แจ้งยกเลิกสมาชิก User เดชมงคล99

กระดานข่าว : ถอดถอนและแจ้งเตือน

March 29, 2018 05:50:33 webmaster2  VIP  (5)
avatar
webmaster2  VIP  (5)

เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
         ทางเวปไซต์ ขอยกเลิกสมาชิกภาพ นายสมบูรณ์ สร้อยอากาศ เนื่องจากเป็นผู้ขาย ไม่รับคืนพระกรณีพระไม่แท้ 
และไม่สามารถติดต่อได้ เป็นจำนวนเงิน 7,850 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ทางทีมงานได้ทำการส่งเอกสารหลักฐานตามนี้ ให้กับผู้ซื้อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย

    ทางเวปไซต์ขอยกเลิกสมาชิก และให้มีผลนับแต่วันที่ 29-03-2561 ทันที
             
                    จึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน
                            www.dd-pra.com


March 29, 2018 05:56:50 webmaster2  VIP  (5)
avatar
webmaster2  VIP  (5)

ให้คู่กรณี ติดต่อทีมงานด้วยครับ

YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!