" มี ด โ บ ร า ณ เ ก่ า "

เขียนโดย : ปาณิสรา วันที่ลง : 2019-04-22 22:50 เยี่ยมชมร้านค้า


ชื่อพระ/สินค้า " มี ด โ บ ร า ณ เ ก่ า "
หมวด
ประเภท
ขายแล้ว
ราคา
รายละเอียด

" มี ด โ บ ร า ณ เ ก่ า "

วัดความยาวโดยรวม ๑๑ นิ้ว

วัดความยาวจากปลายมีด ถึง ปลายด้าม ๙.๘ นิ้ว

ตัวปลอกและด้ามหุ้มด้วยเงินเก่า

สภาพเก็บเก่า...น่าอนุรักษ์สะสม...มีเล่มเดียวค่ะ

พิจารณาจากภาพ...ท่านใดชอบใจรายการนี้...หากสนใจก็อุดหนุนกันได้นะคะ

ติดต่อร้านค้า

ที่อยู่ Mahasarakham University , Thailand
โทร 0635895659
อีเมล
Line ID
ธนาคาร