แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน สิงหาคม 2561

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

August 01, 2018 02:15:43 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

1/8/2018

ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ร่ำรวย 3 - 2 -
2 ต๋อง พนมไพร 2 - - 2
3 พระหลักร้อย 12 - - -
4 ลุงตู่ - - - 1
5 D.R. SIN - - - 2
6 [email protected]/acobat 1 - - -
7 Praasia 2 - - -
8 joycezalnw 3 - 2 1
9 Sangthong - - 6 -
10 MR.POM 4 - - -
11 Giant415 6 - - 7

August 02, 2018 03:59:29 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

2/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 BOY.LS 9 - 4 4
2 witbcc  46 - 3 5
3 poly 14 - - 1
4 welcome 7 - 2 1
5 weihatyai 5 - - 9
6 เทพอมร 59 - 1 -

August 07, 2018 07:56:46 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

7/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 Naraya 2      
2 มงคงแสงสุริยะ/Jasakbaac 1      
3 มหานที 2   3  
4 tsubasa 1     1
5 tortam -   9 1
6 ชายพระเครื่อง 3   1 2

August 08, 2018 05:29:11 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

8/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 ฟ้ากว้าง 7 - - 3
2 ลุงตู่ 3 - 3 -
3 เทพอมร 15 -   -
4 นาโนชิ 2 - - -
5 ตุลา26 - - 1 -
6 tuktu 40 30 - - -
7 Praasia 7 - - -
8 เพชร เขลางค์ 8 - - 4
9 อังเปา 3 - 5 2
10 poysa - - 4 1
11 บีสอยดาว 5 - - -
12 giant415 5 - 3 2
13 Tazmania_Devil 1 - - 2
14 Nueug1234 - - 1 -
15 ณรงค์ฤทธิ์ - - 1 -

August 08, 2018 07:13:31 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

8/8/2018
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
16มืองาน2--23

August 10, 2018 05:50:44 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

10/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 toopronchai 3 - 2 -
2 1386 1 - 1 -
3 Praasia 2 - - -
4 [email protected] 4 - - 1
5 jirawat99/evodevo 1 - - -
6 เพลินตา 3 - 2 -
7 d.bangsan 9 - 3 3
8 d.bangsan 6 - 4 5
9 ksittiros 3 - 9 3
10 Chen wenying 10 - - 2
11 poly 14 - - 1
12 jirawat99 - - 1 -
13 chettsongpra - - 1 -

August 16, 2018 04:18:00 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

16/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 เทพอมร 59   1  
2 papex 2   1 1
3 pittavas 4      
4 Jirawat99/Jaroensuk     1  
5 1386     3  
6 Taokhaninnakoon     4  
7 วิจิตรศิลป์ 12   2 1
8 mini20 1   1 1
9 ป๋าแอล 2     1
10 chen wenying 15      
11 JKLIM 8      
12 Deng     6 9
13 JKLIM 15      
14 witbcc 143 13 - 1 2
15 teeping heng 10 - - -
16 JKLIM 8 - - -
17 มารวย 5 - - 3
18 Nguyen 14 - 1 -
19 บารมี๑๕ 3 - 5 2
20 thayarat007 - - 2 1
21 tortam 1 - 9 -

August 22, 2018 05:58:17 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

22/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 นาโนชิ 1 - - 1
2 guidenakub 10 - - -
3 Jirawat99/wsws: - - 1 -
4 weihatyai 17 - - -
5 วิจิตรศิลป์ 10 - - 5
6 tortam 1 - 7 2
7 ชัยวัฒน์ บัวเผ่น - - - 10
8 เทพอมร 29 - - 1
9 JK LIM 9 - - -
10 krittiros 4 - 11 -
11 ชายพระเครื่อง 14 - - 1
12 ร่ำรวย 7 - - -
13 Hanhan -1 13 - 2 -
14 Hanhan -2 13 - 1 1
15 thomas_fc - - 1 -
16 KORACHA 7 - - -
17 ร่ำรวย 1 - - -
18 เพชร เขลางค์ 15 - - -
19 เทพอมร 30 - - -
20 Tookta 2 - - -
21 เฉินชิวชิว 8 - - -
22 พระหลักร้อย 3 - - -
23 Praasia 6 - - -
24 ป๋าแอล 3 - 1 -
25 kawee76 - - - 2
26 yuwathana - - 2 -
27 poly 15 - - -
28 tsubasa 3 - 1 -
29 กัปตันอหิงสะกะ - - - 15
30 Hanhan -4 14 - - 1
31 มงคล98 3 - 2 -
32 เปี๊ยกสายห้า - - - 1
33 มหานที - - 2 -
34 giant415 11 - 4 -
35 ต๋องพนมไพร 2 - 3 -
36 แมลงสาบ 5 - 1 -
37 tortam 2 - 6 -
38 chjpk 2 - 2 -
39 suriya 2 - - -
40 ตุลา26 - - 1 -
41 Praasia 3 - - -

August 23, 2018 02:52:42 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

23/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 korn_rama2 - - 1 -
2 Jirawat99/เอื้ออนันต์ 1 - - -
3 Praasia 1 - 1 -
4 ตุลา26 - - 2 1

August 28, 2018 10:05:44 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

28/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 แร็กเก้ 1 - - -
2 Yuwathana 2 - 1 -
3 Praasia 7 - 1 1
4 JK LIM 15 - - -
5 ธิติ2509 5 - - -
6 Sangthong - - 6 1
7 Jindamanee 13 - - 2
8 JK LIM 15 - - -
9 Nguyen Tuan Tai 5 - - -
10 Poly 27 - - -

August 31, 2018 04:19:46 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

31/8/2018
ลำดับ ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล แท้ แท้ ไม่แท้ ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร) (ไม่รับออกบัตร)
1 วิบูลย์ - - 2 -
2 wannalert - - 2 2
3 Ball_amulet - - 3 1
4 พิทยาวัชญ์ 4 - 4 2
5 Phalao2000/เอื้ออนันต์ - - 1 -
6 Praasia 2 - - -
7 ป๋าแอล 2 - - -
8 นาโนชิ 4 - - 1
9 Praasia 4 - - -
10 tos-bkpa 2 - 5 4
11 kollek - - 2 1
12 มหานที 3 - - 2

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!