1. ผู้สมัครสมาชิกและผ่านการรับรองแล้ว จึงจะสามารถทำธุรกรรมใดๆใน www.dd-pra.com ได้ 

 • ห้ามสมาชิกโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม และข้อความที่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
 • ห้ามสมาชิกนำพระไม่แท้มาตั้งประมูล โดยเจตนา (รู้อยู่แล้วว่าไม่แท้) ยกเว้นเพื่อการสอบถามในหน้าถาม-ตอบ 
 • รูปภาพที่นำมาตั้งประมูล ควรชัดเจนในระดับที่สมาชิกท่านอื่นชมแล้วสามารถมองเห็นรายละเอียดของพระเครื่องได้ในจุดสำคัญของพระ 
 • ห้ามสมาชิกไม่ให้นำข้อความและรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ (ไม่ใช่ของตน ) โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์นั้น มาลงตั้งกระทู้ทุกกระทู้ 
 • ห้ามสมาชิกเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ 
 • ห้ามสมาชิกเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 
 • ห้ามสมาชิกเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรี เช่น วิญญูชน พึงกระทำ 
 • ห้ามสมาชิกเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ หมดเสรีภาพความเป็นส่วนตัว 

2.  ผู้ตั้งประมูล 

 • เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำตามที่ต้องการ 
 • จะต้องส่งพระเครื่องให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว (ผู้ชนะประมูลควรโทรหรือแจ้งทางกล่องข้อความกับผู้ตั้งประมูลทุกครั้ง) หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะประมูลได้ 
 • ผู้ตั้งประมูลจะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 7 วัน (มีการหักค่าเสียเวลา) นับจากวันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่อง หรือ วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับ สามารถใช้ กฎการรับประกันความพอใจ 3 วัน ของทาง www.dd-pra.com และผู้ตั้งประมูลต้องคืนเงินคืนภายใน 5 วัน นับจากวันที่รับพระคืน (ดูจากเลข ปณ.) 
 • จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานสากล ถึงแม่ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ากระดานประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฎว่าเป็นพระเครื่อง "ไม่แท้" ตามมาตรฐานสากลจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆในสนามพระที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะการประมูล หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูล นำไปดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

ข้อห้ามสำหรับผู้ตั้งประมูล

 1. ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง 
 2. ผู้ตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น 
 3. ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล (ยกเว้นจะยกเลิกก่อนถึงราคาขั้นต่ำ) ในกรณีผู้ตั้งประมูลขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่นตกแตก บิ่น หัก ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆ ลงในหน้ากระดานประมูลนั้นด้วยทุกครั้งหรือกระดานฝากข่าวถึงเพื่อน หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้ 
 4. ผู้ตั้งประมูลกรุณาอย่าปิดการขายนอกรอบกับผู้ร่วมประมูล ขอให้การประมูลดำเนินการไปอย่างโปร่งใสต่อเนื่อง 
 5. ทาง สนง.ขอความกรุณาอย่าลงพระเครื่ององค์เดียวกัน หลายๆเวป ในเวลาเดียวกัน ทางwww.dd-pra.com ต้องให้สิทธิ์สมาชิกผู้ร่วมประมูลของทาง www.dd-pra.com ก่อน 

*** การตั้งประมูลพร้อมกันหลายเว็บ ทีมงานเห็นควรว่าเป็นสิทธิของท่านสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตามหากมีท่านสมาชิกของเว็บ dd-pra ท่านใดเป็นผู้ประมูลได้ แต่ไม่ได้รับของภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามกฎ-กติกาหลังจากได้รับการโอนเงิน เมื่อทีมงานตรวจสอบพบ ทีมงานขอทำการระงับการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 เดือน และหากยังพบการกระทำดังกล่าวอีก ทีมงานขอทำการยกเลิกสมาชิกภาพของท่านทันที ทั้งนี้ทางทีมงานจะคำนึงถึงผลประโยชน์ท่านสมาชิกของ www.dd-pra.com เป็นสำคัญ 
หากทาง webmaster ตรวจสอบพบ และเป็นเรื่องจริง ทาง webmaster ขออนุญาตยกเลิกสมาชิกภาพ ของผู้ตั้งประมูลท่านนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บทลงโทษการตั้งประมูลพระไม่แท้ 

** ผู้ตั้งประมูลที่ถูกทางทีมงานแจ้งเตือนพระไม่แท้ 3 กระทู้ ภายใน 1 เดือน จะถูกพักการตั้งประมูล 15วัน 
*** และถ้ากลับมาใช้งานได้ และถูกแจ้งเตือนอีกครั้ง จะถูกพักการใช้งาน 30 วัน ตามลำดับ 
**** ผู้ตั้งประมูลที่ถูกทางทีมงานแจ้งเตือนบ่อยครั้ง และไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ ทางทีมงานสามารถยกเลิกสมาชิกท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ระบบโหวต พระแท้ – พระไม่แท้

