Chimo81

ข้อมูลสมาชิก – Chimo81

เริ่มเป็นสมาชิก: May 11, 2010 01:54:43 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 12690 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 536 รายการ , คำชม: 10269 รายการ , คำติ: 0 รายการ

รายการที่ยังไม่ปิด

วัดระฆัง-บางขุนพรหม-เกศไชโย

พระสมเด็จปรกโพธิ์ วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:30:38
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:30:38
พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นเดือนเพ็ญ ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:30:34
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:30:34
พระสมเด็จแตกลายงา ผสมผงเก่า วัดระฆัง ปี2552
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:30:26
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:30:26
พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ปี2531 พิมพ์คะแนน
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:30:23
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:30:23
พระชุดเบญจภาคี วัดระฆัง รุ่นหยก ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:30:11
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:30:11
เหรียญหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี2537
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:04
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:04
ซุ้มระฆังหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต ปี2519
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:01
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:01
พระสมเด็จปรกโพธิ์ วัดระฆัง รุ่นหยก ปี2536
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:45:59
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:45:59
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต หลังพระสมเด็จ
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:45:56
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:45:56
พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นสมเด็จไม้ช่อฟ้า
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:45:53
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:45:53

หลวงปู่ลำภู-หลวงตาพัน-หลวงปู่หิน-หลวงปู่นาค

พระสมเด็จคะแนน หลังตราแผ่นดิน หลวงปู่นาค วัดระฆัง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:31:25
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:31:25
พระสมเด็จเจดีย์ข้างฉัตร หลวงปู่นาค วัดระฆัง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:31:22
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:31:22
พระสมเด็จซุ้มระฆัง หลวงปู่นาค วัดระฆัง ปี2500 พิธี25พุทธศตวรรษ
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:31:19
 • ราคาเปิด : 450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:31:19
พระสมเด็จคะแนนหลังตราแผ่นดิน หลวงปู่นาค วัดระฆัง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:31:13
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:31:13
พระสมเด็จคะแนน หลวงปู่นาค วัดระฆัง เนื้อจัด เก่า
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:31:09
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:31:09
พระสมเด็จคะแนนหลังตราแผ่นดิน หลวงปู่นาค วัดระฆัง #6
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:58
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:58
พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง ปี2512 พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก d
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:55
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:55
พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง ปี2512 พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก c
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:51
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:51
พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง ปี2512 พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก b
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:46
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:46
พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง ปี2512 พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก a
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:46:43
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:46:43

พระสมเด็จทั่วไป

พระสมเด็จเนื้อดิน วัดสิทธิสามัคคี(วัดแม่น้ำคู้) ระยอง ปี2520
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:21
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:32:21
พระสมเด็จหลวงพ่อมาลัย วัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร มีเส้นเกศา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:16
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:32:16
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อโพธิ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี รุ่นอายุ97ปี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:14
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:32:14
สมเด็จพระร่วง วัดพระปฐมเจดีย์ #3
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:07
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:32:07
พระสมเด็จลืมพระเนตร วัดราชบุรณะ ปี2515
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:04
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:32:04
พระสมเด็จวัดโป่งแดง สุพรรณบุรี รุ่นสร้างอุโบสถ ปี2520
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:48:40
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:48:40
พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล 72 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่9 พิมพ์พระสมเด็จ
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:48:37
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:48:37
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม สมุทรสงคราม รุ่นปลดหนี้ หลังจาร
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:48:34
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:48:34
พระสมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม วัดม่วง อ่างทอง
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:48:30
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:48:30
พระสมเด็จ สมเด็จย่า ปี2534
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:48:19
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:48:19

พระเนื้อดิน

พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี2500
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:13
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:13
พระปิดตาเนื้อดิน หลวงปู่หล่ำ วัดสามัคคีธรรม
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:09
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:09
หลวงพ่อเณร เนื้อดิน หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:06
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:06
พระรอด วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:02
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:02
พระท่ามะปราง หลวงพ่อทวี วัดโรงช้าง พิจิตร ปี2499
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:32:58
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:32:58
พระเนื้อดินวัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 พิมพ์ไก่
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:49:32
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:49:32
พระนางพญากลีบบัว กรุลานดอกไม้ สุโขทัย
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:49:28
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:49:28
สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต เนื้อดิน หลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:49:25
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:49:25
พระท่ามะปราง หลวงพ่อทวี วัดโรงช้าง พิจิตร ปี2499
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:49:21
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:49:21
พระท่ามะปราง หลวงพ่อทวี วัดโรงช้าง พิจิตร ปี2499
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:49:17
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:49:17

