เรื่องบัตรรับประกันดีดีพระ (update 5-12-62)

กระดานข่าว : เรียนสมาชิกทุกท่าน

December 04, 2019 05:32:04 webmaster1  (509)

เรื่องบัตรรับประกันดีดีพระ (update 5-12-62)
เรื่อง การรับประกัน ความรับผิดชอบในการออกบัตรรับประกัน

   เนื่องด้วยมีท่านสมาชิกได้สอบถามเข้ามาจำนวนมาก เกี่ยวกับ การรับประกัน “บัตร” ที่ทาง สนง.ดีดีพระ ได้ออกให้กับท่านสมาชิก ว่ามีการรับผิดชอบอย่างไร ในกรณีที่ตรวจสอบ “ผิดพลาด” แล้วบัตรที่ออกมาในแต่ละปี แต่ละแบบ รับผิดชอบอย่างไรบ้าง รวมถึงระยะเวลาในการรับผิดชอบต่างๆ

เรามาแบ่งแยกบัตรที่ทาง สนง.ได้ออกไปทั้งหมด แบ่งได้เป็น

1.บัตรกระดาษมัน (เคลือบพลาสติก) ระยะเวลาในการออก ประมาณ ปี 2553-2558
  ++ซึ่งระบบการค้นหา ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
   ดังนั้น การรับประกันของบัตร จะอิงราคา “ณ ปัจจุบัน” ที่ตลาดซื้อขายกัน แล้ว สนง.รับผิดชอบที่ 50 % จากราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้น แต่ไม่เกิน 10000 บาท
***การรับประกันของบัตร จะมีอายุการรับประกัน ถึง เดือนธันวาคม 2563 เท่านั้น
    (ดังนั้น ท่านควรนำบัตรมาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน)

***คำว่า “ราคา ณ ปัจจุบัน” คือ ราคาในช่วงเวลาที่ท่านนำพระ และบัตรมาให้ทาง สนง. ตรวจสอบใหม่ (Recheck)  โดยเช็คราคาปัจจุบัน และย้อนหลัง ไม่เกิน 30 วัน
ตัวอย่าง.
   นาย ก. ส่งพระ พร้อมบัตรรับประกันมาให้ทาง สนง. ตรวจสอบใหม่ หรือ ส่งมาขายกับทาง สนง. ในวันที่ 1-1-62 ทาง สนง.จะเอาราคา ณ วันที่ 1-1-62 และย้อนหลังไปอีก 30 วัน คือ วันที่ 1-12-61 แล้วหาราคากลางที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับท่านสมาชิก

2.บัตรรับประกันแบบแข็ง ระยะเวลาในการออกบัตร ประมาณปี 2558-2560
   ระบบยังสามารถ scan qr code ได้ แต่ยังไม่ขึ้นรูปที่หน้าเวปไซต์
ดังนั้น การรับประกันของบัตร จะอิงราคารับประกันหลังบัตร หรืออิงราคา ณ ปัจจุบัน ที่ตลาดซื้อขายกัน (ตามข้อ 1) แล้ว สนง. รับผิดชอบที่ 50
% จากราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้น.  แต่ไม่เกิน 10000 บาท

3.บัตรรับประกันแบบแข็ง ระยะเวลาในการออกบัตร ประมาณปี 2561
 ระบบค้นหา สามารถค้นหา และขึ้นรูปภาพในเวปไซต์ได้
ดังนั้น การรับประกันของบัตร จะอิงราคารับประกันหลังบัตร หรืออิงราคา ณ ปัจจุบัน ที่ตลาดซื้อขายกัน (ตามข้อ 1) แล้ว สนง. รับผิดชอบที่ 50 % จากราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้น   
แต่ไม่เกิน 12000 บาท

***การรับประกันของบัตร จะมีอายุการรับประกัน ถึง เดือนธันวาคม 2563 เท่านั้น
    (ดังนั้น ท่านควรนำบัตรมาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน)

***คำว่า “ราคา ณ ปัจจุบัน” คือ ราคาในช่วงเวลาที่ท่านนำพระ และบัตรมาให้ทาง สนง. ตรวจสอบใหม่ (Recheck)  โดยเช็คราคาปัจจุบัน และย้อนหลัง ไม่เกิน 30 วัน 
ตัวอย่าง.
   นาย ก. ส่งพระ พร้อมบัตรรับประกันมาให้ทาง สนง. ตรวจสอบใหม่ หรือ ส่งมาขายกับทาง สนง. ในวันที่ 1-1-62 ทาง สนง.จะเอาราคา ณ วันที่ 1-1-62 และย้อนหลังไปอีก 30 วัน คือ วันที่ 1-12-61 แล้วหาราคากลางที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับท่านสมาชิก

4.บัตรรับประกันแบบแข็ง ระยะเวลาในการออกบัตร ตั้งแต่ มรกราคม  2562 ถึง สิงหาคม 2562
ระบบค้นหา สามารถค้นหา และขึ้นรูปภาพในเวปไซต์ได้
ดังนั้น การรับประกัน จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
-แบบที่ 1 มีการประมูลที่หน้าเวปไซต์ ในช่วงเวลา ม.ค – พ.ย 2562
 
เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบ ทาง สนง.ยินดีรับผิดชอบตามราคาที่ปิดในเวปไซต์ 100 %
มีระยะเวลารับประกัน
 นับจากวันออกบัตร 1 ปี หรือ 365 วัน

-แบบที่ 2 ไม่มีการประมูลในเวปไซต์
เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบ 
การรับประกันของบัตร จะอิงราคารับประกันหลังบัตร หรืออิงราคา ณ ปัจจุบัน ที่ตลาดซื้อขายกัน แล้ว สนง.รับผิดชอบที่ 80 % จากราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้น
  