 •  ท่านสมาชิกที่ร่วมโหวต ต้อง มีความรู้จริงในพระเครื่ององค์นั้นๆ และต้องแสดงเหตุผลในการโหวตทุกครั้ง รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อหวังผลในทุกๆด้าน ถ้าทางทีมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านสมาชิกที่โหวตโดยทำให้เจ้าของกระทู้เสียหาย และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนสมาชิก จะได้รับการลงโทษดังนี้ 
 1. ครั้งแรก    จะถูกระงับการใช้งานทุกอย่าง    7 วัน 
 2. ครั้งที่สอง จะถูกระงับการใช้งานทุกอย่าง   30 วัน 
 3. ครั้งที่สาม จะถูกยกเลิกสมาชิกภาพทันที และประกาศชื่อจริง รวมทั้งยูสเซอร์ที่ใช้ 
 • ทางทีมงานจะไม่เปิดเผยชื่อผู้โหวตโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้โหวตนั้น มีพฤติกรรมที่จะกลั่นแกล้งเพื่อนสมาชิกให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ webmaster เป็นผู้ชี้ขาด 

ระบบโหวตมีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

 1. จากรูปพระแท้ เป็นพระแท้เท่านั้น ไม่ต้องบอกว่า สวยงาม หรือตำหนิ เพื่อหวังผลทางธุรกิจ เป็นต้น
 2. จากรูปพระไม่แท้ เป็นพระไม่แท้เท่านั้น พร้อมเหตุผลที่ท่านทราบ ห้ามโหวตผิดวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด
 3. อื่นๆ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับท่าน หรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมกับ ผู้ร่วมประมูลในการพิจารณาองค์นั้นๆ
 • ห้ามสมาชิก โหวต ในกระดานวัดดวง , สินค้าทั่วไป , เครื่องรางต่างๆ ,เบ็ดเตล็ดพระเครื่อง , จตุคามรามเทพ 
 • ห้ามผู้ตั้งประมูล โหวต พระของตัวเอง 
 • ห้ามสมาชิก โหวต พระเครื่องที่มีใบประกาศ หรือบัตรรับรอง จากทุกสถาบันโดยเด็ดขาด ถ้ามีการโหวตไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านต้องชี้แจง และนำข้อมูลมาหักล้างให้ได้ มิเช่นนั้น ทางทีมงานจะถือว่า ท่านกลั่นแกล้ง และจะทำการระงับการใช้งานท่านทันที

3.  ผู้ชนะการประมูล

 • จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องที่ประมูลให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลได้ และต้องโทรหรือแจ้งการชำระเงินทางกล่องข้อความกับผู้ตั้งประมูลให้ทราบทุกครั้ง ผู้ชนะการประมูลจะทราบวิธีการชำระเงิน และการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail ที่ให้ไว้ (เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องทาง สนง.ต้องขอความกรุณามายังสมาชิกผู้ตั้งประมูล ปฎิบัติตามกฎ-กติกาอย่างเคร่งครัด โดยหลังปิดการประมูลเมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการส่งพระเครื่องภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ท่านสมาชิกที่ชนะการประมูลไม่กล้าโอนเงินให้กับผู้ตั้งประมูลก่อน เนื่องจากยังไม่มี F/B หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง สนง. จะเป็นสื่อกลางให้กับท่านสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของสนง.ได้ และทาง สนง.จะโอนเงินให้กับผู้ตั้งประมูลเมื่อท่านผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการโอน 25 บาท / รายการ / 20,000 บาท ขอให้ท่านสมาชิกที่ต้องการใช้บริการนี้ติดต่อกับผู้ตั้งประมูล และแจ้งทาง สนง.ผ่านหน้ากระดาน "จับเข่าคุยกับเว็บมาสเตอร์" เท่านั้น
คำเตือน *** ทาง webmaster ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพระได้ทุกๆกระดาน ดังนั้น ก่อนที่ท่านผู้ประมูลจะตกลงเคาะราคา ควรใช้วิจารณญาณของตนเองเป็นสำคัญ 

4.  การประมูล

 • ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์ หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 3-10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์ 

5.  การเสนอราคา 

 • สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการประมูลลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำ (ตัวเลขจะเป็นสีแดง) ที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอทันที 

6.    webmaster มีสิทธิ์ในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อส่วนรวมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

 

7.    กฎระเบียบต่างๆอาจมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น ทาง www.dd-pra.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎระเบียบ โดยจะมีการประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน 

 

กฎการรับประกันความพอใจ 24 ชั่วโมง www.dd-pra.com

 1. เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับพระแล้ว เกิดความไม่พอใจในพระเครื่ององค์นั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องโทรแจ้ง กับ ผู้ตั้งประมูลภายใน 24 ชั่วโมง (เริ่มนับเวลา 17.00 น. ของวันที่ได้รับพระเครื่อง) ในกรณีที่ติดต่อกับผู้ตั้งประมูลไม่ได้ ทางทีมงาน ขอแนะนำให้มา post แจ้งไว้ที่ กระดานข่าว หัวข้อ "ฝากข่าวถึงเพื่อน" เพื่อเป็นหลักฐาน ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนด ( 24 ชม.) หลังจากได้รับพระแล้ว 

