แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน กันยายน 2561

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

September 03, 2018 08:08:20 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

3/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 wannakransombat 75 - 17 15
2 Hanhan-5 13 - - 2
3 อิยะปะหัง พระเครื่อง 5 - - 5
4 omega 1 - - -
5 tortam 2 - 7 1
6 ลุงตู่ 1 - 1 1
7 Hanhan-21 - - - -
8 มหานที 3 - - 2
9 kollek - - 2 1
10 wath132/เอื้ออนันต์  - - 2 -
11 [email protected] - - 1 -
12 Sack - - 1 -

September 05, 2018 04:31:14 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

5/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 BANK_เมืองเหนือ 9 - - -
2 giant415 15 - - -
3 บุญยวีร์ 7 - 1 4
4 poly 14 - 1 -
5 ลุงตู่ 2 - - -
6 werawat06/kuug1111 1 - - -
7 toopronchao 1 - 2 1

September 07, 2018 03:19:50 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

7/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 not888 6 - 5 10
2 tsubasa - - - 1
3 มหานที - - 2 1
4 Praasia 6 - - -
5 บีสอยดาว 2 - - 1
6 khonthong - - 2 3
7 เทพอมร 59 - - 1
8 วิจิตรศิลป์ 14 - 1 -

September 14, 2018 04:51:04 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

14/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 werawat06 - - 4 -
2 gooddi 1 - - -
3 pra siam 2 - - -
4 แร๊กเก้ 2 - - -
5 Praasia 4 - - -
6 KOBAYASHI 2 - 6 3
7 ชายพระเครื่อง 6 - 3 1
8 ป๋าแอล 5 - 1 -
9 บุญยวีร์ 20 - - -
10 ฟ้ากว้าง 12 - 1 1
11 ธตรัฐ 7 - 8 -
12 sangthong 1 - 1 1
13 mostcolleotion - - 1 -
14 chjpk 2 - 1 1
15 1386 2 - - 2
16 d_bangsan 11 - 2 2

September 17, 2018 06:04:45 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

17/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Praasia - - - 1
2 Udomsak_s - - 3 -
3 มารวย 1 - - -
4 แมลงสาบ 2 - - -
5 Wut bankuan 1 - 4 2
6 KRAITONG/Saksit - - 1 -
7 มหานที 1 - 3 1

September 18, 2018 04:41:44 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

18/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 weihatyai 26 - 3 1
2 tuktu40 30 - - -
3 toompra 4 - 2 -
4 โต้งกระนวน 3 - - 2
5 ฟ้ากว้าง 9 - 3 -
6 wachilapat 5 - - -
7 poly 21 - - -
8 Guidenakub 9 - - -
9 dekebi_123 3 - 2 1
10 มงคล98 5 - - 1
11 Praasia 27 - - 1
12 บุญยวีร์ 33 - - -
13 yuwathana - - 2 -
14 Prasiam 3 - - -
15 พระหลักร้อย 2 - - -
16 Tazmania_Devil - - 1 -
17 Nakhon - - 1 -
18 giant415 1 - - -
19 ตุลา26 - - 2 -
20 tsubasa - - 1 -
21 ป๋าแอล 4 - - -
22 เทพอมร 15 - - -
23 jindamanee 10 - - -
24 JK Lim 7 - - -
25 giant415 10 - - -
26 ป้อมปราการ 1 - 2 -
27 Praasia 14 - 1 -
28 มหาพรพระ 4 - 5 1

September 25, 2018 08:14:14 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

25/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 เพชร เขลางค์ 15 - - -
2 pittavas 12 - 1 2
3 unnnop88 5 - - 1
4 เทพอมร 15 - - -
5 pratum 2 - - -
6 yuwathana/nongkae2719 1 - - -
7 ป๊าแอล - - 2 -
8 kawee76 - - - 1
9 เฉินชิวชิว 2 - - -
10 wang chao sin 2 - - 4
11 กรรณิกา 1 - 2 1
12 natthakritm - - 4 2
13 gooddi - - 2 -
14 guidenakub 1 - - -
15 Tazmania_Devil - - 1 -
16 werawat06 - - 1 -
17 winai5504/เอื้ออนันต์ - - 1 -
18 1386 - - 3 1
19 mhoo_satum - - 4 -
20 jtrsnum 1 - 1 1
21 wisarut888 12 - - 3
22 torkub 10 - - -
23 ธิติ2509 4 - - 1
24 วิจิตรศิลป์ 15 - - -
25 Pairat2524 6 - - -
26 มีจงมี 2 - - -

September 25, 2018 09:49:16 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

25/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 khotchanin 81 - 4 10
2 เผ่งอัง 12 - 3 -
3 ป้อมปราการ 22 - 5 3

September 27, 2018 04:54:20 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

27/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ร่ำรวย 13 - 1 -
2 tos_bkpa 7 - 4 2
3 แม่พระครู 3 - - 2
4 คงภัค 2 - 2 -
5 บุญยวีร์ 22 - - -
6 สมบัติจักรพรรดิ์ - - - -
7 panadon 6 - 1 -
8 poly 15 - - -
9 witbcc143 55 - 5 1

September 28, 2018 02:38:22 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Praasia 6 - - -
2 ป๋าแอล - - 6 -
3 ISORASEE 10 - - -
4 pittavas 8 - 1 -
5 ตัดเซียน 2 - - -
6 Jindamanee 11 - 2 -

September 28, 2018 03:58:10 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Winai5504/เอื้ออนันต์ - - 1 -

September 28, 2018 09:07:51 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/9/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 leo2012 1 - 2 -
2 pairat2524 - - - -
3 Praasia - - - -
4 poly 14 - - -
5 BANK_เมืองเหนือ 30 - - -

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!