Thanadet2019

ข้อมูลสมาชิก – Thanadet2019

เริ่มเป็นสมาชิก: February 18, 2019 12:59:24 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 3799 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 407 รายการ , คำชม: 2801 รายการ , คำติ: 0 รายการ

รายการที่ยังไม่ปิด

วัดระฆัง-บางขุนพรหม-เกศไชโย

พระ สมเด็จ เก่าเก็บ สวย ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:59:21
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 05:59:21
พระสมเด็จ พุทธาภิเษก วัดระฆังโฆสิตาราม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:03:26
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:03:26
พระสมเด็จ พิมพ์วัดเกษไชโย ไม่ทราบรุ่น และปี ที่ออก ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 23:48:57
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 23:48:57
พระสมเด็จ วัดเกษไชโย เก่าเก็บ ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 23:45:41
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 23:45:41
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 7 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:40:47
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:40:47
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 6 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:39:44
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:39:44
พระสมเด็จ หลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ ฐานแซม ปี 2485 เก่าเก็บ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 11:12:36
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 11:12:36
พระสมเด็จ หลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ ฐานแซม ปี 2485 เก่าเก็บ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 11:11:05
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 11:11:05

หลวงปู่ลำภู-หลวงตาพัน-หลวงปู่หิน-หลวงปู่นาค

พระ สมเด็จ คะแนน 2 แนน หลวงปู่นาค สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:21:06
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:21:06
พระสมเด็จ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ปี 2495 เก่าเก็บ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 06:03:22
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 06:03:22
พระสมเด็จ หลวงปู่หิน เก่าเก็บ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 10:45:42
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 10:45:42
พระสมเด็จ แช่น้ำมนต์ หลวงปู่นาค สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:27:39
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:27:39
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 14 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 23:43:17
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 23:43:17
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 13 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 23:41:47
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 23:41:47
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 4 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 07:34:29
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 07:34:29
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 07:29:08
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 07:29:08
พระสมเด็จ ตามภาพครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 11:58:32
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 11:58:32
พระสมเด็จ หลวงปู่นาค หลัง ตราแผ่นดิน เก่าๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 11:53:15
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 11:53:15

พระสมเด็จทั่วไป

สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 6.7 )
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:41:52
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:41:52
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 6.6 )
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:40:54
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:40:54
พระสมเด็จ เก่า ๆ ตามภาพ ครับ ( 1 )
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:32:20
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:32:20
พระสมเด็จ คะแนน เก่า ๆ ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:36:49
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:36:49
พระ สมเด็จ เก่า ๆ ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:23:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:23:03
พระสมเด็จ ตามภาพครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:22:27
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:22:27
พระ สมเด็จ เหล็กน้ำพี้ เสาร์ 5 กล่องเดิม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:00:33
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:00:33
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 11 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:46:45
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:46:45
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 10 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:45:24
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:45:24
สมเด็จ เก่าเก็บ บ้าน ๆ สวย ๆ ตามภาพ นะ ครับ ( องค์ 9 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:44:05
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:44:05

พระเนื้อดิน

พระอุปคุต เนื้อดิน เก่า ๆ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:30:48
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:30:48
นางเนื้อดิน ตามภาพ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:26:26
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:26:26
พระสมเด็จ เนื้อดิน เก่า ๆ สวย ๆ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:38:56
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:38:56
พระอู่ทองออกศึก จงอางศึก สุพรรณบุรี ปี 2510 เนื้อดิน สีพิกุล พิมพ์ใหญ่ สวย
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:36:15
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:36:15
พระนางพญา ไม่ทราบหลวงพ่อ ออกวัดไหน หลังมีเกษา 1 เส้น เลี่ยม เก่า ๆ เดิม ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:39:07
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:39:07
พระเนื้อดิน กำแพงเพชร เก่าเก็บ ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:28:09
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:28:09
พระแก้ว เนื้อดิน สวยๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:27:49
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:27:49
พระยืน เนื้อดิน เก่า ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:27:25
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:27:25
พระร่วงทิ้งดิ่ง เนื้อดิน เก่า ๆ แห้ง ๆ สูง 2.5 นิ้ว ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:33:46
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:33:46
พระร่วงทิ้งดิ่ง เนื้อดิน เก่า ๆ แห้ง ๆ สูง 2.3 นิ้ว ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:32:09
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:32:09