พระเนื้อชิน

พระสังกัจจายน์ข้างเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:56
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:56
พระยอดขุนพล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร ปี2527 #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:54
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:54
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา นครปฐม ปี2512
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:50
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:50
พระพุทธเนื้อชินปิดทอง หลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:47
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:47
พระสมเด็จเนื้อชิน หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ หลังจาร
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:33:43
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:33:43
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี หลังพระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว หายาก
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:50:27
 • ราคาเปิด : 450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:50:27
พระนางพญา เนื้อชินตะกั่ว
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:50:24
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:50:24
พระสมเด็จหลังอุ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ สิงห์บุรี เนื้อชินตะกั้ว
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:50:21
 • ราคาเปิด : 440
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:50:21
เหรียญกรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท รัชกาลที่1 วังหน้า
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:50:16
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:50:16
หลวงพ่อเณร เนื้อชินตะกั่ว หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:50:12
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:50:12

พระเนื้อผง-เนื้อว่าน

พระผงพ่อแก่ฤาษี หลังยันต์
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:34:57
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:34:57
พระพุทธชินราช หลังหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี2523
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:34:54
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:34:54
สี่หูห้าตา เนื้อผง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:34:50
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:34:50
พระผงหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน รุ่นสร้างวิหาร ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:34:47
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:34:47
พระผงหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น2 ฝังตะกรุด3ดอก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:34:43
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:34:43
พระผงหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน นครปฐม อายุ85 ปี2550
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:51:22
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:51:22
พระพุทธนวมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล 6รอบ ในหลวงรัชกาลที่9 พิธีใหญ่
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:51:19
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:51:19
พระผงสุพรรณ หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร ปี2512
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:51:15
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:51:15
พระแม่โพสพ เนื้อว่าน สมเด็จพระพุฒาจารย์ นวม วัดอนงค์ ปี24กว่า #4
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:51:13
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:51:13
พระผงหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเมตตา บารมี ปี2550 #2
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:51:11
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:51:11

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:36:32
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:36:32
เหรียญหล่อหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด ลพบุรี รุ่นบูชาพระคุณแม่
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:36:28
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:36:28
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ปี2539
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:36:25
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:36:25
เหรียญหล่อพระเบญจภาคี หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง อยุธยา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:36:21
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:36:21
เหรียญหล่อหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:36:18
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:36:18
เหรียญหล่อเมฆพัตร หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:52:16
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:52:16
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง กะไหล่ทอง
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:52:09
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:52:09
เหรียญหล่อเจ้าสัวพุทธซ้อน หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง อยุธยา ปี2536
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:52:06
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:52:06
เหรียญหล่อเจ้าสัวพุทธซ้อน หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง เสาร์ห้า ปี2536 ยันต์กลับ #5
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:52:02
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:52:02
เหรียญหล่อพิมพ์ซ้อน ยันต์กลับ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี2539
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:51:59
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:51:59

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์

พระกริ่งเก้ายอด วัดสุทัศน์ ยอดที่2 พระกริ่งหน้าไทย ปี2538 c
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:37:43
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:37:43
พระกริ่งเก้ายอด วัดสุทัศน์ ยอดที่2 พระกริ่งหน้าไทย ปี2538 b
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:37:38
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:37:38
พระกริ่งเก้ายอด วัดสุทัศน์ ยอดที่2 พระกริ่งหน้าไทย ปี2538 a
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:37:34
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:37:34
พระกริ่งพระเจ้าแสนเมือง หลวงพ่อตี๋ วัดพรหมวิหาร เชียงราย
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:37:30
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:37:30
พระกริ่งวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ปี2516
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:37:27
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:37:27
พระกริ่งเล็กพระพุทธชินราช ปี2500
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:53:22
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:53:22
พระกริ่งเล็กพระพุทธชินราช ปี2500
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:53:15
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:53:15
พระกริ่งใหญ่ วัดประสาทบุญญาวาส เนื้อโลหะผสม ปี2506
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:53:11
 • ราคาเปิด : 1400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:53:11
พระชัยวัฒน์โพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม ปี2500
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:53:01
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:53:01
พระกริ่งทินกร วัดทินกรนิมิต นนทบุรี
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 03:03:29
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : 70
 • ผู้ชนะ : โต้ง อ่างทอง  (115)(1)
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 14:03:01

