แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

February 04, 2019 03:53:02 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

4/2/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ หมายเหตุ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 พิสิษฐ์88 3 - - -  
2 ชัช เมืองคอน - - 1 1  
3 Poly 16 - 1 2  
4 Isorasee 3 - 1 -  
5 witbcc143 15 - - -  
6 [email protected] 15 - - -  
7 [email protected] 15 - - -  
8 [email protected] 15 - - -  
10 [email protected] 8 - - 3  

February 05, 2019 03:37:46 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

5/2/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ หมายเหตุ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Srimuang1968 2 - 1 -  
2 siamchaiyo 1 - 1 -  
3 chjpk 1 - 2 -  
4 ชัยพลสุพรรณ - - 3 -  
5 Praasia 3 - - -  
6 Srimuang1968 - - 1 2  
7 Praasia 7 - - 1  

February 13, 2019 07:55:53 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

13/2/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระหมายเหตุ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1    Tookta2-1- 
2somchai_ka--1- 
3เทพอมร15--- 
4โต้งกะนวน6--- 
5somjit--3- 
6auddypom--3- 
7ทิดใหม่--1- 
8praasia--1- 
10ทิดใหม่ - knug1111---1

February 13, 2019 08:01:48 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

13/2/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระหมายเหตุ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
11    wiwat2--- 
12มอสแสงเกตุ--4- 
13tsubasa14-1- 
14phinyaphat---1 
15Mostcollection--41 
16poly11-
1 
17[email protected]15--- 
18----- 
19----

February 21, 2019 03:41:22 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

19/2/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระหมายเหตุ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1    เทพอมร15--- 
2บีสอยดาว4--2 
3praasia6--- 
4poly12--- 
5Isorasee4-1- 
6พิสิษฐ์881-2- 
7ชัยพลสุพรรณ--3- 
8ทิดใหม่---1 

February 26, 2019 03:46:25 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

20/2/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระหมายเหตุ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1    บีสอยดาว5-2- 
2Omega1--- 
3Wisarut88826--- 
4โสภิดา30--- 
5toopronchai--43 
6tos-bkpa3-56 
 

 

February 26, 2019 03:51:07 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

22/2/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระหมายเหตุ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1    Panadon3-21 
2ALEX Yuen4--- 
3บารมี ลป.ทวด2--- 
4เหว่ย1-2- 
5เด็กหอ1--- 


February 26, 2019 03:58:02 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

25/2/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระหมายเหตุ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1    tsubasa12-21 
2Chettsongpra1--- 
3Omega2--- 
4บีสอยดาว3--- 
5ธิติ25095--- 
6แจ๊คโคราช--1- 
7Jrcrong11-2- 
8Khanthong1--2 
9Flatmilky2---

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!