แจ้งคุณณิสารสินคะ

กระดานข่าว : ฝากข่าวถึงเพื่อน

December 11, 2019 03:35:52 56595659  P  (343)
avatar
56595659  P  (343)

แจ้งคุณณิสารสินคะโอนเงินทุกรายการแล้วของส่งมาไม่ครบเลยขาดหลายรายการต้องส่งของต่อให้ลูกค้าวันที่12/12นี้แล้วคะติดต่อไม่ได้

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!