พระปิดตาทุกสำนัก

พระปิดตา หลวงพ่อชม วัดเขาดิน อยุธยา ปี2528
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:38:46
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:38:46
พระปิดตาหลวงปู่สุต วัดปฐมพานิช ลพบุรี อายุ90 ไตรมาส ปี2536 มีเส้นเกศา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:38:41
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:38:41
พระปิดตาหลวงปู่หลาน วัดสันป่าพาด พะเยา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:38:37
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:38:37
พระปิดตาเนื้อว่านผงพุทธคุณ รุ่น1 ครูบาบุญรอด วัดบุญยืน พะเยา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:38:33
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:38:33
พระปิดตาหลวงพ่อดำ วัดกุฏิ ปราจีนบุรี เนื้อสำริด
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:38:30
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:38:30
พระปิดตา หลวงปู่ปรง วัดธรรมเจดีย์ สิงห์บุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:54:55
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:54:55
พระปิดตาฝังพลอย ครูบาอินทร์คำ วัดไชยสถาน เชียงใหม่
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:54:45
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:54:45
พระปิดตาขี่เต่า หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว ชลบุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:54:34
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:54:34
พระปิดตาหลังหนุมาน หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนิน ชลบุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:54:27
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:54:27
พระปิดตาหลังหนุมาน หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนิน ชลบุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:54:23
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:54:23

พระบูชา-รูปถ่าย

รูปหลวงพ่ออ๊อด วัดพระธาตุศาลาขาว ออกวัดสังฆจายเถร สุพรรณบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:39:32
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:39:32
รูปหลังจีวร หลวงพ่อสวัสดิ์ โอภาโส วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ จ.ลพบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:39:30
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:39:30
รูปหลวงพ่อถมยา วัดท่าแก้ว ชัยนาท
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:39:24
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:39:24
รูปหลวงพ่อถมยา วัดท่าแก้ว ชัยนาท
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:39:21
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:39:21
รูปหลวงพ่อถมยา วัดท่าแก้ว ชัยนาท
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:39:17
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:39:17
รูปถ่ายเสกตะกรุด หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม ราชบุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:55:43
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:55:43
รูปหลวงพ่อตั๋ง วัดโพธิ์เอน อยุธยา
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:55:40
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:55:40
รูปหลังตะกรุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ยุคต้น
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:55:36
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:55:36
รูปถ่ายหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ขนาดห้อยคอ
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:55:33
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:55:33
รูปพระอธิการใจ วัดพระยาญาติ สมุทรสงคราม ปี2559
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:55:30
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:55:30

ธนบัตร-เหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ หลังภปร.5รอบ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี2535
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:40:22
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:40:22
เหรียญพระหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หลังดวงเมือง ปี2518
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:40:18
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:40:18
เหรียญรัชกาลที่6 ปี2505 เจ้าคุณนร อธิษฐานจิต
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:40:14
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:40:14
เหรียญรัชกาลที่6 ปี2505 เจ้าคุณนร อธิษฐานจิต
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:40:11
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:40:11
เหรียญ9สังฆราช 9มหาราช วัดเทพากร ปี2516 ลพ.กวย ปลุกเสก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:40:07
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:40:07
เหรียญจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปี2507
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:56:28
 • ราคาเปิด : 450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:56:28
เหรียญในหลวงร.9 สมเด็จย่า ปี2538
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:56:26
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:56:26
เหรียญในหลวง รัชกาลที่9 ปี2539
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:56:22
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:56:22
เหรียญรัชกาลที่1 ปี2521
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:56:19
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:56:19
เหรียญในหลวงรัชกาลที่9 ปี2525
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 05:56:16
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 05:56:16