พระเนื้อชิน

พระ งบน้ำอ้อย เนื้อตะกั่ว เก่าเก็บ บ้าน ๆ เลย ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:36:27
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:36:27
บรรยาย ตามภาพนะ ครับ ไม่รู้เรียกอะไร เก่า ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:06:54
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:06:54
พระนาง เนื้อชิน เก่า ๆ ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:02:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:02:03
ของดี (เก่าเก็บ)!! ยุคต้น วัด ดอนอะราง !!! ลพ.เงิน เนื้อตะกั่วผสม !!! ลป.หมุนปลุกเสก !!! หายากมาก ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 12:26:04
 • ราคาเปิด : 450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 12:26:04
ท่ากระดานน้อย กรุสาลเจ้า เก่าเก็บ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 10:47:20
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 10:47:20

พระเนื้อผง-เนื้อว่าน

นางเนื้อผง เก่า ๆ ตามภาพ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:24:56
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:24:56
-หลวงตาม้า วัดถ้ำ เมืองนะ ผสม ผงมหาจักรพรรดิ์หลวงปู ่ดู่ พรหมปัญโญ สวย ๆ ครับ ( 2 )
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:49:49
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:49:49
-หลวงตาม้า วัดถ้ำ เมืองนะ ผสม ผงมหาจักรพรรดิ์หลวงปู ่ดู่ พรหมปัญโญ สวย ๆ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:47:52
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:47:52
พระผง หลังจาร เก่า ๆ ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:28:40
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:28:40
พระเนื้อผง ขุนแผน หลวงพ่อปาน หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2549 จ.ลพบรี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:19:24
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:19:24
พระพรหม สวย ๆ ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:19:06
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:19:06
พระผง รูปเหมือนครูบาชัยมงคล ฝัง ตะกรุดกล่อง เดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:33:39
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:33:39
เก่า ๆ แห้ง ๆ แกะจากเลี่ยม มา ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:50:14
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:50:14
พ่อแก่ องค์ใหญ่ ๆ เนื้อผงผสม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:37:46
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:37:46

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

พระสังขจาย ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:18:27
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:18:27
หล่อรูปเหมือน หลวงพ่อทบ ก้นตอกตัว นะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:15:30
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:15:30
พระหล่อ เก่า ๆ หลวงพ่อเพชร ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:10:54
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:10:54
หลวงพ่อเงิน หล่อโบราณ วัด ท่ามะไฟ เก่าเลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:35:14
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:35:14
พระหล่อ หลวงพ่อ โอภาษี เก่า ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:24:21
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:24:21
พระหล่อ เก่า ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:21:58
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 05:21:58
ชูชก จกทรัพย์ รับโชค วัด กลาง สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:15:30
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:15:30
เหรียญหล่อ หลวงพ่อบุญตา ๙ หน้า ร่มเย็น วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:36:24
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:36:24
รูปหล่อ ปางปฐมเทศนา วัด ศรีพรหมประสิทธิ์ สิงห์บุรี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:53:48
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:53:48
เสด็จพ่อ ร .5 หล่อเก่า ๆ ตามภาพ นะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 10:43:35
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 10:43:35

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์

พระชัยวัฒน์ ตามภาพสวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 12:55:27
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 12:55:27

พระปิดตาทุกสำนัก

พระปิดตา ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:23:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:23:44
พระปิดตา เก่า ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:23:20
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:23:20
พระปิดตาลงทองรุ่นแรก พระอาจารย์แม้น วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2529
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:16:05
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:16:05
พระปิดตา ปิดทอง เก่า ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 00:19:28
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 00:19:28
พระปิดตา หลังใบโพธิ์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2517 ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:14:53
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:14:53
-พระปิดตา หลังตะกรุด สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 00:00:47
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 00:00:47
พระปิดตา เนื้อโลหะ ผสมเก่า ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 21, 2020 12:00:09
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:00:09
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว เก่า ๆ สวย ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 21, 2020 11:58:33
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 11:58:33
พระปิดตา สวย ๆ ตามภาพเลย ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 12:42:19
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 12:42:19