กรณีที่ผู้ขายต้องคืนเงินกับผู้ซื้อ เมื่อพระไม่แท้

 1. คืนเงินสดเต็มจำนวนที่ประมูล (รวมถึงค่าส่ง ปณ.กลับ 50 บาท)
  • พระไม่แท้ (รับประกันตลอดชีพ) 
  • พระซ่อม และศัลยกรรมตกแต่ง โดยไม่แจ้งให้ทราบในหน้าประมูล 
  • ผิดวัด ผิดรุ่น ผิดปี หรือ ไม่ทัน โดยไม่แจ้งให้ทราบในหน้าประมูล 
  • พระที่ผู้ชนะประมูลได้รับแล้ว ปรากฎว่าไม่เหมือนกับในรูปที่ตั้งประมูล (ไม่ใช่องค์เดียวกับในรูป) 
  • ไม่ระบุขนาด ที่จะสามารถจินตนาการได้ (เล็ก หรือ ใหญ่ กว่าปกติ) 
  • สีเพี้ยนจากองค์จริงมาก ( แต่งรูปมา )
 2. พระเครื่องที่จัดส่งหลังการปิดประมูล จะต้องไม่เกิดการเสียหายหรือชำรุด ก่อนถึงมือผู้ชนะประมูล ถ้ามีการเสียหายหรือชำรุดระหว่างการจัดส่ง 
  ผู้ตั้งประมูลต้องรับผิดชอบทุกกรณี

กฎการรับประกันความพอใจ 24 ชั่วโมง (update)

 1. คืนได้ทุกกรณี หลังจากรับพระแล้ว ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องแจ้งผู้ขายภายใน 24 ชั่วโมง 
  • ตัวอย่าง นาย ก. ชนะประมูล และได้รับพระในวันที่ 1 (ความพอใจ 24 ชม. คือ นับจากวันที่รับของจากไปรษณีย์ เริ่มนับเวลา 17.00 น. 
   ผู้ซื้อต้องแจ้งขอคืนไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (วันที่ 2)  โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ และโพสต์ไว้เป็นหลักฐานที่กระดาน “ฝากข่าวถึงเพื่อน” ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนด 24 ชม.  ให้ผู้ขายหักได้ไม่เกิน 15 % หลังจากวันที่ 7 คือวันที่ 8 เป็นต้นไป ให้ผู้ขายหักได้ไม่เกิน 30 %  (แต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันรับพระ) ​​
 2. ถ้ามีการส่งออกบัตรรับประกัน จะเริ่มนับวันที่ผู้ซื้อได้รับพระจากทางเวป ภายใน 24 ชม. เพราะผู้ขายส่งมาตรวจสอบแล้ว (ตรวจสอบจากไปรษณีย์) 
 3. ห้ามนำไปตั้งประมูล หรือเสนอขายใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าท่านจะได้รับพระ และตรวจสอบจนพอใจแล้ว มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดการรับประกันความพอใจ  24 ชม. ทันที

***รูปถ่าย หรือภาพถ่าย ยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย ไม่ว่าผู้ซื้อจะเป็นผู้ชนะการประมูล และโอนเงินแล้วหรือ 
ไม่ก็ตาม การนำรูปผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพเดิมทุกครั้ง

สิทธิ์ที่ผู้ตั้งประมูลสามารถขอหักค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้กฎความพอใจ 24 ชั่วโมง

 • พระราคาไม่เกิน 1000 บาท ผู้ขายมีสิทธิ์หักเงิน 50 บาท 
 • พระราคาตั้งแต่ 1001 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 5000 บาท หักเงิน 100 บาท 
 • พระราคาตั้งแต่ 5001 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 20000 บาท หักเงิน 150 บาท 
 • พระราคาตั้งแต่ 20001 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 50000 บาท หักเงิน 200 บาท 
 • พระราคาตั้งแต่ 50001 บาทขึ้นไป หักเงิน 300 บาท 

*** ยอดเงินที่หัก มาจากค่าเสียเวลา ค่าส่งพระ ค่าเสียหน้าพระ ฯลฯ 

 

การใช้ FEEDBACK 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น (คำติ) ได้หลังจาก 5 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น ห้าม!!!! สมาชิกใดให้คำติโดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายอันเกิดจากคำตินั้นๆ 
ก่อนที่ท่านสมาชิกจะให้ คำติ ทาง webmaster ขอความกรุณาให้ดูตัวเองด้วย ว่าทำถูก กฎ-กติกาหรือไม่ เช่น ผู้ตั้งประมูล หรือ ผู้ชนะประมูล ต่างคนต่างเงียบเฉยไม่ยอมติดต่อ (โทรศัพท์ อีเมล์ หรือแจ้งเตือนในกระดานข่าว หัวข้อ "ฝากข่าวถึงเพื่อน" กันให้เป็นที่เข้าใจ พอครบกำหนด 5-7 วัน ก็ให้คำติ เมื่อโดนติกลับ ก็ไม่พอใจ กรณีนี้ ทาง webmaster เห็นสมควรว่า ควรจะให้คำติทั้ง ผู้ตั้งประมูล และผู้ชนะประมูล เพราะถือเป็น หน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ฉะนั้น ทาง webmaster จึงมีมติว่า "ผุ้ชนะการประมูล" จะต้องเป็นผู้ที่ "โทรศัพท์" หรือส่งช้อความทางเมล์บ๊อกซ์ แจ้งให้ผู้ตั้งประมูล รับทราบทุกครั้ง หลังจากทำการโอนเงินพระเครื่ององค์นั้นๆ 
 "แต่" ที่ดีที่สุด ถ้าเขาไม่ติดต่อมา เราก็ติดต่อไป จึงจะถือว่า ทำหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 

