แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน มิถุนายน 2561

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

June 02, 2018 07:00:14 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

2/6/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ป้อมปราการ 1-30 18 - 4 8
2 ป้อมปราการ 31-60 18 - 7 5
3 สิริวัฒนา 12 - - 3
4 วิจิตรศิลป์ 11 - 1 3
5 PARKER 3 - - -
6 Praasia 4 - - -
7 Mr.pom 2 - - -
8 Praasia 1 - - -
9 มงคล98 1 - - -
10 sinsamut/assawin - - 1 -
11 Rasita2013 - - 2 -
12 ตุลา26 1 - 2 1
13 BENJARONG 2 - 3 -
14 ร่ำรวย 4 - 3 1
15 ป้อมปราการ 21 - 3 4
16 ป้อมปราการ 10 - 3 2
17 ชัยพลสุพรรณ - - 6 1

June 06, 2018 06:55:22 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

6/6/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 gooddi - - 2 -
2 weihatyai 7 - - -
3 นาโนชิ 3 - - -
4 วิบูลย์ - - 1 -
5 jj2521 1 - - -
6 ขวัญ99 15 - - -
7 Boy.Ls 21 - 1 -
8 รุ่งอรุณ 5 - - 2
9 toopronchai 7 - 1 -
10 D.r.sin 1 - 1 1
11 อภิชาติคาบไม้ - - - 5
12 [email protected]/guarantree100yrs 1 - - -
13 วัชระ 4 - - -
14 Praasia 2 - - -
15 khauthong 3 - 1 1
16 winai 4 - - -
17 ต๋อง พนมไพร 2 - - 3
18 เทพอมร-1 15 - - -
19 เทพอมร-2 15 - - -
20 Praasia 6 - - -
21 ขวัญ99 15 - - -
22 ฟ้ากว้าง 8 - - 2
23 poly 13 - - 2

June 12, 2018 05:51:01 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

12/6/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Aura_pan - - 1 -
2 wisarut888 - - 3 1
3 ลุงตู่ - - 2 3
4 anoupimprong 3 - 1 2
5 banktnelcop 10 - - -
6 เพชร เขลางค์ 13 - - -
7 giant415 11 - - 3
8 ชัยพลสุพรรณ - - 2 -
9 เทพอมร 30 - - -
10 yokorat - -   2
11 Praasia 1 - - -
12 Praasia 1 - - -
13 เงาน้ำยม - - - 1
14 Pairat2524 3 - - -
15 giant415 9 - - -
16 pittavas 4 - - -
17 wisarut888 3 - 4 -
18 วิจิตรศิลป์ 17 - - -
19 sinsamut - - 4 -
20 วีระชัย บุญอิ่ม 4 - 1 5

June 19, 2018 02:48:12 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

14-06-2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ชื่อผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ ไม่มีข้อมูล/ ไม่รับตรวจสอบ/ ชื่อพระ
ออกบัตร ไม่ออกบัตร  
1 ป้อมปราการ 15 - 1 4
2 jtrsnum - - 1 1
3 นาโนชิ 1 - 1 1
4 Tookta - - 1 1
5 Benjarong - - 4 1
6 เทพอมร1 15 - - -
7 เทพอมร2 15 - - -
8 เทพอมร3 14 - - 1
9 เทพอมร4 15 - - -
10 ฟ้ากว้าง 4 - 1 5
11 Poly 9 - 2 -
12 พระหลักร้อย 5 - - -
13 ขิงKK 13 - 1 1
14 ป๋าแอล - - 6 -
15 Wichaiyut0706 - - 1 -

June 19, 2018 03:24:05 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

1

June 19, 2018 04:04:03 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

19-06-2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ชื่อผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ ไม่มีข้อมูล/ ไม่รับตรวจสอบ/ ชื่อพระ
ออกบัตร ไม่ออกบัตร  
1 KRAITONG/กฤษ09 1 - - -
2 Praasia 1 - - -
3 KongDeping - - - 1
4 Prateepsabra 2 - - 4
5 SIAM 2 - - -
6 DR. SIN 2 - 4 4
7 Giant415 11 - - -
8 Siamchaiyo 5 - 1 4
9 บารมี๑๕ 1 - 6 3
10 Bank_เมืองเหนือ 11 - 2 -

June 22, 2018 03:51:12 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

22-06-2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ชื่อผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ ไม่มีข้อมูล/ ไม่รับตรวจสอบ/ ชื่อพระ
ออกบัตร ไม่ออกบัตร  
1 ชายหัวโบราณ 4 - 2 1
2 wei hatyai 5 - - -
3 Gooddi - - 2 -
4 BANJARONG - - 5 -
5 Kapook19 2 - - 1
6 Praasia 3 - - 1
7 Hanhan-1 16 - - -
8 Hanhan-2 13 - 1 1
9 Hanhan-3 11 - 4 -
10 Hanhan-4 8 - 5 2
11 เทพอมร-1 15 - - -
12 เทพอมร-2 15 - - -
13 เทพอมร-3 15 - - -

June 26, 2018 09:24:35 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

26/6/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ร่ำรวย 6 - 2 1
2 เพชรเขลางค์ 12 - - -
3 Moo yaso 3 - 4 -
4 ฟ้ากว้าง 5 - - 5
5 Goragot43 1 - 1 1
6 Chonchit 1 - - -
7 methanin 2 - - -
8 Mr.Pom 3 - - -
9 Werawat06/Saksit - - - รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ปี2493 วัดอินทราราม จ.นครสวรรค์ 
10 werawat06/boylatafe007 - - 1 -
11 สุพจน์ - - 4 -
12 มารวย 2 - - 1
13 billionmore - - - 1
14 ธิติ2509 5 - - -
15 ดาวเหนือ/nanoh2015 - - 1 -
16 Boy.Ls 5 - 5 -
17 Nattawat016 13 - 2 -
18 นาโนชิ 4 - 1 -
19 เฉินชิวชิว 6 - - -
20 วิจิตรศิลป์ 14 - 1 -
21 Amon 5 - 4 -
22 บีสอยดาว 7 - 1 -
23 poly 15 - - -
24 weihatyai 4 - - 1
25 pittavas 3 - - 2

June 28, 2018 05:02:26 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/6/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 khanthong 1 - 3 1
2 Udomsak_s 1 - 5 -
3 มงคล98 2 - 2 1
4 ฟ้ากว้าง 9 - 1 2
5 siamchaiyo 8 - - 1
6 เพชร เขลางค์ - - 2 3
7 หนุ่มพระเครื่อง - - 3 1
8 thanapa - - - 4

June 28, 2018 07:51:43 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/6/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Boy.Ls 18 - 7 2
2 nongkae2719 1 - - 2
3 toopronchai - - 4 1
4 ลุงตู่ 1 - 5 -
5 Pongsak2476 1 - 10 -
6 เทพอมร 29 - - 1

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!