แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน มกราคม ปี 2562

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

January 07, 2019 07:07:53 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

7/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ผ.จ.อ.พลัฎฐ์ พงศ์หอมรื่น - - 1 -
2 toopronchai - - 2 2
3 pittavas 5 - 1 -
4 motep 9 - - -
5 tortam 7 - 2 1
6 เทพอมร - 1 14 - - 1
7 tuktu 40 30 - - -
8 Moo yaso - - 2 -
10 BAIBUA 60 - - -
11 pittavas // สุชาติ1963 1 - - -
12 khonthong 5 - - -
13 หนองแขม - - 1 -
14 Boy.LS//สุนีย์ - - 1 -
15 ธรรมนูญ//chane56 - - 1 -
16 พระหลักร้อย / เอื้ออนันต์ - - 1 -
17 ธิติ2509 4 - - -
18 ร่ำรวย 4 - - 1
19 วิบูลย์ - - 2 -
20 เอื้ออนันต์ 3 - 5 2
21 mostcolleotion - - 5 -
22 TOOKTA 13 - - 2
23 Khotchanin - 1 15 - - -
24 Khotchanin - 2 15 - - -
25 Khotchanin - 3 12 - 1 2
26 Khotchanin - 4 15 - - -
27 Khotchanin - 5 15 - - -
28 Khotchanin - 6 15 - - -
29 Khotchanin - 7 15 - - -
30 Khotchanin - 8 14 - 1 -
31 Khotchanin - 9 10 - - 5
32 Khotchanin - 10 15 - - -
33 Khotchanin - 11 12 - - 1

January 11, 2019 06:38:50 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

11/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 suradech Sawadpoon 12 - 1 2
2 Amon 5 - - 5
3 Poly 16 - - -
4 suradech Sawadpoon 13 - - 2
5 ISORASEE 4 - 1 -
6 khanthong 1 - - 2
7 บีสอยดาว 1 - - 1
8 D.R.SIN 3 - - -
10 ตุลา26 - - 2 -
11 บีสอยดาว   - 1 -
12 naraya 5 - - -
13 โพธโชคชัย 15 - - -
14 วิเศษมงคล 5 - - 4
15 thatarat27 10 - 4 1
16 ป๋าแอล 4 - - 1
17 เจดีย์ทราย 5 - 3 2

January 18, 2019 02:49:29 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

17/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Bank_เมืองเหนือ 11 - - 2
2 praasia 6 - - 2
3 มงคล98 - - 5 -
4 เหว่ย 4 - - -
5 sirikhajorn 2 - 4 2
6 Boy.Ls 12 - 1 2

January 18, 2019 03:53:51 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

18/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 chjpk - - 2 -
2 ชายหัวโบราณ 3 - 6 6
3 ppengineer 4 - 2 1
4 เหว่ย 7 - - -

January 23, 2019 08:16:23 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

23/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Posh 9 - 4 -
2 Praasia 4 - - -
3 Praasia 2 - - -
4 Siamchaiyo 1 - 1 -
5 Praasia 2 - - -
6 Poly 37 - - 1
7 PTK 1 - - -
8 Alex yuen 4 - - -
10 Thai KMT 3 - - -
11 อเล็กซ์ หยวน 2 - - -

January 24, 2019 07:51:07 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

24/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ หมายเหตุ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ทิดใหม่ - - 1 -  
2 khonthong - - 2 1  
3 Parichat2108-1 1 - - -  
4 ชัยวัฒน์ บัวแผ่น // เมืองสมุทร - - 1 -  
5 ชัยวัฒน์ บัวแผ่น // leo2012 1 - - - เลี่ยมไมครอน
6 SUTAD3352 - - 2 -  
7 Praasia 1 - 1 1  
8 ร่ำรวย 5 - 4 -  
10 BOY.LS 10 - 1 4  

January 25, 2019 07:29:27 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

.

January 28, 2019 08:31:53 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ หมายเหตุ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 somchai_ka - - 1 -  
2 tsubasa 12 - 3 -  
3 BANK_เมืองเหนือ 12  - -  -  

January 29, 2019 08:51:14 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

29/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ หมายเหตุ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 KRAITONG/nongeye - - - 1  
2 ร่ำรวย 1 - - 2  
3 Praasia 2 - - -  
4 ชัยพลสุพรรณ/NIYOM 1 - - 1  

January 30, 2019 03:25:38 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

30/1/2019
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ หมายเหตุ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 เทพอมร 15 - - -  
2 มังกรดำ/NIYOM   - 1 -  
3 Siamchaiyo 2 - 1 -  

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!