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ก่อนปี-2520

เหรียญหลวงพ่อซิ้ม วัดเกาะลอย สระบุรี ปี2511
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:41:19
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:41:19
เหรียญพระพุทธ วัดอนงค์ ปี2497 #12
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:41:15
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:41:15
เหรียญภูเขาทอง วัดสระเกศ รุ่นแรก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:41:12
 • ราคาเปิด : 440
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:41:12
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนาค วัดราชาธิวาส
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:41:08
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:41:08
เหรียญมนุษย์เหนือโลก เนื้ออลูมิเนียม กะไหล่ทอง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:41:05
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:41:05
เหรียญย้อนยุค รุ่นแรก หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน อ่างทอง
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:09:19
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:09:19
เหรียญพระศรีอารย์ วัดไลย์ ลพบุรี ปี2515 #5
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:09:16
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:09:16
เหรียญพระลีลา ปี2511
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:09:12
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:09:12
เหรียญพระศรีศากยมุนี วัดเลา ปี2517
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:09:09
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:09:09
เหรียญ5รอบ หลวงพ่อเล็ก วัดหลักสี่
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:09:05
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:09:05

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ปี-2521-2540

เหรียญพระประจำวันวันศุกร์ วัดคลองเตยนอก ปี2522 กะไหล่ทองลงยา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:42:51
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:42:51
เหรียญพระศรีอารย์ วัดไลย์ ลพบุรี 3องค์เคาะเดียว
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:42:37
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:42:37
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม หลังพระปิดตา ปี2527 ตอกโค๊ต
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:42:33
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:42:33
เหรียญพระพุทธ หลังพระปิดตา ตอกโค๊ต ส
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:42:28
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:42:28
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นกำแพงชัยเพชร ปี2526
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:42:23
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:42:23
เหรียญเสือวัว หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม ปี2521 พิมพ์เล็ก
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:10:17
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:10:17
เหรียญมหาเศรษฐี หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง อยุธยา ปี2525
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:10:13
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:10:13
เหรียญหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี2525 #5
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:10:10
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:10:10
เหรียญหลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวลธรรมวิมล ปี2524
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:10:06
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:10:06
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา ปี2534
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:09:57
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:09:57

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-หลังปี-2540

เหรียญหลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง จันทบุรี ปี2561
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:43:48
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:43:48
เหรียญพระพุทธรัศมี หลวงปู่นะ วัดหนองบัว ชัยนาท
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:43:43
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:43:43
เหรียญ7รอบ หลวงปู่หลอด วัดใหม่เสนา 2โค๊ต หายาก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:43:38
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:43:38
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี2542
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:43:35
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:43:35
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหามงคล ปี2559
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:43:32
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:43:32
เหรียญกินบ่เสี้ยง หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ พิจิตร ปี2559
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:14:27
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:14:27
เหรียญพระพรหมหลวงปู่ดู่ วัดสะแก 108ปี พ.ศ.2555
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:14:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:14:24
เหรียญนั่งกระต่าย หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม อายุ85 ปี2542 #2
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:14:20
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:14:20
เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี2545
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:14:16
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:14:16
เหรียญแสตมป์หลวงพ่อเปิ่น ปี2545
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:14:12
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:14:12

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

ล็อกเก็ตหลวงพ่อบุญตา วัดคลองเกตุ ลพบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:46:25
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:46:25
เหรียญเรียนดี จอมกวีศรีปราชญ์ วัดาวคนอง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:46:21
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:46:21
เหรียญหลุ่ยเทียนโฮ้ว ตั่วเทียนส่วย หลังยันต์แปดทิศ
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:46:06
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:46:06
เหรียญยันต์ภาษาจีน หลังยันต์แปดทิศ #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:46:02
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:46:02
เหรียญยันต์ภาษาจีน หลังยันต์แปดทิศ
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:45:59
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:45:59
ตะกรุดลูกปืน พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม ปทุมธานี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:17:16
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:17:16
แหวนนางกวัก หลวงพ่อกวย ปี2521
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:16:51
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:16:51
เหรียญโยเร
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:16:36
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:16:36
เหรียญเสดาะพระเคราะห์ วัดโสธรวราราม
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:16:33
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:16:33
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เลี่ยมกระเช้าเดิม
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:16:28
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:16:28

หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ตั้งแต่ปี 2497-2524

เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี2522
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:14
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:14
เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลังยันต์ห้า
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:11
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:11
หลวงปู๋ทวด วัดช้างให้ ปี2513 พระครูใบฏีกาขาว
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:17:42
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:17:42
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นไหว้ครู ปี2505 เนื้ออลูมิเนียม
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:17:37
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:17:37
เหรียญหัวใจ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี2506
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:54:17
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:54:17

หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ หลังปี 2525-ปัจจุบัน

เหรียญหลวงปู่ทวด ร.ศ.200
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:59
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:59
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี38
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:55
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:55
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี43
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:51
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:51
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี2541
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:47
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:47
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า ปี2537
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:48:44
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:48:44
เหรียญหลวงปู่ทวด ร.ศ.200
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:52:33
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:52:33
เหรียญเสมาหัวโต หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี2525
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:52:29
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:52:29

หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ

หลวงปู่ทวด พ่อท่านจำเนียร สำนักสงฆ์ต้นเลียบ สงขลา ปี2539
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:49:48
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:49:48
หลวงปู่ทวด วัดศรัทธาธรรม สมุทรสงคราม ลป.หมุน ปลุกเสก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:49:45
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:49:45
หลวงปู่ทวด วัดบวร ปี2540
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:49:41
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:49:41
หลวงปู่ทวด หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ระยอง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:49:38
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:49:38
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพุทธาวาส ปี2505
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:49:34
 • ราคาเปิด : 440
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:49:34
หลวงปู่ทวด ยกฐานะ รุ่น1 เนื้อว่าน #2
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:53:22
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:53:22
หลวงปู่ทวด ยกฐานะ รุ่น1 เนื้อว่าน
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:53:18
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:53:18
หลวงปู่ทวด วัดพะโคะ หลังญสส รุ่นปี2000
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:53:14
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:53:14
หลวงปู่ทวด รุ่นพร.
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:53:10
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:53:10
หลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นสามีราโม ปี2548
24 hour left
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 26, 2020 02:53:06
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 02:53:06

พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราช

เหรียญหล่อสองหน้า หลวงพ่อโสธร ปี2535
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:50:43
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:50:43
เหรียญหลวงพ่อโสธร หลังภปร. ที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถ ปี2533
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:50:40
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:50:40
เหรียญพระพุทธสามพี่น้อง ลพ.โสธร ลพ.บ้านแหลม ลพ.วัดไร่ขิง ปี2539 เนื้อทองเหลืองขัดเงา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:50:36
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:50:36
ล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธร เก่า
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:50:33
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:50:33
เหรียญพระพุทธชินราชหมื่นยันต์ พิธีใหญ่วัดสุทัศน์
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:50:30
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:50:30
หลวงพ่อโสธร พิมพ์เจ้าสัว เนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ ปี2537 มีจาร
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:20:40
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:20:40
เหรียญใบมะขามหลวงพ่อโสธร หลังนางกวัก ปี2518
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:20:36
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:20:36
เหรียญย้อนยุครุ่นแรก หลวงพ่อโสธร ปี2525
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:20:33
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:20:33
เหรียญพระพุทธชินราช หลังยันต์ เก่าๆ
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:20:28
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:20:28
เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี2537กะไหล่ทองลงยา
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:20:24
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : 100
 • ผู้ชนะ : khak49  (135)
 • วันที่ปิด : January 29, 2020 15:12:48

พระชุดวัดสุทัศน์-วัดบวร-วัดพระแก้ว

เหรียญพระแก้วมรกต ปี2525
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:51:30
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:51:30
เหรียญพระแก้วมรกต ปี2525
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:51:27
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:51:27
เหรียญพระแก้วมรกต ปี2525
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:51:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:51:24
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช วัดบวร รุ่นดารากาชาด ปี2532
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:51:20
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:51:20
พระนิรันตราย วัดบวร ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:51:17
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:51:17
พระสมเด็จเศียรโต 80พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราช วัดบวร ปี2536
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:21:58
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:21:58
พระปิดตานิมิตมงคล วัดสุทัศน์ ปี2540 ฝังตะกรุดเงิน
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:21:30
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:21:30
พระปิดตานิมิตมงคล วัดสุทัศน์ ปี2540 พิธีใหญ่
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:21:27
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:21:27
พระพุทธชินสีห์ วัดบวร หลังภปร. 7รอบในหลวงรัชกาลที่9 ปี2548
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:21:23
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:21:23
พระปิดตาพังพระกาฬ วัดบวร รุ่นเจริญดี89
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:21:20
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:21:20