พระบูชา-รูปถ่าย

รูป บรรยาย ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:31:26
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:31:26
รูปเก่าๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:30:21
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:30:21
-หลวงปู่เลื่อน วัดศุภสาตราม พัทลุง สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 09:49:08
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 09:49:08
ล้อคเก็ต แม่ชีบุญเรือน เก่าเก็บ สวย ๆ เลยครับ หายาก สุดๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:05:43
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:05:43
ล้อคเก็ต แม่ชีบุญเรือน เก่าเก็บ สวย ๆ เลยครับ หายาก สุดๆ ครับ ( 2 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:05:13
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:05:13
รูป หลวงพ่อ หลิว กว้าง 13 นิ้ว สูง 17 นิ้ว สวย ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 20, 2020 00:06:46
 • ราคาเปิด : 450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 00:06:46
บรรยาย ตามภาพ เลยนะ ครับ หน้าตัก 3 นิ้ว สูง 5.5 นิ้ว ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 12:59:35
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 12:59:35

ธนบัตร-เหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก

บรรยาย ตามภาพ เลยนะครับ สวย สุด ๆ เลย ครับ ( องใหญ่กว่าเหรียญ 10 บาท เยอะ ครับ )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:07:45
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:07:45
-- 40 --แดง เหรียญ 1 บาท ปี 2525 สวย ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 10:57:34
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 10:57:34
--- 40 -- แดง เหรียญ 20 บาท ออมสิน สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 10:56:10
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 10:56:10
--40--แดง เหรียญ เทอดพระเกียรติ ปี 2542 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 10:55:00
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 10:55:00
บรรยาย ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:35:46
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:35:46
บรรยาย ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:16:26
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:16:26
เหรียญ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช โรงเรียน วัด อินทาราม ปี 2551 สวยสุด กริ๊บ ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:59:06
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:59:06
เหรียญ เก่า ๆ ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 20, 2020 12:02:57
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 12:02:57

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ก่อนปี-2520

บรรยาย ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:08:20
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:08:20
เหรียญเล็ก พระพุทธ ปี 2515 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 00:20:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 00:20:44
-เหรียญใบโพเล็ก. หลวงพ่อโต วัดกัลยาณ์ ปี 2500
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 00:18:22
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 00:18:22
( 40 แรกแดง ) เหรียญ พระสังฆราช องค์ที่ 18 เหรียญ สวย กริ๊บ ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 08:18:17
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 08:18:17
( 40 แรกแดง ) เหรียญ พระพุทธชินราช เก่าเก็บ ปี ลึก ๆ 251 กว่า ๆ สวย กริ๊บ ๆ ( 5 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 08:15:14
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 08:15:14
เหรียญ สมเด็จ พระสังฆราช มงคลสมัย วัน สถาปนา วันที่ 21 กค.2516 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:17:01
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:17:01
เหรียญ หลวงพ่อ วัดปากน้ำ กัยภัย สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:54:06
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:54:06
เหรียญ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รุ่นวีรกรรม น.ป.ข ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:51:40
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:51:40
เหรียญ ดวงคุ้มภัย ให้ลาภ หลวงปู่แหวน ปลุกเสก สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 02:46:10
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 02:46:10

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ปี-2521-2540

เหรียญ สมเด็จพุฒาจารย์ เข้ม วัดโพธิ์ ที่ระลึก คุณแม่ผึ่ง 2526 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:32:49
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:32:49
เหรียญ โมกุล ลานนางฟ้า วัดเนินรังวรปัญญาราม จ ลพบุรี ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:24:42
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:24:42
เหรียญ หลวงพ่อธูป วัด แคนางเลิ้ง ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:19:41
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:19:41
เหรียญ หางแมงป่อง รุ่นพิเศษ พระครูธุรศักดิ์ เกียรติคุณ หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:14:32
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:14:32
เหรียญ หลวงปู่เพ็ง วัด โพธิ์ศรีละทาย สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:46:55
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:46:55
เหรียญ หลวงปู่แป๊ะ วัดเขาสักงาม จ.กำแพงเพชร รุ่น ครบรอบ ๙๐ ปี
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:36:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:36:44
เหรียญพ่อขุนด่าน หลังฤาษี วัดวังตาอินทร์
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:16:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:16:44
เหรียญ ท้าววิรุฬทก มหาราช ปี 2521 ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:53:14
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:53:14
เหรียญ อาร์ม พระพุทธนิลพยัคฆวิสุทธินายก วัดอ่างเสือดำ แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 06:58:38
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 06:58:38