 1. การแก้ไข F/B คำติ กระทำได้ต่อเมื่อ "คู่กรณียินยอม" ตัวอย่าง เช่น
  • นาย ก.เป็นผู้ตั้งประมูล และนาย ข.เป็นผู้ชนะการประมูล เมื่อเวลาผ่านไป 5-7 วัน ไม่มีการติดต่อใดๆ จากนาย ข. และนาย ก.ได้โทรสอบถามหรือตั้งกระทู้ที่หน้าฝากข่าวถึงเพื่อน หรือส่งข้อความ (Mail Box) แต่ไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้น เมื่อครบกำหนด 7 วัน นาย ก.ได้ให้คำติตามกฎ ต่อมา นาย ข.ได้ติดต่อเพื่อชำระเงิน อันนี้ขอให้ขึ้นอยู่กับ นาย ก. ว่าจะตกลงกันอย่างไร ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ทางทีมงานไม่สามารถแก้ไขคำติให้ได้เช่นกัน
 2. การแก้ไข F/B ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของ webmaster
 3. รายการที่ปิดประมูล (มีผู้ชนะการประมูล) ภายใน 30 วัน หลังจากมีการชนะการประมูล ถ้าไม่มีการให้F/B ใดๆเกิดขึ้น ระบบจะให้ F/B เป็นคำชม มีข้อความว่า "ขอบคุณครับ" และไม่สามารถแก้ไขได้
 4. การให้ F/B หลังจากที่มีการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ก่อนที่ท่านจะให้ F/B กรุณาตรวจสอบก่อนว่า ท่านต้องการให้คำชม หรือคำติ เมื่อท่านให้แล้ว ท่านมีเวลาแก้ไข ไม่เกิน 15 วัน (หลังจากมีการให้F/B) หลังจากนี้ จะไม่มีการแก้ไข F/B ใดๆทั้งสิ้น

*** ท่านสมาชิกที่คิดว่า ได้รับคำติที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ชี้แจงที่กระดาน "จับเข่าคุยกับเวปมาสเตอร์" การแก้ไขคำติ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ webmaster
     "คิดดีทำดี แล้วผลแห่งความดีก็จะอยู่ที่ผู้กระทำ" 

F/B ออโต้ 

 1. ​​​F/B ออโต้ ของผู้ซื้อ
  • ​​​​จะเป็นเหมือนเดิม คือ ครบ 30 วัน ระบบจะออโต้ คำชม ให้กับผู้ขาย ทุกกรณี
 2. F/B ออโต้ ของผู้ขาย
  • โดยปกติระบบ F/B ออโต้ ครบ 30 วัน จะเป็น ออโต้ คำชม ให้กับผู้ซื้อ ทุกกรณี

การใช้ F/B แก้ไข คำติ 

ท่านสมาชิกจะต้องใช้ F/B คำชม 300 คำชม เพื่อแก้ไขคำติ 1 คำติ (ใช้ได้ สูงสุด 6 ครั้ง เท่านั้น)

หากได้รับคำติ 3 ครั้ง ท่านจะถูกระงับการใช้ กรุณาติดต่อเว็บมาสเตอร์

          ***คำติ ที่เกิดจากการใช้สื่อกลาง ไม่สามารถแก้ไขได้

 

การโอนเงินโดยให้เวปไซต์เป็นสื่อกลาง 

**เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาการฉ้อโกงนี้เกิดขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทาง สนง.ต้องขอความกรุณามายังสมาชิกผู้ตั้งประมูล ปฎิบัติตามกฎ-กติกาอย่างเคร่งครัด โดยหลังปิดการประมูล เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการส่งพระเครื่องภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ท่านสมาชิกที่ชนะการประมูล ไม่กล้าโอนเงินให้กับผู้ตั้งประมูลก่อน เนื่องจากยังไม่มี F/B หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง สนง. จะเป็นสื่อกลางให้กับท่านสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของ สนง.ได้ และทาง สนง.จะโอนเงินให้กับผู้ตั้งประมูลเมื่อท่านผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อย 
ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการโอน 25 บาท / รายการ / ไม่เกิน 20,000 บาท 

***กติกาการใช้ให้เวปเป็นสื่อกลางในการโอนเงิน

 1. ผู้ชนะการประมูล ต้องโอนเงินเข้า สนง.ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ปิดประมูล ถ้าเกินจากเวลานี้ ท่านสมาชิกไม่สามารถใช้บริการส่วนนี้ได้
 2. หลังจากโอนเงินแล้ว ผู้ชนะการประมูล ต้องแจ้งผู้ตั้งประมูลภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ปิดการประมูล
  • แจ้งทาง mail box
  • แจ้งทางโทรศัพท์
 3. ผู้ชนะการประมูล ต้องโพสต์สลิปการโอนเงิน ในกระดานจับเข่าคุยกับเวปมาสเตอร์ เท่านั้น (ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ตั้งประมูล และเวปตรวจสอบได้)
 4. ผู้ตั้งประมูลต้องส่งพระเครื่องมาตรวจสอบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

การขอออกบัตรรับประกันของทาง สนง.

