Mbazooka

ข้อมูลสมาชิก – Mbazooka

เริ่มเป็นสมาชิก: October 29, 2021 13:48:13 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 25 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 1 รายการ , คำชม: 22 รายการ , คำติ: 0 รายการ

ประวัติ Feedback


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :hanhan ผู้ชนะประมูล December 04, 2022 22:05:00


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :Kobprayamai ผู้ชนะประมูล December 04, 2022 12:45:00


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :hanhan ผู้ชนะประมูล December 01, 2022 21:55:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคตะวันออก/5597390167867392


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :Ma108588 ผู้ชนะประมูล November 27, 2022 18:25:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/4911844667949056


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :Huaphai ผู้ชนะประมูล November 26, 2022 15:15:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/5370023088488448


ผู้ขายมีความรับผิดชอบสูงมากส่งของไว สุภาพ ขอบคุณครับพี่


เขียนโดย :Natthakorn.P ผู้ชนะประมูล November 26, 2022 14:20:46


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :Sirbang ผู้ชนะประมูล November 25, 2022 14:05:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/6288988585328640


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :56595659 ผู้ชนะประมูล November 25, 2022 13:45:00


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :56595659 ผู้ชนะประมูล November 21, 2022 18:15:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/5009630201643008


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :Kobprayamai ผู้ชนะประมูล October 30, 2022 03:14:00

หน้าที่ :  1