ข้อความจากร้านค้า! รับประกันพระแท้ ตามหลักสากล เท่านั้นครับ