พระชุดภาคใต้

รูปหล่อหลวงพ่อสงวน วัดท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:52:26
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:52:26
เหรียญหลวงพ่อหนอน วัดเขามะรวด ปัตตานี หลังกุมารแก้ว กุมารทอง ปี2505
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:52:20
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:52:20
พระผงหนุมานแปดกร วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ปี2556
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:52:17
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:52:17
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโกสุม วัดมะปริง สุราษฏร์ธานี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:52:13
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:52:13
เหรียญพ่อท่านแก้ว วัดสำโรง นครศรีธรรมราช
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:52:10
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:52:10
เหรียญพ่อท่านเลื่อน วัดวังรีบุญเลิศ นครศรีธรรมราช
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:22:46
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:22:46
นางกวักเนื้อผง หลวงพ่อบุญ วัดสารวัน ปัตตานี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:22:42
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:22:42
พระปิดตา วัดวิหารสูง พัทลุง ฝังตะกรุด
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:22:38
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:22:38
พระผงหลวงพ่อรุ่ง เคราเหล็ก วัดบางแหวน ชุมพร พิมพ์ใหญ่
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:22:35
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:22:35
เหรียญเต่ารุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร ปี2535 ผิวรุ้งสวย
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:22:30
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:22:30

พระชุดภาคอีสาน

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เคน วัดป่าหนองหว้า สกลนคร
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:53:30
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:53:30
เหรียญหลวงปู่คำฟอง วัดศรีสะอาด สกลนคร รุ่น1 ปี2537
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:53:25
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:53:25
เหรียญพระอาจารย์เนย สมจิตโต วัดโนนแสนคำ สกลนคร ปี2537
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:53:20
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:53:20
พระผงหลวงพ่อขันตี หลังปู่ศรีสุทโธนาคราช วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย ปี2558
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:53:16
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:53:16
เหรียญหลวงพ่อสิงห์ทอง วัดสระมะค่า บุรีรัมย์ ปี2523
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:53:13
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:53:13
เหรียญหลวงพ่อประดิษฐ์ วัดพิฤกทักษิณ สุรินทร์ ปี2521
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:23:51
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:23:51
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพวน วัดมงคลรัตน์ สุรินทร์ ปี2521 #2
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:23:47
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:23:47
เหรียญหลวงพ่อพวน วัดมงคลรัตน์ จ.สุรินทร์ รุ่น1 ปี2521
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:23:44
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:23:44
เหรียญหลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ขอนแก่น รุ่น6รอบ ปี2525
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:23:40
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:23:40
ล็อกเก็ตหลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ขอนแก่น ปี2526
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:23:36
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:23:36

พระชุดภาคเหนือ

เหรียญรุ่น1 หลวงพ่อศรีสรรเพชญ วัดพระธาตุพระลอ จ.แพร่
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:54:25
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:54:25
เหรียญครูบาเมืองแก้ว วัดปทุมสราราม ลำพูน รุ่น1
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:54:22
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:54:22
เหรียญครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่ ปี2523 #3
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:54:18
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:54:18
เหรียญครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่ ปี2523 #4
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:54:15
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:54:15
เหรียญครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่ ปี2523
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:54:12
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:54:12
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดศรีโสดา ปี2515
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:25:04
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:25:04
เหรียญครูบากองคำ วัดดอนเปา เชียงใหม่ ปี2522
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:25:00
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:25:00
เหรียญรุ่นแรก ครูบาบุญเมือง วัดบ้านปาง ลำพูน ปี2521
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:24:56
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:24:56
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:24:52
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:24:52
เหรียญครูบาคำแสน วัดสวนดอก เชียงใหม่ ปี2519
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:24:48
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:24:48

