แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือนเมษายน 2563

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

April 01, 2020 05:57:02 webmaster2  VIP  (15)
avatar
webmaster2  VIP  (15)

01/04/2020
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7
-

8

April 08, 2020 07:16:18 webmaster1  (509)

00/04/2020
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1เทพอมร15-

2ธีรศักดิ์3-6
3pittavas5-1
4chjpk2-2
5jo-25396-

6chai19701-

7ปอแก้ว1-3
8

November 16, 2020 07:19:01 webmaster1  (509)

03/11/2020
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7
-

8

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!