ข้อความจากร้านค้า!

"เงื่อนไขการรับประกัน"
1. รับประกันพระแท้ทุกองค์
2. รับประกันความพอใจ ภายใน 3 วัน
     2.1 หลังรับสินค้าแล้วไม่พอใจขอให้โทรแจ้งกับทางร้านทันที หากเกินกว่า 3 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี
     2.2 กรณี คืนพระทุกเงื่อนไข พระหรือวัตถุมงคล ชิ้นนั้นต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไม่ว่ากรณี      ขัด-ล้าง ทำให้ไม่เหมือนเดิมเสียสภาพไปจากเดิม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับคืน
     พระเครื่องเมืองอรัญประเทศ ขอบคุณทุกท่านครับ
หมายเหตุ อนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2200043716
                ชื่อบัญชีนายศักดิ์นันท์  เงียบจังหรีด สาขาวัฒนานคร ออมทรัพย์ 

ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
ประกาศขาย
โชว์พระ/สินค้า