แจ้งเปลี่ยนแปลง กฎ-ระเบียบต่างๆ ในเรื่องการรับประกันของบัตร DD-PRA

กระดานข่าว : เรียนสมาชิกทุกท่าน

December 07, 2018 16:07:05 webmaster1  P  (509)
avatar
webmaster1  P  (509)

แจ้งเปลี่ยนแปลง กฎ-ระเบียบต่างๆ ในเรื่องการรับประกันของบัตร DD-PRA
   เนื่องจากปัจจุบันได้มีช่องทางการจำหน่ายพระเครื่อง รวมถึงสถาบันที่รับออกบัตร และตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งที่เป็นสากล และไม่สากล ซึ่งอาจจะทำให้ท่านสมาชิกสับสน ทาง สนง.จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับประกัน ดังนี้

1.ท่านสมาชิกที่เช่าพระจากกระดานประมูล และมีบัตรรับประกันของ
www.dd-pra.com
  -ทาง สนง.ดีดีพระรับประกันว่า “แท้” ทุกรายการ ท่านสมาชิกที่มีข้อสงสัย หรือไม่มั่นใจ ท่านสามารถส่งตรวจสอบใหม่ได้ ถ้าทาง สนง.ตรวจสอบใหม่แล้วเป็นผล “พระไม่แท้” (หรือ ท่านมีข้อมูลอ้างอิงอย่างน้อย 2 สถาบัน ต้องเป็นสถาบันที่ยอมรับ) ทาง สนง.ดีดีพระ ยินดีรับผิดชอบตามราคาที่ประมูลจากหน้าเวปไซต์ทันที
(รับเงินไม่เกิน 7-10 วัน)
ไม่ต้องติดต่อ หรือติดตามกับคนขายใดๆทั้งสิ้น

***บัตรที่ทางเวปจ่ายเต็มวงเงินขอเป็นบัตรที่ออกตั้งแต่ปี 2561 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
   (วงเงินรับประกันต้องไม่เกินราคาที่ชนะประมูล หรือไม่เกินราคาที่เล่นหา ณ ปัจจุบัน (เวลานั้น)
     และถ้าทางเวปตรวจสอบพบว่า มีการนำพระองค์ที่มีปัญหามาทำการปั่นราคาให้สูงเกินจริง
     ทางเวป ขอยกเลิกการับประกันเต็มวงเงิน ให้รับประกันตามราคาหลังบัตร (หรือราคา ณ ปัจจุบัน)
     หรือตามแต่เวปจะเห็นสมควร รวมถึง ลงโทษ ท่านสมาชิกที่ร่วมกันปั่นราคา) 


***ท่านสมาชิกที่ถือบัตรเก่า สามารถนำมาเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ ในราคา 150 บาท / องค์


   ***ใครที่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้บ้าง
    -ชัดเจนครับ คนขาย ขายได้แบบสบายใจ คือท่านไม่ต้องรับผิดชอบใดๆแล้ว 
       ส่วนคนซื้อ ซื้อแล้วนอนหลับครับ 


2.ท่านสมาชิกที่เช่าพระจากกระดานประมูล และไม่มีบัตรรับประกันของทาง
www.dd-pra.com
  -ท่าน (คนซื้อ) สามารถร้องขอออกบัตรได้ แต่คนซื้อต้องโอนเงินก่อน จะโอนตรงหรือผ่านเวป  ให้ท่านพิจารณาเอง
   จาก
FB (ฟีตแบค) ได้เลยครับ และคนซื้อต้องโอนภายใน 48 ชม. (หลังปิดประมูล)
   โดยคนขาย (ผู้ตั้งประมูล) ห้ามปฎิเสธทุกกรณี ยกเว้น กระดานวัดดวง หรือกระดานเครื่องรางบางชนิด หรือรายการที่เวปไม่รับตรวจสอบ
   ***สอบถามได้ที่
@ddpra หรือโทร 02-1997028

