park_pinklao

ข้อมูลสมาชิก – park_pinklao

เริ่มเป็นสมาชิก: October 20, 2018 10:16:38 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 906 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 267 รายการ , คำชม: 620 รายการ , คำติ: 0 รายการ

รายการที่ยังไม่ปิด

วัดระฆัง-บางขุนพรหม-เกศไชโย

**แยกจากชุดกรรมการ สมเด็จพิมพ์เกศบัวตูมแตกลายงา รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 17:58:28
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 17:58:28
**แยกจากชุดกรรมการ สมเด็จพิมพ์ฐานแซมแตกลายงา รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 17:58:21
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 17:58:21
**แยกจากชุดกรรมการใหญ่ สมเด็จพิมพ์ฐานแซมโรยผงเก่า รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:01:55
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:01:55
**แยกจากชุดกรรมการ สมเด็จพิมพ์เส้นด้ายแตกลายงา รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:01:45
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:01:45
**สมเด็จพิมพ์ใหญ่ฐานแซมแช่น้ำมนต์ รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 16:56:30
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 16:56:30
**สมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศบัวตูมแช่น้ำมนต์ รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 16:55:31
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 16:55:31
**สมเด็จพิมพ์ใหญ่(ประธาน)แช่น้ำมนต์ รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 16:55:14
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 16:55:14
**สมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศบัวตูมแช่น้ำมนต์ รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:17:57
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:17:57
**แยกจากชุดกรรมการ สมเด็จพิมพ์เส้นด้ายแตกลายงา รุ่น 141 ปีมหามงคล วัดระฆังฯ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:17:34
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:17:34

พระปิดตาทุกสำนัก

ธนบัตร-เหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก

**วัดใจ เหรียญข้าวหลามตัด บูรพาบารมี หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวายเษกเดี่ยว เนื้อเงินลงยา เคาะเดียว**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 17:58:43
 • ราคาเปิด : 750
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 17:58:43
**วัดใจ เหรียญข้าวหลามตัด บูรพาบารมี หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวายเษกเดี่ยว เนื้ออัลปาก้า เคาะเดียว**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 16:58:08
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 16:58:08

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-หลังปี-2540

**เหรียญเตารีด ไตรมาส54 หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ลพบุรี เนื้อทองเหลือง เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:02:50
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:02:50
**เหรียญเตารีด ไตรมาส54 หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ลพบุรี เนื้อทองแดง เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:02:43
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:02:43
**เหรียญเตารีด ไตรมาส54 หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ลพบุรี เนื้อเงิน เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:02:34
 • ราคาเปิด : 1790
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:02:34
*เหรียญเจริญพร 8 รอบ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อตะกั่วหน้ากากปลอกลูกปืน เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:02:26
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:02:26
**เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อทองทิพย์ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 15, 2019 14:28:29
 • ราคาเปิด : 170
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 14:28:29
**เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อทองแดงรมมันปู เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:41:19
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:41:19
*เหรียญเจริญพร 8 รอบ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อสัตตะโลหะหลังเรียบ เคาะเดียวแดง*
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:41:00
 • ราคาเปิด : 170
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:41:00
**เหรียญ ไตรมาส54 หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ลพบุรี เนื้ออัลปาก้า เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:40:40
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:40:40
**เหรียญรุ่น เศรษฐีเทวฤทธิ์ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ พิจิตร เนื้อทองแดงรมมันปู เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:40:19
 • ราคาเปิด : 220
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:40:19
**เหรียญของขวัญ ไตรมาส54 หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ลพบุรี เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 02:40:01
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 02:40:01

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

*พญาครุฑ รุ่นเศรษฐีทันใจ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เนื้อประกายรุ้ง สวยมาก เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 17:59:26
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 17:59:26
*พญาครุฑ รุ่นเศรษฐีทันใจ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เนื้อประกายรุ้ง สวยมาก เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 17:59:15
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 17:59:15
**วัดใจต่ำกว่าจอง ราหูอมเบี้ย หรือเจ้าสัวหลังเบี้ย พระอาจารย์สัญญา วัดกลางบางแก้ว เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 16:59:02
 • ราคาเปิด : 500
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 16:59:02
**ปลัด เนื้อสำริด บันดาลทรัพย์ หลวงปู่นน วัดเขาพรานธูป ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:04:06
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:04:06
**ปลัด เนื้อปีกเครื่องบิน บันดาลทรัพย์ หลวงปู่นน วัดเขาพรานธูป ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:03:47
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:03:47

หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ

**เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว เนื้อทองแดงผิวไฟ ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:03:32
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:03:32
**เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว เนื้อสัตตะโลหะลงยาสีดำ ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 16:59:40
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 16:59:40

พระชุดวัดสุทัศน์-วัดบวร-วัดพระแก้ว

**เหรียญเสมาหน้าเลื่อน หลวงปู่ทวด ญสส.100 ปี วัดบวรฯ อัลปาก้า เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:04:00
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:04:00
**เหรียญเสมาหน้าเลื่อน หลวงปู่ทวด ญสส.100 ปี วัดบวรฯ ทองแดงผิวไฟ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:03:52
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:03:52
**วัดใจ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ปี 30 แท้ๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 15, 2019 14:29:44
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 14:29:44
**วัดใจ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ปี 30 แท้ๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 15, 2019 14:29:36
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 14:29:36
*ชุดเม็ดแตง สามเนื้อ กล่องหรู สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ 100 ปี ญสส. *
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 17:00:16
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 17:00:16
**เหรียญเสมาช้าง รุ่น 100 ปี สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ปี 56 เนื้อทองแดง สวยมาก หายาก**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:12:06
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:12:06
**เหรียญเสมาช้าง รุ่น 100 ปี สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ปี 56 เนื้อทองแดง สวยมาก หายาก**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:11:49
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:11:49
**สมเด็จชินบัญชร หลังติดรูปถ่าย สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ 100 ปี เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:11:31
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:11:31
**เหรียญเม็ดแตง พระรูปเหมือน ญสส.8 รอบ ปี 52 สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ทองแดง เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:11:06
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:11:06
*ทีเดียว 2 องค์ พระผงไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง *
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:10:39
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:10:39

พระชุดภาคอีสาน

*เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ หลวงปู่หลิน จันทสาโร สำนักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง เนื้อทองทิพย์ เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:00:40
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:00:40

พระชุดภาคตะวันออก

*เหรียญเจริญพร 8 รอบ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อทองแดงรมมันปู เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:01:48
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:01:48
*เหรียญเจริญพร 8 รอบ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อทองทิพย์หลังเรียบ เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:01:39
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:01:39
*เหรียญเจริญพร 8 รอบ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อสำริดหน้ากากปลอกลูกปืน เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:01:32
 • ราคาเปิด : 160
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:01:32
*เหรียญเจริญพร 8 รอบ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อสำริดหน้ากากปลอกลูกปืน เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:04:38
 • ราคาเปิด : 160
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:04:38
**เหรียญเมตตามหาบารมี หลวงปู่ฮก รตินฺธโร เนื้อทองประธานหน้ากากทองแดง เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 16, 2019 05:12:27
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 26, 2019 05:12:27
**เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เนื้อทองทิพย์ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 15, 2019 14:30:31
 • ราคาเปิด : 170
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 14:30:31

พระชุด-จ.นครปฐม

**วัดใจ เหรียญหล่อเจ้าสัวสมปรารถนา พระอาจารย์สัญญา(คง) วัดกลางบางแก้ว เคาะเดียวแดง**
new item
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 22, 2019 03:59:39
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : November 01, 2019 03:59:39
**วัดใจ เหรียญหล่อเจ้าสัวหลังพัดยศ เลื่อนสมณะศักดิ์ หลวงพ่อคง วัดกลางบางแก้ว เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:03:02
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:03:02
**เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อคง กมฺมสุทฺโธ วัดกลางบางแก้ว เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:02:56
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:02:56
**เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อคง กมฺมสุทฺโธ วัดกลางบางแก้ว เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:02:42
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:02:42
*พญาเต่ามหาลาภ เจ้าสัวมหาเศรษฐี วัดห้วยผักชี เนื้ออัลปาก้าสอดไส้สัตตะโลหะ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:02:12
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:02:12
*เหรียญเจ้าสัว เจริญลาภ พระอาจารย์สัญญา(คง)วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่ เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:06:55
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:06:55
*เหรียญเจ้าสัว เจริญลาภ พระอาจารย์สัญญา(คง)วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวะโลหะพิมพ์เล็ก เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:06:45
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:06:45
*เหรียญเจริญพรบน หลวงพอสืบ วัดสิงห์ นครชัยศรี ทองแดงผิวไฟ**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 16, 2019 05:09:29
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 26, 2019 05:09:29
*พญาเต่ามหาลาภ เจ้าสัวมหาเศรษฐี วัดห้วยผักชี เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเงิน เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 16, 2019 05:08:04
 • ราคาเปิด : 220
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 26, 2019 05:08:04

