เมนูหลัก

เรื่อง ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ และออกบัตรรับประกัน

กระดานข่าว : เรียนสมาชิกทุกท่าน

May 28, 2014 06:48:58 webmaster1  (509)


เรียนท่านสมาชิกผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน

ทางทีมงานขอความร่วมมือท่านสมาชิกในการส่งพระมาออกบัตร ดังนี้

1.ขอให้ท่านสมาชิก ใช้แบบฟอร์มของทางเวป ซึงทางที่มงานได้จัดทำแบบฟอร์มขึ้นมา เพื่ออำนวยความ

   สะดวกให้กับท่านสมาชิก และยังทำให้งานตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือท่านจะเขียนตามแบบฟอร์มก็ได้

   (ในกรณีที่ท่านไม่มีเครื่องพิมพ์) แต่ขอให้ใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วน หรือเท่าที่ท่านจะสามารถให้ข้อมูลได้

    มากที่สุด (กรุณาใช้กระดาษ ขนาด A4)

2.ขอให้ท่านสมาชิก ใส่เงินสดมากับพระเครื่องทุกครั้ง หรือถ้าท่านจะโอนเข้าบัญชี ท่านจะต้องแนบสลิปมากับ

   พระด้วยทุกครั้ง (ไม่รับธนาณัติ) ถ้าท่านสมาชิกไม่ใส่เงิน หรือแนบสลิปการโอนเงินมาด้วย ทางทีมงานขอ

   อนุญาต ไม่ตรวจสอบ และไม่แจ้งผลใดๆ จนกว่า ท่านจะโอนเข้ามา ซึงวิธีหลังจะค่อนข้างยุ่งยาก คือ

   -จะต้องโอนเข้าบัญชีเกี่ยวกับ การตรวจสอบเท่านั้น และห้ามโอนเข้าบัญชีอื่นๆ นอกจากบัญชีนี้

    บัญชีออมทรัพย์เลข 188-0-79378-9 ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี น.ส.จิดาภา สีม่วง บัญชีเดียวเท่านั้น

   -จะต้องแจ้งการโอนเงินที่หน้ากระดานจับเข่าคุย และรอจนกว่าทีมงานเข้าไปตรวจสอบรับทราบ จึงจะเริ่ม

    ทำการตรวจสอบพระเครื่องของท่าน 

3.ขอให้ผู้ตั้งประมูลใส่เงินมาด้วยทุกครั้ง ไม่ว่ารายการนั้นๆ ผู้ชนะการประมูลจะใช้บริการโอนเงินผ่านเวป

   หรือไม่ก็ตาม ถ้าท่านไม่ใส่มา ทางทีมงานขออนุญาตไม่ตรวจสอบ และต้องทำตามขั้นตอนข้อที่ 2 ต่อไป

  ***เนื่องจากมีการตรวจสอบแล้ว บางรายการเป็นพระไม่แท้ (ค่าตรวจสอบ + ค่าส่งคืน)

       (ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ตั้งประมูลต้องเป็นผู้จ่าย 150 บาท) เมื่อผลเป็นพระไม่แท้ ทางทีมงานไม่

       สามารถเก็บเงินกับผู้ชนะการประมูลได้ ต้องติดตามทวงถาม กว่าท่านจะโอน กว่าจะแพ็ค

       กว่าจะส่งกลับถึงท่าน ซึ่งเพิ่มความยุ่งยาก และเป็นการเพิ่มงานให้กับฝ่ายตรวจสอบ

4.ท่านสมาชิกที่มาส่งพระที่ สนง. หรือฝากส่ง เมื่อผลออกแล้ว ขอความกรุณามารับพระเครื่องของท่านกลับ

   ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผลออกแล้ว ถ้าเกินจากนี้ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย

   และสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

                                           จึงเรียนมาให้รับทราบโดยทั่วกัน

                                                           สนง.ดีดีพระ

                                                          ขอบคุณครับ

May 28, 2014 12:30:34 chettsongpra  VIP   (829)


รับทราบครับ

May 28, 2014 14:58:27 tamhanang  (185)


รับทราบครับท่าน

May 28, 2014 16:16:10 มัชฌิมภูมิ  (450)


ครับป๋ม

May 28, 2014 19:43:22 มงคลแสงสุริยะ  VIP   (634)


รับทราบครับผม

May 29, 2014 01:47:43 วิจิตรศิลป์  VIP   (12865)


รับทราบครับผม

May 29, 2014 04:25:37 rungroj26  (183)


รับทราบครับผม

May 29, 2014 12:47:59 Aka  (167)
avatar
Aka  (167)


รับทราบครับ

May 30, 2014 05:29:44 wanchai_bangkok  (0)

รับทราบครับ

May 30, 2014 06:24:28 soonthorn  VIP   (8129)


รับทราบครับ และดูจะรวดเร็วขิึ้น นะครับ  ขอบคุณครับสำหรับสิ่งดี ๆ ที่ให้

June 01, 2014 05:42:55 จรสีห์วังเดิม  (470)

รับทราบครับ

June 03, 2014 01:26:23 classic84  (149)


รับทราบครับ 

June 03, 2014 10:36:37 ktwarin   (313)


รับทราบครับ

June 05, 2014 08:17:56 วัชร พระใหม่  VIP  (325)


รับทราบบบครับท่าน

June 09, 2014 11:58:41 ศิลาแลง   (167)


รับทราบครับ

June 10, 2014 15:07:21 ตี๋พระบ้าน   (1664)


ยังไม่เคยใช้บริการเลยครับ อยากลองมั่งครับ  แต่ขอรับทราบข้อมูลแล้วครับผม!!!

June 13, 2014 13:04:47 มหาทอง 109  (174)


ครับ


รับทราบครับ

June 26, 2014 04:39:46 mooo/nakorn  VIP  (421)(2)
avatar
mooo/nakorn  VIP  (421)(2)

รับทราบครับ

June 28, 2014 14:26:39 1386  VIP  (307)
avatar
1386  VIP  (307)


ทราบครับ

July 02, 2014 22:08:11 with132  (1848)(1)
avatar
with132  (1848)(1)


ชัดเจนดี ครับ

July 09, 2014 07:37:52 หนุ่มโคราช  (100)(1)


ความคิดส่วนตัวนะครับ ผมว่าระบบการออกบัตรดีแล้วครับ แต่อยากให้ปรับปรุงรูปแบบบัตรรัปประกันให้มีความทันสมัยมากนี้ครับ หรือว่าจะลองให้สมาชิกคิดรูปแบบของบัตรรับประกันส่งผลงานมาแล้วโหวตกันก็น่าจะดีนะครับ

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!