  ขั้นตอนการโอนเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
  +++ผู้ชนะประมูล โอนตรงให้กับผู้ตั้งประมูล ต้องโอนเงิน
         ค่าพระ+ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง (ค่าพระ+300+100) ในกรณีที่ราคาพระไม่เกิน 5,000 บาท
       **ถ้าราคาเกิน 5,001 บาท ผู้ชนะ โอนเฉพาะค่าพระเท่านั้น
  +++ผู้ชนะประมูล โอนผ่านเวปไซต์ (สื่อกลาง) ต้องโอนเงิน
         ค่าพระ+ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง+ค่าสื่อกลาง (ค่าพระ+300+100+50)
  ***ผู้ตั้งประมูล เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว ให้จัดส่งพระเครื่อง+ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใน 3 วัน หลังได้รับแจ้ง
     -โอนตรง ให้ใส่เงินค่าตรวจสอบ และออกบัตร + ค่าส่ง (300+100)
     -โอนผ่านเวป ให้ใส่เงินค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง+สื่อกลาง (300+100+50)
  หมายเหตุ **คนขายต้องใส่เงินมาด้วยทุกครั้ง ถ้าท่านไม่ใส่มา ทาง สนง.ขอไม่ตรวจสอบ
                                       จนกว่าท่านจะโอนเงินมา 
สาเหตุที่ต้องใส่เงินมาด้วย เผื่อในกรณีที่พระของท่านไม่แท้
                                       คนซื้อจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
และเพื่อไม่ให้เวปต้องแบกรับภาระในการจัดส่งคืน
                             รวมถึงเสียเวลาในการทวงถาม

   -ในกรณีพระเครื่องราคาไม่เกิน 5,000 บาท คนซื้อจะต้องเป็นผู้จ่าย
   -ในกรณีพระเครื่องราคาตั้งแต่ 5,001 บาท คนขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

   +++ใช้บริการโอนผ่านเวป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 50 บาท / 1 รายการๆละไม่เกิน 20000 บาท

3. ประมูลพระเครื่องที่เวปไม่รับตรวจสอบ แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
    -กรณีที่มีบัตรรับรองจากสถาบันอื่นๆ หรือไม่มีบัตร
     เมื่อคนซื้อนำไปตรวจสอบจากสถาบันอื่น แล้วผลปรากฏว่า
ไม่แท้(ต้องมีหลักฐานยืนยัน)   
    คนขายต้องคืนเงินเต็มจำนวน หรือตามแต่ตกลงกัน ระหว่างคนซื้อและคนขาย
    ***ประมูลพระที่มีบัตรเวป แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
    -ผลปรากฏว่า ไม่แท้(มีหลักฐานยืนยัน) ให้ท่านส่งพระเครื่องนั้นๆ
   (RECHECK NO RECALL) ส่งเข้ามาตรวจสอบที่เวปอีกครั้ง 
      ให้ท่านแนบค่าใช้จ่าย ส่งคืน 100 บาทมาด้วย ถ้าตรวจสอบใหม่แล้ว “พระไม่แท้” ทางเวป
     จะคืนเงินส่วนนี้ให้ด้วยครับ (100 บาท) (กรณีมีหลักฐานอ้างอิง ไม่ต้องแนบค่าส่ง 100 บาท)
    **เมื่อตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ผลปรากฏว่า
      1.”พระแท้เช่นเดิม ท่านสามารถรับ หรือไม่รับพระเครื่ององค์นั้นๆได้โดยการ
          -ถ้าท่านชนะประมูลในเวป ท่านติดต่อคนขาย เพื่อขอคืน ซึ่งอาจมีการหัก % (แล้วแต่ตกลงกัน)
          ซึ่งคนขายมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับก็ได้
         -ท่านสามารถขายคืนเวป ตามราคาหลังบัตรที่ระบุ หรืออาจตกลงราคาใหม่กับทางเวป
          (ราคาขึ้นอยู่กับเวปเห็นเหมาะสม)

        2.”พระไม่แท้ท่านสามารถจัดการได้ตามวิธีนี้
           -ถ้าท่านชนะการประมูลในเวป ท่านต้องได้เงินคืนเต็มจำนวนที่ประมูลจากหน้าเวป
            ทางเวปจะดำเนินการรับผิดชอบ  เพื่อคืนเงินท่าน โดยใช้เวลาไม่เกิน 7-10 วัน
           -ในกรณีที่ท่านเช่าจากที่อื่น หรือเป็นพระของท่านเอง ท่านสามารถขายคืนเวปตามราคาที่ระบุในบัตร
            (หรือตามแต่ตกลงกับทางเวปอีกที ราคาขึ้นอยู่กับเวปเห็นเหมาะสม)
            ตรงส่วนนี้ขอให้ท่านเข้าใจว่า ถ้าพระไม่แท้ 100 บาท ท่านก็ไม่ซื้อ
            แต่เวปรับผิดชอบจริงตามราคาที่ระบุหลังบัตรแน่นอนครับ

 สรุป
***เมื่อท่านเช่าพระเครื่องที่มีบัตรรับประกันของ www.dd-pra.com ไม่ว่า ท่านจะไปตรวจสอบที่ใด หรือไม่สบายใจไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่านสามารถขายคืนเวปได้ ซึ่งไม่มีสถาบันไหนๆ ที่กล้าจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีผิดพลาดได้ ขอให้ท่านสมาชิก หรือผู้ที่ถือพระเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานดีดีพระ เชื่อมั่น และสบายใจในการตรวจสอบจากทางสำนักงานได้เสมอครับ

