แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน มีนาคม 2561

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

March 02, 2018 04:30:39 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

2/3/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 giant415 7 - - 1
2 ลุงตู่ 2 - - 1
3 เทพอมร 30 - - -
4 มหานที 1 - - -
5 tos_bkpa 2 - 3 -
6 chettsongpra 1 - - -
7 poly 7 - 2 -
8 billionmore 3 - - -
9 Praasia 5 - - -
10 nanwatdaw 2 - 1 3

March 05, 2018 08:34:31 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

5/3/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 kollek - - 3 -
2 krupra - - 1 -
3 antjam - - 1 -
4 liyun Deng 1 - - -
5 มงคล98 3 - - -
6 Rasita 2013 2 - 1 -
7 suparat_2832 - - 1 -
8 pittavas 7 - - -
9 แมลงสาบ 2 - - -
10 suparat_2832 - - 3 -
11 ร่ำรวย 5 - 2 2
12 hnum28 3 - - 3
13 รุ่งนภา14 - - 12 -
14 วิจิตรศิลป์ 15 - - -

March 05, 2018 08:40:28 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

5/3/2561*** แก้ไข
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 kollek - - 3 -
2 krupra - - 1 -
3 antjam - - 1 -
4 liyun Deng 1 - - -
5 มงคล98 3 - - -
6 Rasita 2013 2 - 1 -
7 suparat_2832 - - 1 -
8 pittavas 7 - - -
9 แมลงสาบ 2 - - -
10 ร่ำรวย 5 - 2 2
11 hnum28 3 - - 3
12 รุ่งนภา14 - - 12 -
13 วิจิตรศิลป์ 15 - - -

March 09, 2018 09:37:48 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

9/3/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 โสพิดา 20 - - 3
2 เทพอมร 1 13 - - 2
3 เทพอมร 2 15 - - -
4 Pe_ganpai/Pannanai - - - เบี้ยแก้หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่  จ.อ่างทอง 
5 wisarut 888 15 - - -
6 Assassin/KhunJade  1 - - -
7 เพชร เขลางค์  8 - 2 2
8 pittavas 4 - - -
9 Krupra1965 - - 1 -
10 omega 2 - - -
11 ณัฐพร 3 - - -
12 motepoon 3     3
13 Tammanoon     5  
14 Yuwathana 1
15 BAIBUA 30      
16 BANK_เมืองเหนือ 15      
17 โสพิดา 10   5  
18 khonthong 4   1  

March 13, 2018 04:16:42 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

13/3/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 อนัญเต 1 - - -
2 ป๋าแอล - - 1 -
3 Pratum - - 1 -
4 Pairat2524 - - - 1
5 Praasia 21 - - -
6 MooYaso 2 - - -
7 mini20 1 - 2 -
8 ร่ำรวย 4 - 2 1
9 wei hat yai 12 - - 2
10 Worwong 4 - - 1
11 sittichai_wang 6 - 9 -

March 16, 2018 03:18:08 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

16/3/2561
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 พระหลักร้อย 1 - - -
2 tiwanon39 - - 1 -
3 เทพอมร 15 - - -
4 sps2kk 1 - 14 -
5 ฟ้ากว้าง 7 - 1 5
6 บารมี๑๕ 3 - 2 1
7 ชายพระเครื่อง/sack - - - สมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 เนื้อผง วัดระฆังฯ กทม.
8 thomas_fc - - 1 -

March 20, 2018 02:55:19 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

20/3/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 atdaja - - 3 -
2 Praasia 14 - - -
3 โสพิดา 47 - 3 -
4 ขวัญ99 15 - - -
5 chimo81 1 - 1 -
6 pittavas 4 - - 1
7 toopronchai 3 - 1 2
8 66Saksit 6 - 2 3
9 ร่ำรวย 12 - 1 1
10 Praasia 1 - - -
11 KRAITONG/piyachai2504 - - 1 พระพิจิตร เนื้อดิน จ.พิจิตร
12 รุ่งนภา 1 - 5 -
13 pom2515 - - 3 -

March 20, 2018 17:59:07 แม่วัง  (4)

สวัสดีครับ

ส่งพระตรวจสอบวันที่ 16/3/61 ผลตรวจใกล้ออกยังครับ จำนวน 2องค์ เห็นที่ประกาศในวันที่ 16 ไม่มีในรายชื่อ

แม่วัง

ขอบคุณครับ 

March 22, 2018 10:28:14 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

22/3/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 เปี๊ยกสายห้า - - 2 -
2 nutnile - - 1 -
3 chjpk - - 2 -

March 26, 2018 03:39:51 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

26/3/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 แม่วัง - - 2 -
2 มหานที 2 - 4 -
3 sittichai_wang 6 - 1 2

March 28, 2018 01:57:30 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

22/3/2018*****เพิ่มเติมย้อนหลีงค่ะ
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1PRATUM--1-
2Jessada66781-2-
3KOBAYASHI6-23
4แม่วัง--2-
5ธตรัฐ7-71
6Tazmania_Devil1--1
7BANK. เมืองเหนือ14---
8มหานที--14
9ฟ้ากว้าง6--3
10ต๋องพนมไพร3-1-
11เทพอมร30---
12surasa2---
13เต้เมืองพาน--2-
14เงาน้ำยม--21
15Rasita 20131-2-
16Ksittiros4-21

March 28, 2018 06:55:32 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/3/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Kopper     1  
2 motep 5 - - -
3 chonchit - - 1 -
4 jj2521 6 - 7 2
5 BOY.LS 17 - 1 5

March 29, 2018 04:45:43 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

29/3/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 poly 5 - 1 1
2 Poysa 2 - - 8
3 พรเทพ เจริญสืบสกุล 1 - 3 11
4 ชายหัวโบราณ 3 - - 1
5 ต๋องพนมไพร - - 2 -
6 wichaiyut706 - - 8 -
7 BEER1358 - - 7 -
8 [email protected] - - 1 -
9 piyachai2504 - - 1 -
10 รณกร - - 2 -
11 ตุลา26 1 - - -
12 pittavas 13 - - 1
13 BANK. เมืองเหนือ 15 - - -
14 ฟ้ากว้าง 10 - 2 2
15 amon 2 - 1 -
16 พระหลักร้อย 5 - - -
17 kritmetha 3 - - -
18 Joycezalnw 5 - - -
19 เทพอมร 29 - - 1
20 ร่ำรวย 9 - - -
21 ธิติ2509 4 - 1 -
22 weihatyai 10 - - -

March 30, 2018 02:41:53 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

30/3/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 omega - - 1 -
2 1386 1 - 3 -
3 poly 3 - 3 -
4 แม่พระครู 2 - 1 -
5 mini20 - - 2 1
6 KORACHA 4 - - -
7 กชภัชพงศ์ - - 2 -
8 มงคล98 - - 1 -
9 Worwong 2 - 2 1
10 ขวัญ99 15 - - -
11 KOBAYASHI 1 - 7 -

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!