 1. ผู้ชนะการประมูล ต้องแจ้งกับผู้ตั้งประมูลว่าต้องการออกบัตร ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาปิดประมูล
 2. ช่องทางในการแจ้งการออกบัตร ให้แจ้งใน mail box และทางโทรศัพท์เท่านั้น
 3. หลังจากทาง สนง.แจ้งผลแล้ว ถ้าเป็นพระแท้ ผู้ชนะการประมูล ต้องโอนเงินภายใน 3 วัน (นับจากวัน และเวลาที่แจ้งผล)
 4. พระเครื่องมูลค่า 5,001 บาทขึ้นไป ถ้าผู้ชนะการประมูลร้องขอออกบัตร ทางเวปขอความร่วมมือให้ผู้ตั้งประมูลส่งมาออกบัตร ห้าม ! ปฎิเสธ
 5. ผู้ตั้งประมูลต้องส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ ภายใน 3 วัน (ไม่นับวันหยุด) ห้าม !!! ปฎิเสธทุกกรณี ยกเว้นว่า พระเครื่ององค์นั้นทาง สนง. ไม่รับออกบัตร และตรวจสอบ
  (ในกรณีที่มีการโอนเงินผ่านเวปไซต์)

การโอนเงินหลังจากตรวจสอบ และจัดส่งแล้ว

 1. ทาง สนง.จะทำการโอนเงินให้ผู้ขาย หลังจากรับแจ้งจากผู้ซื้อแล้ว ไม่เกิน 3 วันทำการ
 2. ทาง สนง.จะทำการโอนเงินให้ผู้ขาย หลังจากรับแจ้งจากผู้ขายว่า ผู้ซื้อได้รับแล้วอย่างน้อย 24 ชม. (กฎความพอใจ 24 ชม.) เช่น ผู้ซื้อรับพระวันที่ 1 และยังไม่ทำการแจ้งกับทาง สนง.
  ผู้ขายสามารถแจ้งให้เวปโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป กรณีนี้คือ ผู้ซื้อไม่แจ้งเข้ามา 
  ***ท่านสมาชิกที่จะแจ้งการโอนเงิน การจัดส่ง ขอให้ตั้งกระทู้ใหม่ อย่าตอบในกระทู้เก่า เพราะทางทีมงานไม่ได้กลับเข้าไปดู จะทำให้ผู้ขายได้รับเงินล่าช้า

ขั้นตอนต่างๆ ในการร้องขอส่งออกบัตร (โอนเงินผ่านเวป)

 1. ผู้ซื้อโอนผ่านเวป แจ้งผู้ส่ง พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน
 2. ผู้ขายจัดส่งพระ หรือออกบัตร
 3. เวปแจ้งผลการตรวจสอบ (แต่รอการทำบัตร และจัดส่ง)
 4. บัตรออก เวปจัดส่งให้ผู้ซื้อ
 5. ผู้ซื้อรับพระแล้ว แจ้งเวปโอนเงิน (ไม่เกิน 3 วัน หลังรับแจ้ง)

ข้อเสนอแนะจาก www.dd-pra.com

ผู้ชนะประมูลเมื่อนำพระไปตรวจสอบกับผู้ชำนาญการที่วงการยอมรับ ปรากฎว่าเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูล บางรายไม่ยอมรับว่าพระของผู้ตั้งประมูลเป็นพระไม่แท้ โดยยืนยันว่าพระของตนเป็นพระแท้ ดังนั้น ขอให้ผู้ชนะการประมูลติดต่อ webmaster เพื่อจะได้ดำเนินการหาข้อยุติ ระหว่างผู้ชนะประมูลกับผู้ตั้งประมูล การตัดสินของ webmaster ถือเป็นที่สิ้นสุด 


มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม แอตไลน์ @ddpra


คำแนะนำจาก webmaster

 

 • ท่านสมาชิกควรใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่ใช้ภาษาวิบัติ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในสังคมแห่งนี้ 
 • เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟัง และเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่า นี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ 
 • การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น 
 • พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมสืบไป 

 

การออกบัตรรับประกันพระเครื่อง 

 1. ต้องเป็นสมาชิกของ www.dd-pra.com เท่านั้น  (สมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 2. พระเครื่องที่ทาง สนง. จะออกบัตรรับประกันได้ ต้องเป็นพระแท้ตามหลักสากลที่วงการพระเครื่องยอมรับ 
 3. ในกรณีที่เป็นพระแท้ แต่ไม่สามารถบอกหรือยืนยันว่าเป็นของที่ไหน ซึ่งไม่สามารถออกบัตรรับประกันได้นั้น ทาง สนง. จะมีใบแจ้งผลการตรวจสอบระบุว่า เป็นพระแท้แต่ไม่ทราบที่ 
 4. ในกรณีเป็นพระไม่แท้ ทาง สนง.จะมีใบแจ้งผลการตรวจสอบระบุว่า เป็นพระไม่แท้ ทาง สนง.ห้ามนำข้อมูลที่ตรวจสอบจากสำนักงานไปอ้างอิง กับบุคคลภายนอกเวปเด็ดขาด ทาง สนง.อนุญาตให้อ้างอิงได้เฉพาะสมาชิกในเวป dd-pra เท่านั้น หากทางสำนักงาน dd-pra มีปัญหากับบุคคลภายนอกเวป ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกอ้างอิงผลการตรวจสอบพระ ทางเวปจะขอยกเลิกสมาชิกภาพท่านนั้นเป็นการถาวรต่อไป 
 5. ในกรณีที่ทาง สนง. ออกบัตรรับประกันแล้วว่าเป็น "พระแท้" ผู้ชนะการประมูลได้นำพระไปตรวจสอบ "ตามหลักสากล" ผลปรากฎว่าเป็น "พระไม่แท้" ขอให้ผู้ชนะการประมูลติดต่อทาง สนง. โดยตรง 
  • ​​ผู้ชนะการประมูลต้องส่งพระเครื่ององค์ดังกล่าว พร้อมบัตรรับประกันมาที่ สนง. เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
 6. ในกรณีที่ทาง สนง. ตรวจสอบแล้วพบว่า เกิดความผิดพลาด พระองค์ดังกล่าวเป็น "พระไม่แท้" 
  -ทาง สนง.จะติดต่อกับผู้ตั้งประมูลเพื่อคีนเงินเต็มจำนวนกับผู้ชนะประมูล 
  -ในกรณีที่ทาง สนง. ไม่สามารถติดต่อ ติดตามผู้ตั้งประมูลได้ หรือผู้ตั้งประมูลไม่รับผิดชอบ ทาง สนง. ยินดีรับผิดชอบเช่าพระเครื่ององค์ดังกล่าวตามราคาบัตรรับประกันที่ได้ระบุไว้ หลังดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ตั้งประมูลแล้ว

