doggi1234

ข้อมูลสมาชิก – doggi1234

เริ่มเป็นสมาชิก: January 07, 2011 08:47:07 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 2832 รายการ , คำติ: 4 รายการ

ประวัติ Feedback


ตามกฏนะครับ


เขียนโดย :ponkosee เจ้าของรายการ June 14, 2023 12:45:34

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคอีสาน/5818905169756160


ตามกฏนะครับ


เขียนโดย :ponkosee เจ้าของรายการ June 14, 2023 12:45:20

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุดภาคอีสาน/5949870852538368


ขออนุญาตไม่รอแล้วนะคับ ปิดประมูล ติดต่อไปไม่ติดต่อกลับ 3รายการ ตามกฎคับ


เขียนโดย :Gthana เจ้าของรายการ November 17, 2022 02:29:06

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/2484323


ไม่มีการติดต่อ เอาไม่เอาไม่บอก ตามกฏนะครับ


เขียนโดย :ยศบ้านดง เจ้าของรายการ April 01, 2013 05:20:09

หน้าที่ :  1