แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน เมษายน 2561

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

April 04, 2018 06:44:51 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

4/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Ting_sathu/Rungnapa14 1      

April 05, 2018 07:13:09 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

5/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 pairat2524 1      
2 Moo Yaso 1   1  
3 weihatyai 11      
4 Toompra 5      
5 methanin 1   2  
6 ขวัญ99 15      
7 ksittiros 6   3  
8 ลุงตู่ 1     3
9 Rasita 2013 7      
10 Praasia 4     1
11 Praasia 2      
12 mini20 1   1  
13 wisarut888 4   1 3
14 giant415 8     1
15 เทพอมร 30      
16 ชายพระเครื่อง  10 - - 1
17 Posh2558 1 - - -

April 09, 2018 08:35:23 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

9/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 KRAITONG 1 - - -
2 มหานที 2 - - 2
3 aomzwichian 8 - 1 2
4 witbcc  29 - - -
5 ขวัญ99 15 - - -

April 17, 2018 03:55:32 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

17/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 billionmpre - - 1 -
2 มงคล98  4 - - 1
3 Joycezalnw 7 - - -
4 ร่ำรวย 5 - 1 1
5 sittichai_wang 7 - 5 1
6 เทพอมร1 14 - - 1
7 เทพอมร2 15 - - -
8 เทพอมร3 15 - - -
9 สำเหร่พระเครื่อง 2 - - -
10 Omega 1 - 1 -
11 methanin/Tazmania_Devil - - 1 -
12 KRAITONG/winai5504 - - - รุปถ่ายหลวงพ่อพรหม ปี 2515 วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
13 อนัญเต - - 2 -
14 โต้งกระนวน 1 - - -
15 ต๋องพนมไพร 1 - - 3
16 [email protected] 1 - - -
17 Praasia 4 - - 1
18 ฟ้ากว้าง 6 - 3 2
19 eaking 2 - 6 9
20 ขวัญ99 30 - - -
21 poly 5 - 3 1
22 khotchanin*1 14 - - 1
23 khotchanin*2 9 - 2 4
24 khotchanin*3 11 - 1 3
25 khotchanin*4 6 - 1 1

April 17, 2018 07:59:50 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

17/4/2018
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1chillout/nongnid5151---เหรียญหลวงพ่อทวด วัดเอี่ยม ปี 2506 เนื้อทองแดง กทม.

April 19, 2018 04:31:20 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

19/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 เทพอมร 13 - - 2
2 Praasia 14 - 2 1
3 Jessada6678 - - 4 -
4 เสี่ยเล้ง 2 - 1 2
5 มารวย 2 - - 1
6 ktkbankok - - 2 3
7 แมลงสาบ/วิบูลย์ 1 - - -

April 20, 2018 05:52:40 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

20/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 jtrsnum 1 - 1 -
2 tos_bkpa - - 4 -
3 Kollek - - 3 -
4 ธตรัฐ 2 - 2 -
5 ขิงKK 6 - - 2


April 25, 2018 08:59:46 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

25/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 chonchit - - 1 -
2 chjpk - - 1 -
3 มหานที 1 - 2 -
4 nanwatdaw 4 - 3 1
5 tuktatum/วิบูลย์ - - 1 เหรียญหล่อพระปิดตา ปี 2473 เนื้อทองผสม วัดน้อย นพคุณ กทม.
6 ป๋าแอล 2 - - -
7 Rasita 2013 2 - - -
8 ธิติ2509 4 - - -
9 อ.อาจเมืองขอน - - 1 2
10 Rasita 2013 2 - 1 -
11 บารมี๑๕ 13 - 5 2
12 giant415 2 - 2 -
13 ฟ้ากว้าง 7 - - -
14 manu - - 3 -
15 KORACHA 3 - - 1
16 Nattawat016 15 - - -
17 BANK_เมืองเหนือ 15 - - -

April 27, 2018 09:31:58 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

27/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 thomas_fc 1 - 1 -
2 หนานเอ - - 1 -
3 หนุ่มดอนเมือง  1 - - -
4 เทพอมร 15 - - -
5 Pawatn - - 4 -
6 มหานที 3 - 1 1
7 PRATUM 1 - - -
8 คุณนาถ - - 1 -

April 30, 2018 03:24:54 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

30/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ขวัญ99 15 - - -
2 ขวัญ99 14 - 1 -
3 JAROENSUK 4 - 9 2
4 BANK. เมืองเหนือ 10 - - -
5 มงคล98 - - - -
6 winai5504 4 - - -
7 นาโนชิ - - 2 1
8 1386 - - 2 1
9 มงคล98 - - 1 -
10 ต๋อง พนมไพร 1 - 1 -

April 30, 2018 09:28:20 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

30/4/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Jern Sewwjern 1 - - -
2 KORACHA 3 - - 1
3 ณัฐพร 2 - - -
4 manu - - 3 -
5 แมลงสาบ 1 - - -
6 weihatyai 10 - - -
7 Praasia 23 - 2 1
8 Poly 7 - - -
9 คงภัค - - 3 5
10 ร่ำรวย 5 - 4 2

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!