ข้อความจากร้านค้า!  ร้านเราเน้นพระแท้.......... ในราคาที่คุณลูกค้าสามารถบูชาได้