***(หลังจากวันออกบัตร 1 ปี หรือ 365 วัน  ราคารับประกันจะเป็น 60
จากราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน ทั้งแบบที่ 1 และ 2)

5.บัตรรับประกันแบบแข็ง ระยะเวลาในการออกบัตร ตั้งแต่ กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

ระบบค้นหา สามารถค้นหา และขึ้นรูปภาพในเวปไซต์ได้
ดังนั้น การรับประกันของบัตร จะอิงราคารับประกันหลังบัตร หรืออิงราคา ณ ปัจจุบัน ที่ตลาดซื้อขายกัน  แล้ว สนง. รับผิดชอบที่ 60 % จากราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้น


หมายเหตุ
***ราคา ณ ปัจจุบัน คือราคาที่มีการซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆ และนับถอยหลัง
    ไปอีก 30 วัน เพื่อหาราคาที่ดีที่สุด

***การรับประกันของทาง สนง. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ถือบัตร
    ของเวปไซต์ดีดีพระ ว่า
พระของท่านมี “มูลค่า” และเป็นพระแท้ แน่นอน
***ราคารับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย แต่เป็นราคาที่ สนง.ยินดีรับผิดชอบ
    เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบ


***เมื่อท่านเช่าพระเครื่องที่มีบัตรรับประกันของ www.dd-pra.com ไม่ว่า ท่านจะไปตรวจสอบที่ใด หรือไม่สบายใจ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่านสามารถขายคืน สนง.ได้ ซึ่งไม่มีสถาบันไหนๆ ที่กล้าจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีผิดพลาด ขอให้ท่านสมาชิก หรือผู้ที่ถือพระเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานดีดีพระ เชื่อมั่น และสบายใจในการตรวจสอบจากทางสำนักงานได้เสมอครับ
   "บัตรรับประกันของเรา ไม่ใช่แค่พลาสติกที่ไร้ค่าแน่นอน ฟันธง"

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่
ไลน์ @ddpra            หรือ โทร 0871115565

ขอบคุณครับ

December 04, 2019 06:34:09 มงคลแสงสุริยะ   (742)

ยอดเยี่ยมมากครับ 

December 04, 2019 07:11:52 yhj_456  (1499)

เยี่ยมครับ 

December 04, 2019 08:09:39 มังกรทอง  VIP   (6152)ชัดเจนครับ
ถามเพิ่มเติม แล้วบัตรรับประกันมีกำหนดระยะเวลาไหมครับ เช่น บัตรมีอายุกี่ปี หรือรับประกันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ 
อะไร ประมาณนี้ครับ

ไม่มีกำหนดระยะเวลาครับ บัตรอยู่ พระอยู่ องค์ตรงกัน จบครับ แต่การรับประกัน จะรับประกันที่ต่ำลง ดังนั้น ท่านควรอัพเดตเสมอครับ แต่ถ้าให้แนะนำ ควรศึกษาด้วยตนเองด้วย เพื่อประโยชน์ของท่านเองครับ

webmaster1  (509), December 05, 2019 08:31:56
December 04, 2019 08:10:30 หงษ์เหนือมังกร  VIP  (1069)

รับทราบค่ะ

December 04, 2019 08:51:34 สำราญพระเครื่อง   (205)(1)

เยี่ยมครับ

December 04, 2019 12:16:59 BOY.LS   (4209)

รับทราบครับ ชัดเจนและยอดเยี่อมครับ

December 04, 2019 15:17:18 Edge  (280)
avatar
Edge  (280)

ยอดเยี่ยมครับ 

December 04, 2019 15:36:41 tookta  VIP  (941)
avatar
tookta  VIP  (941)

สอบถามเวปครับ มีบัตรที่เวปออกให้เมื่อปี54 แล้วถ้าจะเปลี่ยนบัตรใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จะต้องเสียค่าออกบัตรใหม่ไหมครับ


เสียครับ ค่าออกบัตรใหม่ 150 บาท / องค์ครับ

webmaster1  (509), December 05, 2019 08:32:29

ลืมถามครับแล้วต้องส่งทั้งพระทั้งบัตรไปด้วยไหมครับ

tookta  VIP  (941), December 05, 2019 14:38:02

ส่งบัตรเก่ามาพร้อมพระด้วยครับ

webmaster1  (509), December 06, 2019 15:02:03
December 06, 2019 01:03:04 chettsongpra  VIP   (1211)

ยอดเยี่ยมสุดยอดครับ......เลิฟยู


December 07, 2019 12:45:23 เจริญก้าวหน้า  (333)(1)

ยอดเยี่ยมมากครับ  ขอให้เวปดีดีพระมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นครับ

เวปคุณภาพ

ครูสมบัติ  (50), December 07, 2019 14:01:16
December 07, 2019 18:34:09 KKR   (1470)(1)
avatar
KKR   (1470)(1)

เยี่ยมเลยครับ

December 12, 2019 05:48:17 tanatwat  (269)

เยี่ยมครับ

December 16, 2019 16:36:42 pongsakorn999  (83)

มีมาตราฐานชัดเจนครับ +1

January 16, 2020 15:35:23 NIYOM   (674)
avatar
NIYOM   (674)

สุดยอดเยี่ยมมาก ๆๆๆFebruary 20, 2020 09:30:32 George2526  (0)

ขออนญาตสอบถามครับ  ใช่บัตรที่ทางสำนักงานออกให้มั้ยครับ
February 27, 2021 08:55:57 mini20  (171)
avatar
mini20  (171)

ชัดเจน ยุติธรรมครับ

December 16, 2021 13:48:29 แตงโมจินตหรา  VIP  (2952)

เอาใจไปเลยจ้า 

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!