January 30, 2015 04:34:38 vit2015  P  (1)
avatar
vit2015  P  (1)


สมาชิกให่มรายงานตัวครับมาใหม่ก็เจอต้อนรับน้องใหม่จากมิจฉาชีพเอารูปพระมาเสนอขายให้เลยเช็คประวัติแล้วทำมาหลายเวปแสบมาก

February 08, 2015 09:04:54 vit2015  P  (1)
avatar
vit2015  P  (1)


ระวังเบอร์นี้0853638321โทรมาว่ามีพระจะขายให้แต่มันไปเอารูปพระของคนอื่นส่งมาให้ว่าเป็นพระของมันแล้วก็ส่งเลขที่ทธาคารมาให้มันบอกให้รีบโอนเงินจะได้ออกไปส่งของให้ตรวจประวัติมันทำมาหลายเวปแล้วและมันก็เป็นสมาชิกในเวปนี้ด้วย

February 08, 2015 09:18:54 vit2015  P  (1)
avatar
vit2015  P  (1)


http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=80013

February 08, 2015 09:35:20 vit2015  P  (1)
avatar
vit2015  P  (1)


http://auctiong.uamulet.com/AuctionGoodsDetail.aspx?qid=799364

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!