เมนูหลัก

แจ้ง Username แดงบุปผา (คุณบุปผา วงค์กาวิน)

กระดานข่าว : เรียนสมาชิกทุกท่าน

March 09, 2016 02:37:57 webmaster2  VIP  (5)
avatar
webmaster2  VIP  (5)


แจ้ง Username แดงบุปผา(คุณบุปผา วงค์กาวิน)

 

     ขอให้ท่านติดต่อเข้าสำนักงานภายใน 7 วัน มิฉะนั้นทางทีมงานจะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านและจะส่งมอบเอกสารให้กับคู่กรณีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  

 

                                          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

March 11, 2016 04:39:38 ชัช เมืองคอน  (593)(1)


ผมก็อีกคนครับที่โดน

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!