"บัตรรับประกันของเรา ไม่ใช่แค่พลาสติกที่ไร้ค่าแน่นอน ฟันธง"

ขอบคุณครับ

December 07, 2018 16:39:32 rewat3458  (4076)

ดีดี.สมชื่อครับผม...rewat3458

December 07, 2018 17:10:46 a_thipaksorn  P  (370)

อื้อหืออออ ผมว่าเว็บนี้โคตรแฟร์และใจถึงมาก ไม่เสียแรงที่สะสมบัตรรับรองของ dd-pra จนจะได้เท่าจำนวนไพ่ในสำรับแล้วครับ

December 07, 2018 18:06:57 nongphone  (91)

นับถือครับกับความรับผิดชอบขนาดนี้ คนซื้แสบายใจ คนขายก็สบายใจ บอกตรงๆถึงแม้ว่าเว็ปนี้จะไม่ใช่เว็ปประมูลเบอร์หนึ่งของไทย แตาผมกล้ายอกเลยว่า บัตรรับรองของที่นี่ เป็นบัตรที่มีคุณภาพหลังการขายดีที่สุดในโลก. แม้แต่สถาบันใหญ่ๆก็ไม่กล้าทำ

December 08, 2018 01:21:19 acobat  VIP  (473)
avatar
acobat  VIP  (473)

ผมอ่านแล้ว งงๆครับ

สรุปคือ ถ้าต้องการออกบัตร

ผู้ซื้อต้องโอนเงินให้ผู้ขายก่อนทุกกรณี? แต่แตกต่างกันคือ

มูลค่าน้อยกว่า 5000 บาท ผู้ซื้ออกค่าใช้จ่ายเอง

มูลค่ามากกว่า 5000 บาท ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

มันไม่ใช่ว่า ถ้าเกิน 5000 ทางผู้ขายส่งออกบัตรและออกเงินไปก่อนผลออกมา แท้แล้วโอนเงินให้ผู้ขายหรือครับ 

เปลี่ยนกติกาใหม่ครับ ป้องกันการทิ้งการประมูล คนซื้อควรต้องพร้อม หรือตามแต่จะตกลงกับคนขายครับ

webmaster1  P  (509), December 08, 2018 01:37:13

คนซื้อควรต้องพร้อม..... เข้าใจล่ะครับ ว่าควรทำอย่างไรต่อไป

acobat  VIP  (473), December 08, 2018 04:37:34

กรณีปิดรายการในราคาสูง ควรโอนผ่านเวปครับ ปลอดภัยสุด / ไม่ควรโอนตรง

Guarantree100Yrs  P  (1922), September 14, 2019 04:33:06
December 08, 2018 03:13:44 BOY.LS  VIP   (3631)
avatar
BOY.LS  VIP   (3631)

ยอดเยี่ยมเสมอครับสำหรับเวปนี้สุดยอด...ใจถึงพึ้งได้....เยี่ยมครับ

December 08, 2018 06:05:24 chettsongpra  VIP   (1025)

ไม่มีอะไรให้พูดมากสำหรับเวปนี้ พูดได้คำเดียว สุดจัดปลัดบอก......ทีมงานเวปมาสเตอร์ทุกคนมืออาชีพมีคุณภาพ ความรับผิดชอบของเวปนี้ สุดยอดกว่าสถาบันอื่น ผมเข้า สนง.เวป เกือบๆทุกอาทิตย์หากไม่ติดธุระ เห็นการทำงานของทีมงาน ทุกคนเต็มที่และเอาใจใส่ในรายละเอียดครับ ........

December 08, 2018 06:58:46 Amon  (1032)
avatar
Amon  (1032)

ขอบคุณกับทีมงานเวปมาสเตอร์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อความมั่นใจของสมาชิกทุกๆคน ประทับใจมากครับ ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกคนนึงในบ้านหลังนี้ ขอบคุณมากครับ 

December 08, 2018 06:58:46 Amon  (1032)
avatar
Amon  (1032)

ขอบคุณกับทีมงานเวปมาสเตอร์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อความมั่นใจของสมาชิกทุกๆคน ประทับใจมากครับ ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกคนนึงในบ้านหลังนี้ ขอบคุณมากครับ 

December 09, 2018 14:32:26 tawee_si  VIP  (1819)
avatar
tawee_si  VIP  (1819)

ยอดเยี่ยมครับ

December 13, 2018 04:48:13 จัดหนัก  (1184)

คำเดียวสั้น.... สุดยอดครับ...