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-หลังปี-2540

เหรียญ หลวงพ่อเหลือ วัด สร้อยทอง รุ่นสมโภช 100 ปี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:30:48
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:30:48
เหรียญ พระพุทธ ชัยวัฒน์ ททท ที่ระลึก 50 ปี การท่องเที่ยว สวย ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:24:25
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:24:25
เหรียญ ลงยา สวย ๆ ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:20:16
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:20:16
เหรียญ พ่อแก่ รุ่น 1 สวย ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:18:47
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:18:47
เหรียญ วัด จักรวรรดิราชาวาส สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:12:05
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:12:05
-เหรียญ หลวงพ่อทอง วัด พระพุทธบาท เขายายหอม รุ่น ลาภยศ พร้อมกล่อง เดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 13:01:16
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 13:01:16
บรรยาย ตามภาพ เลยนะ ครับ สวยสุด ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:44:14
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:44:14
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี รุ่นกฐิน 2551 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:43:33
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:43:33
เหรียญเสมา หลวงปู่ เพิ่ม วัด พุทธบูชา สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:33:37
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:33:37
เหรียญ หลวงพ่อสด วัด ปากน้ำ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:19:02
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:19:02

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

บรรยาย ตามภาพ เลย ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 11:37:27
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 11:37:27
พญานาค เนื้อโลหะ ตามภาพ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:16:57
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:16:57
เหรียญราหู ศิษย์ ครูเทพย์ชฎาทอง ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:09:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:09:44
นกคุ้มเนื้อ โลหะ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:06:13
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:06:13
-ผ้ายันต์ วัดเทพกษััตรีย์ เก่าๆ กว้าง 10 นิ้ว สูง 10 นิ้ว เก่าเก็บ บ้าน ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:34:21
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:34:21
ลูกสะกด ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:23:50
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:23:50
ตามภาพ ตะกรุด บ้าน ๆ เลยครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:53:55
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:53:55
ตะกรุด ฝาบาตร เก่า ๆ ยาว 2 นิ้ว
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:52:21
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:52:21
ผ้ายันต์ กระทิงทอง หลวงพ่อเขียน วัดกระทิง กว้าง 9 นิ้ว สูง 9 นิ้ว เก่าเก็บ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:22:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:22:03
ตะกรุด กุ่มเก้า เก่า ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:21:33
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:21:33

หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ตั้งแต่ปี 2497-2524

หลวงปู่ทวด พระผงมงคล รุ่นรวยทรัพย์ กล่องเดิมๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:35:39
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:35:39
หลวงปู่ทวด พระผงมงคล รุ่นรวยทรัพย์ กล่องเดิมๆ สวย ๆ ครับ ( 2 )
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 12:40:04
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 12:40:04

หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ

พระหลวงปู่ ทวด ผงจักรพรรดิ์ หลวงตาม้า
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:22:32
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:22:32
หลวง ปู่ทวด องค์ใหญ่ ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:21:00
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:21:00
หลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ สวย ๆ เก่าเก็บ ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:20:33
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:20:33
หลวงปู่ทวด เก่า ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:41:33
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:41:33
หลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์หลวงปู่ทวด หลังยันต์อุ ระยอง ปี 05 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:52:53
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 05:52:53
พระ หลวงปู่ทวด รุ่น บูรณะโบสถ์ วัด ประสาทบุญญาวาส ปี พ.ศ. 36 เนื้อว่านผสมผง ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:49:34
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 05:49:34
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จัดสร้าง โดย วัด ประสาทบุญญาวาส หลัง หลวงพ่อวิเชียร ๒๕๔๔ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:46:10
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:46:10
หลวงปู่ ทวด สวย ๆ บรรยาย ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:05:21
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:05:21
หลวงปู่ทวด สวย ๆ กล่องเดิม ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:02:08
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:02:08

พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราช

เหรียญ หลวงพ่อโสธร กล่องเดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:15:48
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:15:48
เหรียญ หลวงพ่อโสธร ผู้ประพฤติในธรรม ย่อมเป็นสุข มีสองหน้า สวย ๆ สุดเลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:09:25
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:09:25
เหรียญ พระพุทธชินราช เก่าเก็บ สวย ๆ ปี 2520 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:08:43
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:08:43
พระพุทธชินราช กล่องเดิม ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:06:38
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:06:38
หลวงพ่อโสธร ฝังตะกรุด ตามภาพครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 11:34:50
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 11:34:50
( 40 แรกแดง ) เหรียญ พระพุทธชินราช เก่าเก็บ ปี ลึก ๆ 251 กว่า ๆ สวย กริ๊บ ๆ ( 4 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 08:11:05
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 08:11:05
( 40 แรกแดง ) เหรียญ พระพุทธชินราช เก่าเก็บ ปี ลึก ๆ 251 กว่า ๆ สวย กริ๊บ ๆ ( 3 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 08:09:40
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 08:09:40
( 40 แรกแดง ) เหรียญใบโพธิ์ พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก สวย กริ๊บ ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 08:06:51
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 08:06:51
( 40 แรกแดง ) เหรียญ พระพุทธชินราช เก่าเก็บ ปี ลึก ๆ 251 กว่า ๆ สวย กริ๊บ ๆ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 08:01:07
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 08:01:07
พระพุทธ ชินราช สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:23:27
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 05:23:27

พระชุดวัดสุทัศน์-วัดบวร-วัดพระแก้ว

เหรียญ พระสุนทรีวาณี หลัง สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศนเทพวราราม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:46:36
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:46:36
พระสมเด็จ มังกรคู่ หลังลายเซ็น วัดสุทัศ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 20, 2020 00:02:50
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 00:02:50
สมเด็จ นางพญาคุณากรหลัง ญสส.วัด บวรฯ เนื้อทองแดง รมดำ ปี 2532 สวย ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 23:54:52
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 23:54:52
พระผง พระพุทธชินสีห์ วัด บวรฯ ปี 2533 กล่องเดิม ๆ สวย ๆ ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 12:56:08
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 12:56:08
หลวง พ่อโสธร พระผงพิมพ์สมเด็จ ญสส ปลุกเสก ปี 2533 สวย กริ๊บ เลย ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 12:55:38
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 12:55:38
พระพุทธชินสีห์ พระญาณสังวร สังฆราช ฉลอง 96 ชันษา สวย ๆ กล่องเดิม ๆ เลย ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 12:39:38
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 12:39:38
พระ หลวงปู่ทวด 100 ปี สวย ๆ ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 11:15:28
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 11:15:28

พระชุดภาคใต้

เหรียญ หลวงปู่สำราญ ปวโร วัดสุขสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สวย หายากน่าสะสม ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:24:07
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:24:07
เหรียญ เม็ดแตง หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ภูเก็ต ปี 24 เนื้ออัลปาก้า ... สวย สวย สวย .
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 20, 2020 12:00:33
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 12:00:33
พระสาม เนื้อว่าน แห้งๆ ครับ
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:45:00
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : 50
 • ผู้ชนะ : chalong  (937)(2)
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 11:58:46

