nongeye

ข้อมูลสมาชิก – nongeye

เริ่มเป็นสมาชิก: May 23, 2011 13:19:49 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 62 รายการ , คำติ: 1 รายการ

ประวัติ Feedback

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้/5982678


ชนะประมูล โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่กล่องข้อความด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้องในการจัดส่ง ขอบคุณครับ


เขียนโดย :Jack E เจ้าของรายการ December 07, 2015 06:18:59

หน้าที่ :  1