December 16, 2018 16:42:50 art001  VIP  (467)
avatar
art001  VIP  (467)

สุดยอดไปเลยครับ

January 05, 2019 00:56:44 Eingteen  P  (0)
avatar
Eingteen  P  (0)

สุดยอดครับเป็นอีกทางเลือก ใจถึงพึ่งได้

January 05, 2019 16:30:35 บีเจพระเครื่อง  P  (1)

ยอดเยี่ยมครับท่าน

January 05, 2019 16:30:37 บีเจพระเครื่อง  P  (1)

ยอดเยี่ยมครับท่าน

January 08, 2019 02:14:56 sakunchotiphong  P  (322)

ยอดเยี่ยมครับ...ดีดี

January 08, 2019 12:40:45 ปรัชญาพระเครื่อง  P  (65)(3)

มาตฐานสุดยอดครับเวปดีดีพระ

January 14, 2019 04:58:05 webmaster2  VIP  (0)
avatar
webmaster2  VIP  (0)

^ ^

January 20, 2019 22:31:16 penpathum  VIP   (3309)

สุดยอดสบายใจทั้งสองฝ่าย

January 29, 2019 08:27:03 kunpan  (192)
avatar
kunpan  (192)

เว็ป ดีดี สุดยอดมากครับ สมชื่อดีดี จริงๆ

February 01, 2019 14:29:42 dam08  P   (1378)
avatar
dam08  P   (1378)

รับทราบครับ


February 09, 2019 12:40:44 chanjoee  P  (0)
avatar
chanjoee  P  (0)

ดีดีเยี่ยมครับ

March 12, 2019 16:29:43 krupra1965   (1064)(1)

ผ่านมากว่า 10 ปี ที่เข้ามาเป็นสมาชิก แก้ไขได้ทุกปัญหา บ้านนี้อบอุ่นมากๆครับ ยอดเยี่ยมที่สุด

March 26, 2019 04:52:22 obob2512  P  (27)(1)
avatar
obob2512  P  (27)(1)

สุดๆเลยครับ

March 26, 2019 11:55:39 ตุ๊ต๊ะ  VIP  (1415)

แค่คำนี้

ไม่ต้องติดต่อ หรือติดตามกับคนขายใดๆทั้งสิ้น "

ก็สบายใจได้เลยครับ
ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่มีให้สมาชิกครับ....เชียร์ๆๆ

April 06, 2019 05:36:08 minions  (42)
avatar
minions  (42)

..แบบนี้เป็นที่สุดของแจ้เลย..

เว็บรับผิดชอบดีมาก เป็นกำลังใจให้ครับ


May 26, 2019 10:19:41 CM-SHOP  P  (230)(1)
avatar
CM-SHOP  P  (230)(1)

ยอดเยียมมากครับ

May 26, 2019 10:19:42 CM-SHOP  P  (230)(1)
avatar
CM-SHOP  P  (230)(1)

ยอดเยียมมากครับ

May 31, 2019 09:29:35 sutarn  P  (122)
avatar
sutarn  P  (122)

กรณีชนะประมูลราคาต่ำกว่า 5000 บาท ผู้ชนะประมูลโอนเงินค่าพระ+ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง ไปให้ผู้ตั้งประมูลแล้ว ต่อมาหากส่งตรวจสอบกับทางเวปแล้วพระไม่แท้ คนขายจะต้องคืนเงินค่าตรวจสอบและค่าส่ง 400 บาท ให้ผู้ชนะประมูลด้วยไหมครับ

September 08, 2019 14:57:25 tokza  (51)(1)
avatar
tokza  (51)(1)

ถ้ายอดปิดเกิน 5001 บาท และผู้ชนะประมูลตัองการให้ส่งออกบัตรดีดีพระด้วย แต่ผู้ตั้งประมูลเขียนไว้ว่า'หากผู้ชนะต้องการส่งออกบัตรกับทางเวปดีดี รบกวนต้องส่งออกเองนะครับ" แบบนี้ต้องทำอย่างไรครับ (เพิ่งปิดไม่เกิน 1 วัน)

September 28, 2019 02:44:06 เจริญก้าวหน้า  VIP  (328)(1)

เวปดีดี  มีคุณภาพ ( ดีที่สุด )เท่าที่เห็นมา ใจถึงพึ่งได้  ขอให้เวปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น เป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดไปครับ...

December 03, 2019 08:24:50 คูณเจริญ99  VIP  (2000)

ยอดเยี่ยมครับ ครับ

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!