พระชุด-จ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

**ทีเดียว 3 องค์ เหรียญเม็ดแตงมหาสิทธิโชค มหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 19, 2019 14:52:10
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 29, 2019 14:52:10
**ทีเดียว 3 องค์ เหรียญเม็ดแตงมหาสิทธิโชค มหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 19, 2019 14:51:47
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 29, 2019 14:51:47
**เหรียญเม็ดแตง มหาสิทธิโชค มหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อสัตตะโลหะ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:30:11
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:30:11
**เหรียญมหาปราบ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อนวะโลหะ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:29:51
 • ราคาเปิด : 1300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:29:51
*สมเด็จปกโพธิ์ หล่อ เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ปีลึก ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:29:33
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:29:33
*เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ เนื้อทองเหลือง ราคาเบาๆ *
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:29:15
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:29:15
**เหรียญเม็ดแตง มหาสิทธิโชค มหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อนวะโลหะ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 03:28:54
 • ราคาเปิด : 550
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 03:28:54

พระชุด-จ.เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

**เหรียญเพชรเศรษฐี หลวงพ่อแถม เนื้อทองทิพย์ลงยา เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:07:41
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:07:41
**วัดใจต่ำกว่าจอง เหรียญเพชรเศรษฐี หลวงพ่อแถม เนื้อเงินหน้าทองคำแท้ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 17:03:07
 • ราคาเปิด : 4000
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 17:03:07
**เหรียญเพชรเศรษฐี หลวงพ่อแถม เนื้อนวะโลหะ ลงยา เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 17:02:59
 • ราคาเปิด : 650
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 17:02:59

หลวงปู่แหวน-หลวงพ่อเกษม

*พระผง นะหน้าทอง หลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง ปี 36 เนื้อแห้ง *
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:08:02
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:08:02
*สมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง ปี 35 เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 16, 2019 05:17:48
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 26, 2019 05:17:48
*พระปิดตาคะแนนแช่น้ำมนต์ รุ่นพุทธคุณ หลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง*
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 16, 2019 05:15:18
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 26, 2019 05:15:18
**ทีเดียว 2 องค์ พระผงมงคลเกษม3 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเกษม ปี 34 ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 15, 2019 14:32:45
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 14:32:45
**สมเด็จแช่้น้ำมนต์ ตะกรุดสังฆวานร หลวงพ่อเกษม ปี 38 ราคาเบา เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 14, 2019 17:03:57
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 24, 2019 17:03:57
**พระมงคลเกษม 83 หลังใบโพธิ์ หลวงพ่อเกษม ปี 37 ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 07:10:15
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 07:10:15
**เหรียญรุ่นชนะศึกชายแดน หลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง เนื้อทองแดง ปี 23 เบาๆ เคาะเดียวแดง**
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 07:09:52
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 07:09:52
**พระผงร่วมบุญพญาวัน 84 หลวงพ่อเกษม ปี 38 ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง
24 hour left
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 13, 2019 07:09:00
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 23, 2019 07:09:00

หลวงพ่อคูณ-ปี-2540-ปัจจุบัน

**เหรียญเสมาพุทธซ้อน รุ่นแรก เศรษฐีอิสาน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงผิวไฟ เคาะเดียวแดง**
new item
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 22, 2019 04:00:40
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : November 01, 2019 04:00:40
**เหรียญเจริญสุข หลวงพ่อคูณ แยกจากชุดกรรมการ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:05:33
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:05:33
**เหรียญเจริญสุข หลวงพ่อคูณ แยกจากชุดกรรมการ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:05:26
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:05:26
**เหรียญเสมาฝ่าปาก นิรันตรายเหนือดวง หลวงพ่อคูณ เนื้อทองระฆัง ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 20, 2019 18:05:04
 • ราคาเปิด : 170
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 30, 2019 18:05:04
**เหรียญโล่ห์เล็ก พุทธคูณสยาม หลวงพ่อคูณ ราคาเบาๆ เคาะเดีวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:08:57
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:08:57
**เหรียญเสมาฝ่าปาก นิรันตรายเหนือดวง หลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก ราคาเบาๆ เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:08:49
 • ราคาเปิด : 170
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:08:49
**เหรียญปราบไพรีสองหน้า หลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดงรมรุ้ง เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:08:27
 • ราคาเปิด : 220
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:08:27
**เหรียญเจริญสุข หลวงพ่อคูณ แยกจากชุดกรรมการ ทองแดงรมมันปูไม่ตัดปีก เคาะเดียวแดง**
 • โดย : park_pinklao  VIP  (620)
 • วันที่ : October 18, 2019 05:08:18
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 28, 2019 05:08:18