แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน พฤษภาคม 2561

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

May 08, 2018 05:43:31 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

8/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Painat24 2 - - -
2 slimslim 2 - - -
3 ณรงค์ฤทธิ์/Kookig - - 1 พระกรุดอยไซ ปางสมาธิ เนื้อชิน จ.ลำพูน
4 chat1978/Ktkbangkok - - 1 นางกวักหลวงพ่อเดิม เนื้องาแกะ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
5 siamchaiyo 5 - - -
6 Praasia 5 - - -
7 wu han 11 - - -
8 วิบูลย์ - - 1 -
9 บารมี๑๕/Chettsongpra 1 - - -
10 นาโนชิ 2 - - 1
11 Tazmani_Devil/ppdawan 1 - - -
12 ชายหัวโบราณ 3 - 1 2
13 mostcollection - - 2 -
14 pittavas 6 - - -
15 ร่ำรวย 9 - 1 -
16 Praasia 44 - - -
17 weihatyai 6 - - 2
18 Andrew 11 - 3 1
19 Andrew 15 - - -
20 BANK_เมืองเหนือ 15 - - -
21 โสพิดา 13 - - 2
22 khontong 7 - 1 -
23 tortam 7 - 2 1
24 Praasia 16 - - -
25 Andrew - - 6 7
26 Praasia 4 - 1 -
27 ขวัญ99 15 - - -
28 ขวัญ99 15 - - -
29 ขวัญ100 15 - - -
30 วิจิตรศิลป์ 15 - - -
31 เทพอมร 15 - - -
32 เทพอมร 13 - - 2
33 เพชรเขลางค์ 11 - 1 -

May 09, 2018 08:47:48 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

9/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 piyachai2504 - - 1 -
2 บารมี๑๕ 20 - - -
3 มหานที - - 2 -
4 Tazmania_Devil/tongsamyak 1 - - -
5 มหานที 1 - 1 1

May 10, 2018 07:27:32 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

10/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 beer1358/cheetsongpra - - 1 -
2 วิบูลย์ 1 - 2 -
3 tawee-si - - 1 -
4 ลุงตู่ 2 - 1 2

May 11, 2018 09:28:06 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

11/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 คงภัค 2 - 2 1
2 chettsongpra - - 1 -
3 ใหม่ เมืองเหนือ  4 - 1 4
4 ป๋าแอล - - 2 -

May 14, 2018 06:02:22 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

14/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 เทพอมร1 15 - - -
2 เทพอมร2 9 - 4 2
3 เทพอมร3 15 - - -
4 เทพอมร4 15 - - -
5 บารมี๑๕ 17 - - 3
6 tortam 6 - 4 -
7 surasa 2 - 3 -
8 ตุลา26 - - 1 -
9 Naraya 1 - - -
10 SIRIKHAJORN 1 - 3 3
11 Praasia 1 - - -
12 พลายหอม - - - 1
13 wang chao 3 - - 2
14 บีสอยดาว 1 - 1 1
15 ต๋องพนมไพร - - - 5
16 Worwong 5 - 2 -
17 เพรช เขลางค์ 12 - - -
18 มหาพรพระ 2 - 4 4

May 23, 2018 01:57:52 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

22/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Amulet109 2 - 2 -
2 เปี๊ยกสายห้า 1 - - -
3 nnum28 - - 1 2
4 กฤษ09 - - 4 -
5 Pairat2524 1 - - 1
6 anonpimprong - - 2 -
7 rank61 - - - 1
8 Teerau - - 1 -
9 นาโนชิ 1 - - 1
10 Tazmania_Devil 1 - 1 -
11 มงคล98 2 - - -
12 มหานที 4 - 1 -
13 ขิงKK 11 - - -
14 sinsamut - - 2 -

May 23, 2018 06:08:17 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

23/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Apiwat66 1 - - -
2 Praasia 2 - - 1
3 Jasda Saeeai 5 - - -
4 Mr.chen 3 - - -
5 ไม้เมืองเหนือ 6 - - -
6 พระหลักร้อย 4 - - -
7 mostcolleotion - - 2 -
8 witbcc 143 8 - - -
9 taweesi 2 - 1 1
10 bank เมืองเหนือ 15 - - -
11 ร่ำรวย 8 - 2 1
12 เทพอมร 14 - - 1
13 witbcc143 29 - 12 2
14 บารมี15 18 - 1 3
15 Joycczalnw 6 - 1 -
16 giant415 9 - - -
17 weihatyai 11 - - -
18 KKR 3 - 2 -
19 ขวัญ99 15 - - -
20 khotchanin-1 13 - 1 1
21 khotchanin-2 13 - 1 1
22 khotchanin-3 14 - - 1
23 khotchanin-4 13 - - 2
24 khotchanin-5 13 - - 2
25 khotchanin-6 9 - 1 2
26 BANK_เมืองเหนือ 8 - 6 -
27 จักรกฤษณ์ 2 - - -
28 poly 8 - 2 3

May 24, 2018 04:17:55 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

24/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 66Saksit 5 - - -
2 Praasia 2 - - -
3 Mr.chen 5 - - -

May 28, 2018 04:42:13 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/5/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ธิติ2509 5 - 1 -
2 Rasita 2013 1 - - -
3 ขิงKK 9 - - -
4 วิบูลย์ - - 1 -
5 นาโนชิ 2 - - -
6 มหานที 2 - - 1
7 kollek 2 - - 1
8 kaizuza 3 - - -
9 pittavas 7 - - -
10 siamchaiyo 1 - 3 -
11 สิริวัฒนา 8 - - -
12 Krupra1965 1 - 3 1
13 weihatyai 12 - - -
14 56595659 - - 3 1
15 มหาพรพระ 4 - 4 2
16 ขวัญ99 15 - - -
17 มงคล98 3 - 3 1
18 เทพอมร-1 15 - - -
19 เทพอมร-2 14 - - 1
20 วิจิตรศิลป์ 15 - - 1
21 poly 5 - - 1
22 SIRIKHAJORN 2 - 1 3
23 ขวัญ99 15 - - -
24 เพชร เขลางค์ 11 - 1 -
25 tos_bkpa 1 - 4 -
26 66Saksit 11 - 8 4
27 Sawaeng 8 - 1 1

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!