Ma108588

ข้อมูลสมาชิก – Ma108588

เริ่มเป็นสมาชิก: 2021-09-29 18:05:00.296371 +0000 UTC , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 18 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 5 รายการ , คำชม: 5 รายการ , คำติ: 0 รายการ

พระชุด จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง ตรัง

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระปิดตาปุ้มปุ้ย พ่อท่านคลิ้ง ถลุงทอง รุ่นแรก ปี 21 (พร้อมบัตรรับรองพระแท้นิตสารพระท่าพระจันทร์) 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว

Ma108588  VIP  (5) 53 60 2021-10-20 23:25:14.483868 +0000 UTC ผู้ชนะ : projamsai    (77)

พระชุดหลวงปู่ทิม-หลวงพ่อสาคร และ จ.ระยอง ชลบุรี

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระพรหมสี่หน้าเนื้อเมฆพัด หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ชลบุรี พ.ศ.๒๔๗๓ สภาพสวยเดิมหายาก(พร้อมบัตรรับรองพระแท้นิตยสารพระท่าพระจันทร์)

Ma108588  VIP  (5) 30 20 2021-10-21 19:29:40.03919 +0000 UTC ผู้ชนะ : arakingpgp  VIP  (11)

พระปิดตา หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อเมฆพัตร ปี 2484 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว

Ma108588  VIP  (5) 39 50 2021-10-21 03:39:12.25235 +0000 UTC ผู้ชนะ : เทพอาชา  P  (513)

พระชุดกรุงเทพ และปริมณฑล

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

ปิดตาสังกัจจายน์หลวงปู่สรวง เนื้อเมฆพัตรปี 19 วัดเลียบฯ กรุงเทพ(พร้อมบัตรรับรองพระแท้นิตยสารพระท่าพระจันทร์) 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว

Ma108588  VIP  (5) 37 40 2021-10-21 03:41:12.004875 +0000 UTC ผู้ชนะ : พรานบุญ  VIP  (1237)