ข้อความจากร้านค้า!

1)รับประกันความแท้ตลอดชีพตามกฏกติกาเวป และตามมาตรฐานวงการพระเครื่อง หากจะขอคืนพระ โดยอ้างว่า พระปลอม จะต้องมี หนังสือ หรือ ผลการตรวจสอบ หรือหนังสือรับรองว่าพระองค์ดังกล่าว ปลอม/ไม่แท้ จากสถาบันที่วงการพระเครื่องยอมรับ เช่น จากเวป      D D -PRA.COM , สมาคมพระเครื่อง พระบูชาแห่งประเทศไทย เป็นต้น (คืนเต็มตามวงเงินที่ซื้อ)

2)รับประกันความพึงพอใจ 3 วันนับแต่วันที่ได้รับพระเครื่อง หรือ ถือว่าได้รับพระเครื่องแล้ว เช่น ดูผลการรับ-ส่งจากไปรษณีย์ หรือ KERRY เว้นแต่ .... การรับประกันความพึงพอใจสิ้นสุดลงทันทีหากปรากฏว่าหรือแสดงว่า พึงพอใจแล้ว เช่น มีการนำพระองค์นั้นออกขายต่อ หรือ ลงโฆษณา หรือ ประกาศ ขายต่อ หรือ ทำนองเดียวกัน หรืออื่นๆใดที่แสดงว่าพึงพอใจแล้ว เป็นต้น


หากสนใจโอนเงินมาที่....นายจิรทีปต์ (๋Ju jiratheep @ Jumanji )

1)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตราด บัญชี : ออมทรัพย์  หมายเลข : 048-167-6287

2)ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด บัญชี : ออมทรัพย์  หมายเลข : 206-059-0558

โทร. 061-598-9553


หมายเหตุ -ผมเป็นทั้งสมาชิก เวป D-D PRA และ เวป G-PRA ซึ่งใช้ชื่อ U-Name ต่างกัน
แต่เป็นคนเดียวกันเลขบัญชีธนาคารเดียวกัน บางภาพอาจมีใส่ชื่อไว้ ของอีกเวปอยู่ (ทั้ง ju jiratheep หรือ jumanji )