*** ทางสำนักงานตรวจสอบแล้ว ว่าเป็นพระไม่แท้ หรือมีการคืนกัน ผู้ตั้งประมูลต้องคืนเงินเต็มจำนวนแก่ผู้ชนะการประมูล โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าพระเครื่ององค์ดังกล่าวจะมีบัตรรับประกันหรือไม่ก็ตาม (ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่รับพระตาม ปณ.) มิฉะนั้น ทางสำนักงานต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ตั้งประมูล 

***ราคารับประกันหลังบัตร ไม่ใช่ราคาซื้อขายตามราคาตลาดพระทั่วไป แต่เป็นความรับผิดชอบที่ทาง สนง.

แสดงออกในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้น

อัตราค่าออกบัตรรับประกัน

1.พระแท้ ออกบัตรได้  200 บาท / 1 องค์
2.พระแท้ ออกบัตรไม่ได้ 100 บาท / 1 องค์
3.พระไม่แท้ 50 บาท / 1 องค์
4.พระไม่สรุปผล และไม่รับตรวจสอบ    ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.ค่าส่งไปรษณีย์ EMS 100 บาท / 15 องค์ / ครั้ง


----ยกเลิก ค่าทำใบรายงานผล ให้สมาชิกวีไอพี และสมาชิกทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เหมือนกัน (12-7-62)

 • ถ้ามูลค่าพระเครื่องไม่เกิน 5,000 บาท ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 • ถ้ามูลค่าพระเครื่องเกิน 5,001 บาท ผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • ***พระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
      ได้แก่ ค่าตรวจสอบ ค่าจัดส่ง เป็นต้น

  ***ประมูลพระจากเวป แล้วคนซื้อขอใช้สื่อกลาง
  1.คนซื้อใช้สื่อกลางเวป คนขายต้องส่งเข้าเวปทุกกรณี และคนขายต้องใส่เงิน 
     ค่าตรวจ สอบ+ค่าส่ง (200+100) มาด้วยทุกครั้ง
    -ในกรณีพระเครื่องราคาไม่เกิน 5000 บาท คนซื้อจะเป็นผู้จ่าย 
      ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง  (200+100) ซึ่งคนซื้อจะโอนมาพร้อมค่าพระ 
      เมื่อผลออกว่า "แท้" คนขายจะได้ตรงส่วนนี้คืน
     -ในกรณีพระเครื่องราคาเกิน 5000 บาท คนขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

      หมายเหตุ เมื่อผลการตรวจสอบออก ปรากฏว่า “ไม่แท้” คนซื้อจะไม่เสียค่าตรวจสอบ
                    ใดๆทั้งสิ้น จะมีเพียงค่าโอน 25 บาท/ไม่เกิน 20000 บาท/ครั้ง เท่านั้น


  ***ประมูลพระเครื่องที่เวปไม่รับตรวจสอบ แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
     -กรณีที่มีบัตรรับรองจากสถาบันอื่นๆ หรือไม่มีบัตร
          เมื่อคนซื้อนำไปตรวจสอบจากสถาบันอื่น แล้วผลปรากฏ
          ว่า “ไม่แท้” (ต้องมีหลักฐานยืนยัน) คนขายต้องคืนเงินเต็มจำนวน
          หรือตามแต่ตกลงกัน ระหว่างคนซื้อและคนขาย


