@@@ขั้นตอนต่างๆในการจัดการ ในกรณีต่างๆ@@@

กระดานข่าว : เรียนสมาชิกทุกท่าน

August 10, 2018 06:15:06 webmaster1  (509)

ขั้นตอนต่างๆในการจัดการปัญหาทั่วไป
 -ประมูลพระ แล้วคนซื้อขอใช้สื่อกลาง
 -ประมูลพระที่เวปไม่รับตรวจสอบ แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
 -ประมูลพระที่มีบัตรเวป แล้วไปตรวจสอบที่อื่น

***ประมูลพระจากเวป แล้วคนซื้อขอใช้สื่อกลาง
1.คนซื้อใช้สื่อกลางเวป คนขายต้องส่งเข้าเวปทุกกรณี และคนขายต้องใส่เงิน
   ค่าตรวจ สอบ+ค่าส่ง (300+100) มาด้วยทุกครั้ง
  -ในกรณีพระเครื่องราคาไม่เกิน 5000 บาท คนซื้อจะเป็นผู้จ่าย
    ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง  (300+100) ซึ่งคนซื้อจะโอนมาพร้อมค่าพระ 
    เมื่อผลออกว่า "แท้" คนขายจะได้ตรงส่วนนี้คืน
   -ในกรณีพระเครื่องราคาเกิน 5000 บาท คนขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    หมายเหตุ เมื่อผลการตรวจสอบออก ปรากฏว่า “ไม่แท้” คนซื้อจะไม่เสียค่าตรวจสอบ
                  ใดๆทั้งสิ้น จะมีเพียงค่าโอน 50 บาท/ไม่เกิน 20000 บาท/ครั้ง เท่านั้น

***ประมูลพระที่เวปไม่รับตรวจสอบ แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
   -กรณีที่มีบัตรรับรองจากสถาบันอื่นๆ หรือไม่มีบัตร
        เมื่อคนซื้อนำไปตรวจสอบจากสถาบันอื่น แล้วผลปรากฏ
        ว่า “ไม่แท้” (ต้องมีหลักฐานยืนยัน) คนขายต้องคืนเงินเต็มจำนวน
        หรือตามแต่ตกลงกัน ระหว่างคนซื้อและคนขาย

***ประมูลพระที่มีบัตรเวป แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
    -ผลปรากฏว่า “ไม่แท้” (มีหลักฐานยืนยัน) ให้ท่านส่งพระเครื่องนั้นๆ
     (RECHECK NO RECALL) ส่งเข้ามาตรวจสอบที่เวปอีกครั้ง
     แนบค่าใช้จ่าย ส่งคืน 100 บาทมาด้วย
 **เมื่อตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ผลปรากฏว่า
    1.”แท้” เช่นเดิม ท่านสามารถรับ หรือไม่รับพระเครื่ององค์นั้นๆได้โดยการ
    -ถ้าท่านชนะประมูลในเวป ท่านติดต่อคนขาย เพื่อขอคืน ซึ่งอาจมีการ
     หัก
% (แล้วแต่ตกลงกัน)
    -ท่านสามารถขายคืนเวป ตามราคาหลังบัตรที่ระบุ หรืออาจตกลงรา
     คาใหม่กับทางเวป
    2.”ไม่แท้” ท่านสามารถจัดการได้ตามวิธีนี้
     -ถ้าท่านชนะการประมูลในเวป ท่านต้องได้เงินคืนเต็มจำนวน ทางเวปจะ
   ดำเนินการติดต่อคนขาย เพื่อคืนเงินท่าน (ในกรณีที่ติดตามคนขายไม่ได้
   ทางเวปจะนำเอกสาร บัตร ปชช ให้ท่านไปดำเนินคดี)
และท่านสามารถ
   ขายคืนทางเวป ตามราคาที่ระบุในบัตร (หรือตามแต่ตกลงกับทางเวปอีกที)
 -ในกรณีที่ท่านเช่าจากที่อื่น หรือเป็นพระของท่านเอง ท่านสามารถขายคืน
   เวปตามราคาที่ระบุในบัตร (หรือตามแต่ตกลงกับทางเวปอีกที)

สรุป
***เมื่อท่านเช่าพระเครื่องที่มีบัตรรับประกันของ
www.dd-pra.com ไม่ว่า ท่านจะไปตรวจสอบที่ใด หรือไม่สบายใจไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่านสามารถขายคืนเวปได้ ซึ่งไม่มีสถาบันไหนๆ ที่กล้าจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีผิดพลาดได้ ขอให้ท่านสมาชิก หรือผู้ที่ถือพระเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานดีดีพระ เชื่อมั่น และสบายใจในการตรวจสอบจากทางสำนักงานได้เสมอครับ

***ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามในส่วนอื่นๆ สามารถสอบถามในกระทู้นี้ได้ครับ

เพิ่มเติม
-เรื่องความรับผิดชอบในการส่งของทางไปรษณีย์
 เมื่อคนซื้อโอนเงินให้ผู้ขาย และผู้ขายได้ส่งทางไปรษณีย์ 
 ทาง ปณ.ทำหาย ใคร** ต้องรับผิดชอบติดตาม ทวงถาม ปณ.
 และค่าความเสียหาย ใครต้องรับผิดชอบ

ตอบ
+-+-ต้องแยกเป็นช่วงๆไปครับ คือ 
1.คนขาย ส่ง ปณ. และ ปณ.ทำหาย หรือชำรุด 
   คนขายต้องรับผิดชอบ
2.คนขาย ส่ง ปณ. และ ปณ.ส่งคนซื้อ แต่คนซื้อไม่ได้รับ แต่มีการเซนต์รับ
  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดทำให้ของไปค้างตรงไหน อันนี้ คนซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
       
           

August 10, 2018 08:38:22 khanthong  VIP   (4594)

. . รับทราบ . .


1

buqCLJJi  (0), August 13, 2023 10:22:16

1

buqCLJJi  (0), August 13, 2023 10:22:17
August 10, 2018 09:45:09 พันธุ์ทิพย์  VIP   (3249)

สุดยอดคะ

August 10, 2018 11:01:22 acobat  (521)
avatar
acobat  (521)

ยอดเยี่ยมครับ

August 10, 2018 11:52:47 a_thipaksorn  (612)

ชัดเจนครับ

August 10, 2018 16:38:21 Raiwin  (245)
avatar
Raiwin  (245)

ดีงามครับ

August 10, 2018 17:20:11 ju jiratheep   (58)

รับทราบครับ

August 10, 2018 20:20:17 chettsongpra  VIP   (1254)

มาตรฐานแน่น เยี่ยมจริงๆครับ


August 11, 2018 02:43:37 ต้นไผ้เขียว  (507)

สุดยอดครับ

สงสัยบัตรที่ทางเวปออกให้ข้อมูลบนบัตรผิดพราดสามารถขอให้แก้ไขใหม่ได้หรือไม่

ถ้าได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ครับ

ขอถามไว้เป็นความรู้ครับ

ได้ครับ มี คชจ ส่งคืนทาง ปณ 100 บาทเท่านั้นครับ

webmaster1  (509), August 11, 2018 05:15:33
August 11, 2018 04:52:09 dorn80  (133)(2)
avatar
dorn80  (133)(2)

สุดยอด ที่สุด

August 11, 2018 05:26:32 ลุงพร15  (105)(3)

มาตรฐานสูงมากครับ ชัดเจนดีครับ

August 12, 2018 16:43:55 เจดีย์ทราย  (40)(1)

ประมูลพระเก็บไว้ตั้งแต่ปี2559แล้วมีบัตรรับรองดีดีพระ ต่อปี2561ไปออกบัตรที่อื่นเป็นพระเก็ต้องทำอย่างไรครับ 

รบกวนท่านอ่านด้านบนเลยครับ มีตอบไว้ชัดเจนครับ

webmaster1  (509), August 13, 2018 14:41:36
August 12, 2018 21:14:02 บารมี๑๕   (5389)

เรียนถามครับ

กรณีผู้ประมูลได้ พระราคาไม่ถึง 5000 บาท  ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบออกบัตรแต่ผู้ตั้งประมูลมีเหตุจำเป็นบางประการไม่สามารถส่งตรวจสอบให้ได้  ให้ผู้ประมูลได้ ส่งตรวสอบออกบัตรเอง  ผลการตรวจสอบแจ้งว่าเป็นพระไม่แท้  ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประมูลได้สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ตั้งประมูลได้หรือไม่ครับ และได้จำนวนเท่าไรครับ

ขอบคุณครับ

จริงๆ คนขายต้องรับผิดชอบครับ ทางเวปจะต้องเพิ่มส่วนนี้เข้าไป แต่เพื่อตัดปัญหาทั้งหมด คนซื้อควรใช้สื่อกลางเวปเลย เพราะส่วนใหญ่ที่คนขายไม่ยอมส่ง ให้คิดไปก่อนเลยครับว่า รายการนั้นน่าจะ "ไม่แท้" และถ้าท่านใช้สื่อกลาง คนขายต้องส่ง ไม่มีสิทธิ์ไม่ส่ง หรือถ้าไม่ส่ง ท่านก้อจะเสียค่าโอน 50 บาทเท่านั้นครับ ส่วนคนขายที่ไม่ส่ง ท่านสามารถแจ้งเวปดำเนินการได้เลยครับ

webmaster1  (509), August 13, 2018 14:48:14
August 18, 2018 05:07:43 tor77777  (72)(1)
avatar
tor77777  (72)(1)