พระชุดภาคตะวันออก

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี หลังพระปิดตา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:55:51
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:55:51
พระผงขี่เสือ หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว ชลบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:55:47
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:55:47
พระผงสรงน้ำ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ชลบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:55:44
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:55:44
เหรียญที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ชลบุรี ปี2511
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:55:40
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:55:40
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดกะทิง จันทบุรี ปี2524
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:55:37
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:55:37
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นทรัพย์แสนล้าน ปี2537 2โค๊ต สภาพสวย
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:26:44
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:26:44
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสร้างเจดีย์ กะไหล่ทอง กล่องเดิม
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:26:32
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:26:32
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นทรัพย์แสนล้าน ปี2537 2โค๊ต #2
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:26:26
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:26:26
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นทรัพย์แสนล้าน 2โค๊ต ผิวรุ้งสวย
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:26:17
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:26:17
เหรียญ5 รอบ หลวงปู่บุญ วัดทุ่งเหียง ชลบุรี ปี2534
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:26:12
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:26:12

พระชุด-จ.อยุธยา-สิงห์บุรี-อ่างทอง

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชย วัดแจ้ง อ่างทอง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:56:48
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:56:48
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม วัดม่วง อ่างทอง ปี2522
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:56:44
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:56:44
เหรียญปลอดโรค หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:56:41
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:56:41
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง อายุ70 ปี2517
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:56:34
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:56:34
เหรียญพระมงคลบพิตร หลังหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี2516 #3
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:56:31
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:56:31
เหรียญหลวงปู่มี วัดมารวิชัย อยุธยา เสาร์ห้า ปี2539 #2
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:28:01
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:28:01
เหรียญพระมงคลบพิตร หลังหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี2525
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:27:57
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:27:57
เหรียญหลวงปู่เจ๊ก วัดระนาม สิงห์บุรี เสาร์ห้า ปี2537
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:27:52
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:27:52
เหรียญพระมงคลบพิตร หลังยันต์ห้า เก่า ตอกโค๊ต
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:27:48
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:27:48
เหรียญพระครูสุวรรณเจติยาจารย์ วัดสุวรรณเจดีย์ อยุธยา ปี2537
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:27:42
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:27:42

พระชุด-จ.สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-ชัยนาท

เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดสามชุก สุพรรณบุรี ปี2524
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:57:50
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:57:50
เหรียญวัดปลายนา สุพรรณบุรี ปี2517
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:57:46
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:57:46
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสม วัดดอนบุปผาราม สุพรรณบุรี เสาร์ห้า ปี2523
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:57:43
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:57:43
เหรียญหลวงพ่อพวน วัดท่าพระยาจักร สุพรรณบุรี ปี2522
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:57:41
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:57:41
เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดบางสะแก สุพรรณบุรี ปี2516
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 12:57:28
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 12:57:28
เหรียญพระครูทองใบ วัดหนองทราย สุพรรณบุรี ปี2508
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:47:53
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:47:53
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด กาญจนบุรี แซยิด72
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:47:41
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:47:41
เหรียญหลวงพ่อนะ วัดหนองบัว ชัยนาท
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:47:24
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:47:24
เหรียญหลวงพ่อสาย หลวงพ่อพุก วัดท่าขนุน กาญจนบุรี ปี2514
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:47:20
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:47:20
เหรียญหลวงพ่อชุน วัดบางสาม สุพรรณบุรี ปี2524
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:47:16
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:47:16

พระชุด-จ.นครปฐม

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจืด วัดโพธิ์เศรษฐี นครปฐม
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:01:22
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:01:22
เหรียญหล่อหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม รุ่นเททอง
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:01:17
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:01:17
เหรียญนั่งกระต่าย หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:01:14
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:01:14
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ปี2536
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:01:10
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:01:10
เหรียญพัดยศหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:01:07
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:01:07
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี2507 #5
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:50:52
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:50:52
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี2507 #4
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:50:49
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:50:49
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น ไตรมาส ปี2534
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:50:45
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:50:45
เหรียญปืนไขว้ หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร ปี2533
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:50:43
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:50:43
เหรียญหล่อปืนไขว้ หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร หลังหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ปี2533
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:50:37
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:50:37