  ***ประมูลพระที่มีบัตรเวป แล้วไปตรวจสอบที่อื่น
      -ผลปรากฏว่า “ไม่แท้” (มีหลักฐานยืนยัน) ให้ท่านส่งพระเครื่องนั้นๆ 
       (RECHECK NO RECALL) ส่งเข้ามาตรวจสอบที่เวปอีกครั้ง 
       แนบค่าใช้จ่าย ส่งคืน 100 บาทมาด้วย
   **เมื่อตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ผลปรากฏว่า
      1.”แท้” เช่นเดิม ท่านสามารถรับ หรือไม่รับพระเครื่ององค์นั้นๆได้โดยการ
      -ถ้าท่านชนะประมูลในเวป ท่านติดต่อคนขาย เพื่อขอคืน ซึ่งอาจมีการ
       หัก 
  % (แล้วแต่ตกลงกัน)
      -ท่านสามารถขายคืนเวป ตามราคาหลังบัตรที่ระบุ หรืออาจตกลงรา
       คาใหม่กับทางเวป
      2.”ไม่แท้” ท่านสามารถจัดการได้ตามวิธีนี้
       -ถ้าท่านชนะการประมูลในเวป ท่านต้องได้เงินคืนเต็มจำนวน ทางเวปจะ
     ดำเนินการติดต่อคนขาย เพื่อคืนเงินท่าน (ในกรณีที่ติดตามคนขายไม่ได้
     ทางเวปจะนำเอกสาร บัตร ปชช ให้ท่านไปดำเนินคดี) และท่านสามารถ
     ขายคืนทางเวป ตามราคาที่ระบุในบัตร (หรือตามแต่ตกลงกับทางเวปอีกที)
   -ในกรณีที่ท่านเช่าจากที่อื่น หรือเป็นพระของท่านเอง ท่านสามารถขายคืน
     เวปตามราคาที่ระบุในบัตร (หรือตามแต่ตกลงกับทางเวปอีกที)

  แจ้งเปลี่ยนแปลง กฎ-ระเบียบต่างๆ ในเรื่องการรับประกันของบัตร DD-PRA
     เนื่องจากปัจจุบันได้มีช่องทางการจำหน่ายพระเครื่อง รวมถึงสถาบันที่รับออกบัตร และตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งที่เป็นสากล และไม่สากล ซึ่งอาจจะทำให้ท่านสมาชิกสับสน ทาง สนง.จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับประกัน ดังนี้

  1.ท่านสมาชิกที่เช่าพระจากกระดานประมูล และมีบัตรรับประกันของ 
  www.dd-pra.com
    -ทาง สนง.ดีดีพระรับประกันว่า “แท้” ทุกรายการ ท่านสมาชิกที่มีข้อสงสัย หรือไม่มั่นใจ ท่านสามารถส่งตรวจสอบใหม่ได้ ถ้าทาง สนง.ตรวจสอบใหม่แล้วเป็นผล “พระไม่แท้” (หรือ ท่านมีข้อมูลอ้างอิงอย่างน้อย 2 สถาบัน ต้องเป็นสถาบันที่ยอมรับ) ทาง สนง.ดีดีพระ ยินดีรับผิดชอบตามราคาที่ประมูลจากหน้าเวปไซต์ทันที 
  (รับเงินไม่เกิน 7-10 วัน) 
  ไม่ต้องติดต่อ หรือติดตามกับคนขายใดๆทั้งสิ้น

  ***บัตรที่ทางเวปจ่ายเต็มวงเงินขอเป็นบัตรที่ออกตั้งแต่ปี 2561 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
  เพราะเรามีระบบ scan (รุ่นใหม่) 
      (วงเงินรับประกันต้องไม่เกินราคาที่ชนะประมูล หรือไม่เกินราคาที่เล่นหา ณ ปัจจุบัน (เวลานั้น)
       และถ้าทางเวปตรวจสอบพบว่า มีการนำพระองค์ที่มีปัญหามาทำการปั่นราคาให้สูงเกินจริง
       ทางเวป ขอยกเลิกการับประกันเต็มวงเงิน ให้รับประกันตามราคาหลังบัตร (หรือราคา ณ ปัจจุบัน)
       หรือตามแต่เวปจะเห็นสมควร รวมถึง ลงโทษ ท่านสมาชิกที่ร่วมกันปั่นราคา) 


  ***ท่านสมาชิกที่ถือบัตรเก่า สามารถนำมาเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ ในราคา 150 บาท / องค์


     ***ใครที่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้บ้าง
      -ชัดเจนครับ คนขาย ขายได้แบบสบายใจ คือท่านไม่ต้องรับผิดชอบใดๆแล้ว  
         ส่วนคนซื้อ ซื้อแล้วนอนหลับครับ 


  2.ท่านสมาชิกที่เช่าพระจากกระดานประมูล และไม่มีบัตรรับประกันของทาง
   www.dd-pra.com
    -ท่าน (คนซื้อ) สามารถร้องขอออกบัตรได้ แต่คนซื้อต้องโอนเงินก่อน จะโอนตรงหรือผ่านเวป  ให้ท่านพิจารณาเอง
     จาก 
  FB (ฟีตแบค) ได้เลยครับ และคนซื้อต้องโอนภายใน 48 ชม. (หลังปิดประมูล)
     โดยคนขาย (ผู้ตั้งประมูล) ห้ามปฎิเสธทุกกรณี ยกเว้น กระดานวัดดวง หรือกระดานเครื่องรางบางชนิด หรือรายการที่เวปไม่รับตรวจสอบ 
     ***สอบถามได้ที่ 
  @ddpra หรือโทร 087-1115565