พระชุดภาคอีสาน

เหรียญ หลวงพ่อนาค ทีปโก รุ่นจงรักษา วัด ดอนพะงาด ปี 2538 จ.นครราชสีมา ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:36:21
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:36:21
เหรียญ พระครู พรหมวิหารธรรม วัด อุดมพรหมวิหาร จ.สุรินทร์ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:34:51
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:34:51
เหรียญ รุ่น 2 ปี 2541 ลป.สอ พันธุโล หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ สวย ๆ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 00:16:20
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 00:16:20
เหรียญพระครูศีลสุนทร ทตฺโต วัดบ้านโพนเมือง อุบลราชธานี 2521
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:17:23
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:17:23
สมเด็จ ดินพระธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ วัด พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:14:11
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:14:11
พระผง ฑีฆายุ มหามงคล สกลนคร 2556 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:03:06
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:03:06
พระผง รูปเหมือน หลวงพ่อ ถิร ที่ระลึก สมโภชน์ รูปหล่อ อุดรธานี กล่อง เดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:57:43
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:57:43
พระสมเด็จ 5 แผ่นดิน ฝังพลอยเสก รุ่นรวมใจ เสาร์ห้า ปี 2537 ห ลวงปู่พรหมมา เขมจาโร สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 10:58:00
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 10:58:00
พระ สมเด็จ หลัง พระธาตุพนม ปี 18 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 10:55:36
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 10:55:36

พระชุดภาคเหนือ

.เหรียญ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช รุ่น พิฆาตไพร ี ค่าย วชิรปราการ ปี 2528 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:37:34
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:37:34
พระ เกจิ วัด บ้านเรือน รุ่น 1 จ.ลำพูน สวย ๆ ตามภาพ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:21:38
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:21:38
เหรียญ พระเจ้า องค์ตื้อ สวยๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:13:40
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:13:40
พระ หลวงพ่อเงิน เลี่ยม กรอบเดิม ๆ จากวัด ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:12:46
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:12:46
ครูบาศรีวิชัย เนื้ออลูมิเนียม กะไหล่ทอง ไม่ทราบปีที่สร้างครับ สวย มาก ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:23:25
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:23:25
หลวงพ่อบุญเย็น ด้านหน้าเป็น สมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช เชียงใหม่ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:14:08
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:14:08
เหรียญ เราสู้ พิมพ์เล็ก เก่าเก็บ สวย ๆ ครับ ( 6 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:48:11
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:48:11
พระรอด วัดดอนแก้ว สร้างหอ พระไตรปิฏิฏก หอธรรม สวย ๆ กล่อง เดิม ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:19:43
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:19:43
พระธาตุช่อแฮ เนื้อกระเบื้อง หลังคาอุโบสถ์ กล่องเดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:58:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:58:44
ครูบาธรรมชัย วัด ทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ " เหรียญ มหาสิทธิโชค
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 10:52:39
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 10:52:39

พระชุดภาคตะวันออก

เหรียญ รุ่น 1 หลวงพ่อบุญ กิตติธโร วัด เทพนิมิตร ปี 2525 จ.ระยอง
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:14:13
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:14:13
พระ ประจำวันเสาร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี กะไหล่ทอง สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 07:26:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 07:26:03
เหรียญ รุ่น ๑ หลวงพ่อเต่า วัด บางสระเก้า จันทบุรี ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 05:05:39
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 05:05:39

พระชุด-จ.อยุธยา-สิงห์บุรี-อ่างทอง

เหรียญ หลวงปู่ทวดคล้าย จิตฺตสํวโร วัด ศรีมหาโพธิ์ ออกที่ วัดศรี มหาโพธิ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:14:48
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:14:48
พระสมเด็จ หล่อเนื้อทองผสม รุ่น เสาร์ห้า แพ ๙.๑ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สวยเดิม ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:10:36
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:10:36
เหรียญ วัด บันไดช้าง ปี 2519 ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:09:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:09:03
พระสมเด็จ วันกตัญญู วัด บ้านสร้าง กล่องเดิม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:07:27
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:07:27
-พระผงพิมพ์ปรกโพธิ์ หลังยันต์ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิ ราช จ.อยุธยา
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 05:33:01
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 05:33:01
เหรียญพระปฏิมากร มงคลบพิตร จ.อยุธยา ปี2536 เนื้อทองแดง สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:21:35
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:21:35
เหรียญ รุ่นแรก ปี 29 หลวงพ่อหลี วัด ธรรมิกราช อยุธยา สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:21:09
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:21:09
พระสมเด็จ กรุขุนอินทประมูล พิมพ์ พระประธาน สวย ๆ เก่าเก็บ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:04:43
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:04:43
เหรียญ ปี 18 พระครูหลง วัดสนามไชย หลัง พระครูเย วัดโบสถ์ อยุธยา สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 07:23:26
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 07:23:26
เหรียญ หลวงพ่อสนิท วัด ศีลขันธ์ จ.อ่างทอง รุ่นที่ระลึกครบ 5 รอบ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 07:02:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 07:02:03

