imsookpra

ข้อมูลสมาชิก – imsookpra

เริ่มเป็นสมาชิก: February 09, 2011 05:54:16 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 576 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 115 รายการ , คำชม: 837 รายการ , คำติ: 0 รายการ

รายการที่ยังไม่ปิด

พระสมเด็จทั่วไป

พระสมเด็จ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:27:24
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:27:24
สมเด็จวัดขุนอินทประมูล
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:26:41
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:26:41
พระสมเด็จ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:26:06
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:26:06
พระสมเด็จ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:25:20
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:25:20
สมเด็จคะแนน หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:54:37
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:54:37

พระเนื้อดิน

พระเนื้อดิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:14:49
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:14:49
สมเด็จ นางกวัก
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:40:58
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:40:58

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:10:31
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:10:31
หลวงพ่อเดิม
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:10:04
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:10:04
หลวงพ่อเงิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:52:03
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:52:03
หลวงพ่อเงิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:51:36
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:51:36
หลวงพ่อเงิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:48:36
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:48:36
หลวงพ่อเงิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:40:16
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:40:16
หลวงพ่อทวด รุ่น ญสส.
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 10, 2019 06:15:47
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 20, 2019 06:15:47

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์

พระกริ่ง
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 10, 2019 06:17:35
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 20, 2019 06:17:35

พระปิดตาทุกสำนัก

พระปิดตา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:31:06
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:31:06
พระปิดตา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:27:47
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:27:47
พระปิดตา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:19:41
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:19:41
พระปิดตา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:08:09
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:08:09
พระปิดตา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:36:43
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:36:43

ธนบัตร-เหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก

สตางค์รู 2480
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 17, 2019 00:51:42
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 27, 2019 00:51:42
เหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:31:21
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:31:21
เหรียญจังหวัดพิษณุโลก+จังหว้ดอุตรดิษฐ์
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:30:48
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:30:48
เหรียญ ร.5
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:30:27
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:30:27
เหรียญพระเทพฯ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:30:05
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:30:05
เหรียญเสด็จนิวัต
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:29:05
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:29:05
เหรียญที่ระลึกงานพระเพลิง
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:28:33
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:28:33
เหรียญประจำจังหวัดนครพะเยา+จังหวัดอุบลราชธานี
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:28:11
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:28:11
เหรียญประจำจังหวัดนครปฐม+จังหวัดพังงา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:24:45
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:24:45
เหรียญกาญจนาภิเษก ร.9
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:23:57
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:23:57

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ก่อนปี-2520

หลวงพ่อเต๋ คงทอง
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:54:54
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:54:54

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ปี-2521-2540

พระวิสุทธิญาณ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:06:53
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:06:53

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

เขียวแกะ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 10, 2019 06:18:49
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 20, 2019 06:18:49
หนุมาน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 10, 2019 00:38:28
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 20, 2019 00:38:28

หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ

หลวงพ่อทวด
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:10:17
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:10:17
หลวงพ่อทวด
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:29:39
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:29:39
เหรียญขวัญถุง
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:47:33
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:47:33
หลวงปู่ทวดวัดนาคกลาง กทม. พิมพ์ลอยองค์ พิธีใหญ่
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:46:05
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:46:05

พระชุดวัดสุทัศน์-วัดบวร-วัดพระแก้ว

พระพิมพญา
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:40:40
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:40:40

พระชุดภาคอีสาน

หลวงพ่อพระใส
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:41:47
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:41:47

พระชุด-จ.สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-ชัยนาท

หลวงพ่ออุตตมะ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 10, 2019 00:38:04
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 20, 2019 00:38:04

พระชุด-จ.นครปฐม

หลวงพ่อเงิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:14:18
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:14:18

หลวงพ่อคูณ-ปี-2540-ปัจจุบัน

หลวงพ่อคูณ 7 รอบ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:15:11
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:15:11
หลวงพ่อคูณ
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:08:50
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:08:50

กระดานวัดดวง

พระชัยวัฒน ญสส.
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:12:35
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:12:35
หลวงพ่อเดิม
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:11:35
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:11:35
หลวงพ่อเดิม
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:10:54
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:10:54
หลวงปู่ทิม เนื้อตะกั่ว
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 01:07:35
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 01:07:35
หลวงพ่อเดิม
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:49:19
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:49:19
หลวงพ่อเงิน
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:41:18
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:41:18
หลวงพ่อแดง
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 11, 2019 00:35:00
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 21, 2019 00:35:00

ประมูลสินค้าทั่วไป

ซีดีให้ความรู้ พระพุทธเจ้าเป็นชุด 1-7
 • โดย : imsookpra  VIP  (837)
 • วันที่ : October 15, 2019 02:24:26
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : October 25, 2019 02:24:26