สอบถามคับ....ในกรณีที่เราชนะประมูลแต่เจ้าของพระไม่โอเคกับราคาที่ชนะประมูลเค้าสามารถยกเลิกเองโดยไม่บอกว่าชนะประมูลได้ด้วยเหรอคับ

ถ้าปิดตามราคาที่ชนะ คนขายต้องขายครับ

webmaster1  (509), August 20, 2018 08:32:14

กรณีนี้การประมูลราคาคงไม่ถึงขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้ครับ ถ้าชนะการประมูลและถึงขั้นต่ำ ไม่สามารถยกเลิกได้ครับ

บารมี๑๕   (5389), August 20, 2018 21:46:20

เราไม่ทราบว่าราคาขั้นต่ำของเค้าเท่าไหร่คับเค้าไม่ได้แจ้งไว้คับ(เค้าจะต้องแจ้งไว้มั้ยคับ) พอหมดเวลาก็ได้ราคาตามที่ประมูลไว้คับ แต่หน้าเพจไม่แสดงว่าเราชนะและให้ติดต่อใครคับ...ผมเลยสงสัยคับ

tor77777  (72)(1), August 31, 2018 09:05:17

ถ้าไม่ขึ้นตัวแดง และไม่ขึ้นเราเป็นผู้ชนะ แปลว่ายังไม่ถึงขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลต้องการขายครับ

beer1358   (1979), September 01, 2018 17:05:18
August 18, 2018 09:47:26 กฤษ09   (2772)

เยี่ยม...สร้างมาตราฐานของเวป

August 22, 2018 06:50:07 ป้อมปราการ   (3223)

มาตรฐานดีเยี่ยม. สุดยอดจริงๆครับ


September 02, 2018 11:11:23 ป้อมเพชร   (0)

เยี่ยม...สร้างมาตราฐานของเวปครับ

September 03, 2018 16:03:51 natthakritm  (136)

สมาชิกใหม่คับอ่านแล้วชัดเจนสบายใจคับ

September 03, 2018 16:03:53 natthakritm  (136)

สมาชิกใหม่คับอ่านแล้วชัดเจนสบายใจคับ

September 03, 2018 16:03:53 natthakritm  (136)

สมาชิกใหม่คับอ่านแล้วชัดเจนสบายใจคับ

September 03, 2018 16:03:54 natthakritm  (136)

สมาชิกใหม่คับอ่านแล้วชัดเจนสบายใจคับ

September 03, 2018 16:03:54 natthakritm  (136)

สมาชิกใหม่คับอ่านแล้วชัดเจนสบายใจคับ

September 03, 2018 16:03:55 natthakritm  (136)

สมาชิกใหม่คับอ่านแล้วชัดเจนสบายใจคับ

January 05, 2019 16:33:21 บีเจพระเครื่อง  (1)

รับทราบครับ

May 18, 2019 08:36:12 tor77777  (72)(1)
avatar
tor77777  (72)(1)

สอบถามคับ...ถ้าเรากำลังอยู่ในช่วงประมูลพระแล้วจู่ๆมีคอมเม้นท์บอกว่าพระไม่แท้...แล้วเราชนะประมูลในราคานั้น(เราไม่ได้ประมูลต่อเมื่อได้ทราบว่าพระไม่แท้และไม่มีใครมาประมูลต่อ และเวลาหมดแล้วเลยชนะประมูล) เราควรทำอย่างไรคับ

August 11, 2019 10:23:12 pioneer  (446)
avatar
pioneer  (446)

ค่าโอนเงิน ควรจะยกเลิกได้แล้วครับ เดี๋ยวนี้ทุกธนาคารโอนผ่านแอปโทรศัพท์มือถือ ฟรีหมดแล้วครับ ช่วยพิจารณาด้วยครับ

October 13, 2019 04:30:26 โกกวาง  (1)

มือใหม่ครับ... ชนะการประมูลแล้วส่งเงินไปบัญชีไหน..ครับ


January 10, 2021 07:49:43 ธนาวรรณ51  (22)

รับทราบครับ

December 09, 2021 05:38:58 suradach@2510  (3108)

ดีเยี่ยมคับ

August 13, 2023 10:20:15 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

1

August 13, 2023 10:20:15 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

1

August 13, 2023 10:22:29 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. 


August 13, 2023 10:22:30 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. 


August 13, 2023 10:22:30 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. 


August 13, 2023 10:22:33 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. 


August 13, 2023 10:22:49 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. August 13, 2023 10:22:50 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. August 13, 2023 10:22:51 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. August 13, 2023 10:22:51 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. August 13, 2023 10:22:52 buqCLJJi  (0)
avatar
buqCLJJi  (0)

  1. YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!