แจ้งผลการตรวจสอบพระ เดือน กันยายน 2562

กระดานข่าว : แจ้งผลการตรวจสอบพระ

September 04, 2019 02:43:15 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

04/09/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1Omega--2-
2K.T.Z amulet3---
3ชัยพลสุพรรณ--31

September 05, 2019 06:47:10 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

05/09/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1POLY8--2
2Papayapunny/phoenix4562---
3Praasia1---
4เหน่ง บางคู้131---
5Gooddi--1-
6เหว่ย6---


September 06, 2019 04:30:07 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

06/09/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1น้ำส้ม4--3
2ปอแก้ว2-21
3เทพอมร10-14
4เทพอมร14--1
5เทพอมร4--11
6วิทยา สุขกุล1---

September 10, 2019 06:36:20 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

10/09/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1นันท์มนัส1-71
2nondkae27192-53

September 13, 2019 04:59:22 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

12/9/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1Toopronchai--1-
2apiwat_66---1
3Gooddi--3-
4Boy.Ls7-2-
5Pong142---
6เทพอมร15---
7บีสอยดาว3---
8Chjpk--2-
9Isorasee4---
10Siamchaiyo2--4
11นันท์มนัส3--2

September 16, 2019 04:17:24 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

16/9/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1POLY3---
2น้ำส้ม5-1-
3เหว่ย6---
4Bang_เมืองเหนือ24---
5Tawee_si---1
6SAMARTLIKE--3-

September 17, 2019 03:57:03 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

17/9/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1Bank_เมืองเหนือ15---
2T-rach--5-
3moscollection--41
4Chettsongpra1-1-
5Gumpanny5/รงค์_พระอินทร์--1-
6รงค์_พระอินทร์--78

September 17, 2019 13:32:17 Gumpanuy5  (85)(2)
avatar
Gumpanuy5  (85)(2)

ขอบคุณคับ

September 19, 2019 05:25:09 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

19/9/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1baouzakeruga6-41
2Tos-bkpa--5-
3นกจิ๊บ/รงค์_พระอินทร์1---
4ชายพระเครื่อง9-1-
5SAMARTLIKE1-2-
6เทพอมร15---
7Momai1--1

September 25, 2019 09:27:45 webmaster4  VIP  (1)
avatar
webmaster4  VIP  (1)

25/9/2019
ลำดับชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูลแท้แท้ไม่แท้ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ
(ออกบัตร)(ไม่รับออกบัตร)
1SAMARTLIKE1-113
2รงค์_พระอินทร์4-11
3ชัยพลสุพรรณ--4-
4Worraratlim--22
5Parichat21083-16-
6ณิสารสิน/Knug1111--1-
7วิบูลย์/nutchang--1-
8นันท์มนัส1-1-
9POLY3---
10Praasia3---

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!