พระชุด-จ.สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-ชัยนาท

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ คัมภีโร นั่งแรด วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:15:09
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:15:09
เหรียญ พระครูสุกิจสารคุณ วัด อู่ทอง สุพรรณบุรี
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:13:22
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:13:22
กำแพงนิ้ว หลวงพ่อ ขอมเลี่ยม เก่า ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:08:02
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:08:02
งบน้ำอ้อย เนื้อชินตะกั่ว หลวงปู่เตี้ยม วัดดอนบุบผาราม สุพรรณบุรี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:12:23
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:12:23
หลวงปู่ศุข หลัง กรมหลวงชุมพรฯ วัด ปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2550 ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:45:41
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:45:41
เหรียญ รุ่นพิเศษ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี ปี 2518 สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:33:58
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:33:58
เหรียญ ช่องบก รุ่นแรก หลวงพ่อผล วัด ดักคะนน เมือง ชัยนาท ปี 30 ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 20, 2020 00:11:16
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 00:11:16
เหรียญกลมเล็ก สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อนุสรณ์ ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 23:58:11
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 23:58:11
เหรียญหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี รุ่นเมตตา ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 23:56:24
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 23:56:24
พระสมเด็จ พระชัยหลังช้าง รุ่นจงอางเมตตา วัดสระพังกร่าง จ.สุพรรณบุรี ปี 2536
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 10:51:31
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 10:51:31

พระชุด-จ.นครปฐม

เหรียญ หลวงพ่อเปิ่น วัด บางพระ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:36:00
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:36:00
เหรียญหล่อ หลวงปู่ลัง วัด ห้วยจรเข้ รุ่น 100 ปี วัดห้วยจรเข้ สวย ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:19:58
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:19:58
เหรียญ พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัด พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม กล่องเดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:07:00
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:07:00
เหรียญ ล.พ พูล วัดไผ่ล้อม ปี 2537 สวย ๆ เดิม ๆ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:17:41
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:17:41
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัด ดอนยายหอม ปี 2557 รุ่นมูลนิธิ หลวงพ่อเงิน อุปถัมภ์ กล่อง เดิม ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 06:58:04
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 06:58:04
เหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ วัดบางแก้ว นครปฐม ปี 2519 สวย ๆ ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 08:16:13
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 08:16:13

พระชุด-จ.ปทุมธานี-นนทบุรี-นครนายก

เหรียญ พระครูนนทภัทรประดิษฐ์ ( หลวงพ่อดิษฐ์ ) วัดอัมพวัน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:33:35
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:33:35
เหรียญ หลวงพ่อโสธร ตามภาพ สวย ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:13:03
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:13:03
เหรียญ หลวงพ่อภาวนา ลาโภ วัดโพธิ์งาม ตอกโค๊ต สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:12:28
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:12:28
เหรียญ ข้าวหลามตัด วัด สพานสูง ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:05:37
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:05:37
เหรียญ พระครูนนทสุทธิคุณ วัด บางศรีเมือง นนทบุรี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:13:01
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:13:01
เหรียญ พระครูนนทสุทธิคุณ วัด บางศรีเมือง นนทบุรี สวย ๆ ครับ ( 2 )
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:12:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:12:44
เหรียญ หลวงพ่อขาว วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 06:53:43
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 06:53:43
พระ ยอดธง วัด ศรีราษฏร์ กล่องเดิม ๆ สวย ๆ ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 11:12:13
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 11:12:13

