clozer2625

ข้อมูลสมาชิก – clozer2625

เริ่มเป็นสมาชิก: September 22, 2021 14:03:42 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 217 รายการ , คำติ: 2 รายการ

ประวัติ Feedback


ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องที่ประมูลให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลได้ และต้องโทรหรือแจ้งการชำระเงินทางกล่องข้อความกับผู้ตั้งประมูลให้ทราบทุกครั้ง ผู้ชนะการประมูลจะทราบวิธีการชำระเงิน และการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail ที่ให้ไว้


เขียนโดย :พรานบุญ เจ้าของรายการ November 17, 2022 03:54:37


ยกเลิกรายการครับ ปิดประมูลแล้วเงียบหาย ทักไปไม่ตอบ เก็บพระรอเสียเวลา เสียโอกาส จะเอาไปตั้งประมูลใหม่


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ February 25, 2022 04:37:13

หน้าที่ :  1