แจ้ง USER บารมีมารดา เรื่องขอคืนพระครับ

กระดานข่าว : ฝากข่าวถึงเพื่อน

January 21, 2020 00:53:25 PARKER  (3697)
avatar
PARKER  (3697)

เมื่อวานรับพระแล้วไม่ชอบขอบตัด ขอใช้สิทธิรับประกันความพอใจใน 3 วันครับ 

https://www.dd-pra.com/auction/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2540/6740592386113536


January 21, 2020 09:16:58 PARKER  (3697)
avatar
PARKER  (3697)

ส่งพระคืนแล้วครับ 

เลขที่พัสดุ EI549060476TH

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!