พระชุด-จ.ปทุมธานี-นนทบุรี-นครนายก

เหรียญหลวงปู่อินทร์ วัดบัวทอง ปทุมธานี อายุ80 ปี2540
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:02:34
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:02:34
เหรียญหลวงเส็ง วัดบางนา ปทุมธานี ปี2522
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:02:31
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:02:31
เหรียญหลวงพ่อวัดเพรางาย นนทบุรี ปี2519
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:02:28
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:02:28
พระผงหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข นนทบุรี ปี2509
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:02:24
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:02:24
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ปี2538
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:02:19
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:02:19
พระปิดตาหลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี รุ่นปลดหนี้
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:52:04
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:52:04
พระปิดตาหลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:51:50
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:51:50
เหรียญหลวงพ่อแฉล้ม วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี อายุ81 ปี2546
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:51:40
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:51:40
เหรียญหลวงพ่อแฉล้ม วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี อายุ81 ปี2546
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:51:37
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:51:37
เหรียญหลวงพ่อแฉล้ม วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี อายุ81 ปี2546
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:51:33
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:51:33

พระชุด-จ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:03:44
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:03:44
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม สุมทรสงคราม ปี41
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:03:41
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:03:41
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม สุมทรสงคราม ปี41
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:03:36
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:03:36
เหรียญรุ่น2 หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม ปี2523 พิมพ์ใหญ่
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:03:33
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:03:33
เหรียญรุ่น2 หลวงพ่อวิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม ปี2523
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:03:30
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:03:30
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร ปี2523 #3
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:53:13
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:53:13
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร ปี2521
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:53:09
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:53:09
เหรียญหลวงพ่อหยง วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร รุ่นอายุ72 ปี2529
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:53:05
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:53:05
เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม ที่ระลึกครบรอบ84ปี
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:53:01
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:53:01
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข สมุทรสงคราม ปี2518
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:52:58
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:52:58

พระชุด-จ.เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

เหรียญหลวงพ่อมินทร์ วัดลักษณาราม เพชรบุรี ปี2511
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:04:44
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:04:44
เหรียญบูชาครู หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:04:37
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:04:37
เหรียญบูชาครู หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:04:33
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:04:33
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี ปี2518
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:04:31
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:04:31
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี ปี2518
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:04:28
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:04:28
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี ปี2519
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:54:09
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:54:09
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลังหลวงพ่อบ้านแหลม
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:54:06
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:54:06
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี ปี2523
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:54:03
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:54:03
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้า ปี2523 #5
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:53:59
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:53:59
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี ปี2518
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:53:55
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:53:55

พระชุด-จ.นครราชสีมา-อุบลราชธานี-อุดรธานี

เหรียญเจริญพร หลวงปู่คำบุ ปี2553 พิมพ์เล็ก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:07:36
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:07:36
เหรียญหลวงปู่พรหมา เขมจาโร วัดสวนหินผานางคอย อุบลราชธานี รุ่นสร้างเจดีย์ ปี2538
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:07:33
 • ราคาเปิด : 40
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:07:33
พระปิดตาหลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์ นครราชสีมา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:07:29
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:07:29
เหรียญรุ่น1 หลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์ นครราชสีมา ปี2553
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:07:20
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:07:20
เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนเจริญ อุบลราชธานี ปี2521
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:07:16
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:07:16
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยทันใจ ปี60 ฝังพลอย ตะกรุด จีวร
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:55:07
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:55:07
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยทันใจ ปี60 ฝังพลอย ตะกรุด จีวร
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:55:02
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:55:02
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยทันใจ ปี60 ฝังพลอย ตะกรุด จีวร
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:54:59
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:54:59
พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ คำชะโนด อุดรธานี ปี2560
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:54:54
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:54:54
เหรีญพระะครูวิจิตรสมณวัตร วัดกุดจิก นครราชสีมา 6 รอบ ปี2513
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 27, 2020 06:54:51
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 30, 2020 06:54:51

หลวงปู่ทิม-หลวงพ่อสาคร-หลวงพ่อสิน

พระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดพลา ระยอง ปี2510 ลป.ทิม ปลุกเสก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:08:25
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:08:25
พระสมเด็จพิมพ์ขี่เสือ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี2553
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:08:22
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:08:22
เหรียญพระสยามเทวาธิราช นวม. วัดเทพศิรินทร์ ปี2515 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปลุกเสก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:08:18
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:08:18
จันทร์ลอย พระสังกัจจายน์ วัดไผ่ล้อม ระยอง ปี2513 ลป.ทิม ปลุกเสก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:08:15
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:08:15
พระผงหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ หลังหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10269)
 • วันที่ : January 28, 2020 13:08:11
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : January 31, 2020 13:08:11