Hot...update เหรียญเปิดโลก ลาภผลพูนทวี

กระดานข่าว : ข่าวสารพระใหม่-เปิดจองพระใหม่

February 22, 2019 12:20:11 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น เหลือไม่มาแล้ว

🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง


เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง 
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:21:43 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:23:30 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:24:35 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:25:18 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:25:42 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:28:04 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:29:13 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:30:09 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:31:18 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญFebruary 22, 2019 12:32:01 smasterz  (0)(1)
avatar
smasterz  (0)(1)

🏆✨เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒✨
🙏🙏หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ🙏🙏
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 
วันนี้นำเอาตะกั่วลองพิมพ์ทดลองลงยาตัวอย่างมาให้ชมกัน  สำหรับท่านใดยังไม่ได้จองเนื้อลงยา 
รับกันหน่อยนะครับก่อนเนื้อลงยาจะหมด  แนะนำรายการที่ 7.2 ครับ 
เนื้อทองทิพย์ ลงยา (7 วัน 7 สี) สร้างเพียงสีละ 100 องค์เท่านั้น  เหลือไม่มาแล้ว
 
🍄ร่วมบุญได้ทาง 🐳 ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ 🙆♂
💥วัตถุมงคลทุกรายการมีโค้ตและหมายเลยกำกับทุกองค์
💥บล็อกและโค๊ตทำลายหลังพิธีเสก
💥สูจิบัตร ทำออกมาทุกรายการ หลังได้รับวัตถุมงคล
💥กำหนดพิธีเสก เสกวัดสะแกแน่นอน แต่วันยังไม่ได้กำหนด
💥รายละเอียดเกจิอาจารย์ รอติดตามรับรองไม่ทำให้ผิดหวัง
 
 
เจ้าอาวาสวัดสะแกองค์ปัจจุบัน หลวงพี่ไพรัชช์ สิริจนฺโท
 เป็นผู้ตรวจแบบและอนุญาตจัดสร้าง  
เหรียญเปิดโลก ปี ๖๒  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญYOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!