ข้อความจากร้านค้า! พระแท้และพอใจ ตรงไปตรงมา เอาใจเขามาใส่ใจเราครับ