ข้อความจากร้านค้า! การเช่าบูชา โอนเงิน 100% และจะจัดส่งทาง EMS   รายการพระโชว์ สามารถเสนอราคามาให้พิจารณาได้ ถ้าราคาเป็นที่พอใจ จึงจะให้เช่าบูชาตามราคาที่ตกลงกัน   ในกรณีการเช่าพระโดยการนัดดูพระ ต้องโอนเงินค่ามัดจำ 10% ของราคาพระ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลากันทั้งสองฝ่าย (Line ID : Tor1966) Tel. 0852457999 - เวสสภู
โชว์พระ/สินค้า