการ February 24, 2018 06:47:01


ขอขอบพระคุณที่อุดหนุน จัดส่งให้แล้วครับ เลขที่จัดส่ง RB149383175TH ครับ


เขียนโดย :chancharoen08 เจ้าของรายการ February 21, 2018 10:58:48

หน้าที่ :  1