พระชุด-จ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

เหรียญ พระครูปลัด สุวัฒน์วรคุณ วัด สวนส้ม สมุทรสาคร ปี 2529 ศิษย์หลวงพ่อรุ่ง สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:44:44
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:44:44
เหรียญรูปไข่ พระครูโกศล ( หลวงพ่อแง ) ปาสาธิโก วัดเจร ิญสุขาราม ( บางไผ่เตี้ย ) จ.สมุทรสาคร ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 23:36:47
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 23:36:47

พระชุด-จ.เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

เหรียญ วัด เขาตะเครา หลัง หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:35:08
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:35:08
เหรียญ พระครูโพธาภิรักษ์ อดีต เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 3 รุ่น 3 เกจิฯ หายาก น่าสะสม ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 10:58:49
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 10:58:49

พระชุด-จ.นครราชสีมา-อุบลราชธานี-อุดรธานี

เหรียญ พระพุทธวัดหน้าพระธาตุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปี 2510
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:16:41
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:16:41

ท่านเจ้าคุณนร-หลวงปู่โต๊ะ-หลวงปู่ดู่

พระ ผงสมเด็จ เจ้าคุณนร วัด เทพศิรินทร์ กทม. อนุสรณ์ 100 ปี พ.ศ.2541 เดิมๆ แบบนี้เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:39:25
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:39:25
พระผงใบโพธิ์ เจ้าคุณนร สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:03:51
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:03:51
พระสมเด็จ หลวงปู่โต๊ะ ตามภาพ เลยนะ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 08:53:53
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 08:53:53
เหรียญ สมเด็จพระวันรัตน ( ปุ่น ) วัด เชตุพน 2513 สวย ๆ หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 09:15:38
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 09:15:38

หลวงปู่แหวน-หลวงพ่อเกษม

เหรียญพระพุทธ ลายสือไทย ปี 2526 ฉลอง 700 ปี ครูบาเกษ ม เขมโก และเกจิร่มสมัย ปลุกเสก
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 22, 2020 23:28:38
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 01, 2020 23:28:38

หลวงพ่อคูณ-ปี-2512-2539

หลวงพ่อคูณ วัด บ้านไร่ อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสีมา รุ่น 6 รอบ รุ่น มหาราช
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:25:42
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:25:42
เหรียญ ลพ.คูณ วัดบ้านไร่ รุ่น คูณทอง ปี 37 ตอกโค๊ตทอง สวย ๆ ครับ
24 hour left
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 19, 2020 09:21:32
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 09:21:32

หลวงพ่อคูณ-ปี-2540-ปัจจุบัน

จตุคาม-รามเทพ

จตุคามรามเทพ เนื้อโลหะหนัก ๆ สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:14:56
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:14:56
จตุคาม เนื้อโลหะ สวย ๆ ลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:14:40
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:14:40

กระดานวัดดวง

พระเนื้อดิน ตามภาพ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:17
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:32:17
พระซุ้มกอ เก่า ๆ ตามภาพ ครับ
new item
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:28:13
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 07, 2020 12:28:13
เหรียญ หลวงปู่ทวด ผิว บ้าน ๆ เลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:29:50
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:29:50
พระลีลา เนื้อโลหะ สองหน้า สวย ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:22:45
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:22:45
พระซุมกอ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:16:22
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:16:22
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัด ดอนยายหอม เหรียญใหญ่ ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:22:57
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:22:57
เหรียญ ในหลวง สวย ๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 08:18:28
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 08:18:28
พระปิดตา มหาเสน่ห์ เนื้อเกสร ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 25, 2020 07:37:34
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 04, 2020 07:37:34
พระสมเด็จ เก่าๆ ตามภาพ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 24, 2020 12:31:16
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 03, 2020 12:31:16
พระปิดตา หลังแบบ เก่า ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 23, 2020 08:10:36
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 02, 2020 08:10:36

ประมูลสินค้าทั่วไป

หนูเนื้อโลหะ เก่า ๆ ตามภาพเลย ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 27, 2020 12:11:10
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 06, 2020 12:11:10
ตามภาพครับ อยุธยา เนื้อดิน เก่า ๆ ครับ
 • โดย : Thanadet2019  VIP  (2801)
 • วันที่ : January 26, 2020 07:27:37
 • ราคาเปิด : 30
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 05, 2020 07:27:37