    ขั้นตอนการโอนเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
    +++ผู้ชนะประมูล โอนตรงให้กับผู้ตั้งประมูล ต้องโอนเงิน 
           ค่าพระ+ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง (ค่าพระ+250+100) ในกรณีที่ราคาพระไม่เกิน 5,000 บาท
         **ถ้าราคาเกิน 5,001 บาท ผู้ชนะ โอนเฉพาะค่าพระเท่านั้น
    +++ผู้ชนะประมูล โอนผ่านเวปไซต์ (สื่อกลาง) ต้องโอนเงิน
           ค่าพระ+ค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง+ค่าสื่อกลาง (ค่าพระ+300+100+50)
    ***ผู้ตั้งประมูล เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว ให้จัดส่งพระเครื่อง+ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใน 3 วัน หลังได้รับแจ้ง
       -โอนตรง ให้ใส่เงินค่าตรวจสอบ และออกบัตร + ค่าส่ง (250+100)
       -โอนผ่านเวป ให้ใส่เงินค่าตรวจสอบ+ค่าส่ง+สื่อกลาง (250+100+50) 
    หมายเหตุ **คนขายต้องใส่เงินมาด้วยทุกครั้ง ถ้าท่านไม่ใส่มา ทาง สนง.ขอไม่ตรวจสอบ 
                                         จนกว่าท่านจะโอนเงินมา 
  สาเหตุที่ต้องใส่เงินมาด้วย เผื่อในกรณีที่พระของท่านไม่แท้ 
                                         คนซื้อจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
  และเพื่อไม่ให้เวปต้องแบกรับภาระในการจัดส่งคืน
                               รวมถึงเสียเวลาในการทวงถาม


  สรุป
  ***เมื่อท่านเช่าพระเครื่องที่มีบัตรรับประกันของ 
  www.dd-pra.com ไม่ว่า ท่านจะไปตรวจสอบที่ใด หรือไม่สบายใจไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
  ท่านสามารถขายคืนเวปได้ ซึ่งไม่มีสถาบันไหนๆ ที่กล้าจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีผิดพลาดได้ ขอให้ท่านสมาชิก
  หรือผู้ที่ถือพระเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานดีดีพระ เชื่อมั่น และสบายใจในการตรวจสอบจากทางสำนักงานได้เสมอครับ

หมายเหตุ 

*** พระเครื่องที่นำมาให้ทางสำนักงานตรวจสอบ ควรจะเป็นพระเครื่องที่ไม่อยู่ในกรอบหรือเลี่ยม พลาสติกที่ไม่สามารถแกะออกได้ (พระเปลือย) 
*** ทาง สนง.ไม่ได้บังคับให้นำพระมาตรวจสอบ เป็นความพอใจของผู้ชนะประมูลที่จะนำมาตรวจสอบหรือออกบัตรรับประกัน 
*** พระที่เปลี่ยนสภาพจากเดิม (ไม่ตรงกับรูปภาพในบัตรรับประกัน) เช่น ล้าง หัก ซ่อม ชำรุด ตกแต่ง ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันจากทาง สนง.ดีดีพระดอทคอม 

ห้าม !!! ส่งพระที่อยู่ในตลับแสตนเลส หรือเลี่ยมพลาสติก หรือเลี่ยมเงิน หรือเลี่ยมทอง 
และตลับพระทุกชนิด 
ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ทาง สนง.จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
ไม่ว่า จะส่งมากี่วันแล้วก็ตาม เพราะทาง สนง.รับพระเครื่องแล้วตรวจนับ ถ้าพบความเสียหาย 
สามารถแจ้งได้วันนั้นๆเลย แต่ถ้าอยู่ในเลี่ยม หรือตลับต่างๆ จะไม่ได้ตรวจสอบลึกลงไปขนาดนั้น 
ต้องรอจนถึงวันที่ ผู้ตรวจสอบมาตรวจสอบ ถึงจะทราบได้ว่า พระของท่านชำรุด 
เพื่อไม่ให้มีข้อครหาใดๆ ขอให้ท่านสมาชิกส่งพระเปลือยมาดีที่สุด แต่ถ้าท่านส่งพระที่เลี่ยม 
หรือใส่ตลับมาแล้วเกิดชำรุด ทาง สนง. จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

การบรรจุพระเครื่องและการกระทำใดๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายพระเครื่องต่างๆ ทาง สนง.จะปฎิบัติด้วยความประณีต และระมัดระวังอย่างดีที่สุด แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย พระเครื่องของท่านเกิดชำรุด แตกหัก หรือบิ่นกะเฑาะเสียหายจากการปฎิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน ทาง สนง.ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ทาง สนง.ไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการชำรุดของพระของท่านได้ และทาง สนง.ก็ไม่สามารถที่จะชดใช้เงินเป็นมูลค่าของพระของท่าน หรือจะหาเช่าพระองค์ใหม่มาคืนให้ท่านได้ 
ทาง สนง.ช่วยท่านได้เพียงจัดส่งให้ช่างที่ชำนาญในการซ่อมแซมการชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ท่านเท่านั้น 

 

ความรับผิดชอบกรณีมีบัตรรับประกัน สนง.ดีดีพระ แบ่งเป็น 2 แบบ 

 1. ทาง สนง.ยินดีรับประกันความรับผิดชอบ กรณีตรวจสอบพระเครื่องผิดพลาดทุกองค์ ตามราคารับประกันที่ระบุด้านหลังบัตร สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท (ค่าใช้จ่าย 200 บาท / องค์)
 2. ทาง สนง.ยินดีรับประกันความรับผิดชอบ กรณีตรวจสอบพระเครื่องผิดพลาดทุกองค์ ในราคาสูงสุด 80 % ของราคาตลาดพระเครื่อง ณ วันที่ออกบัตรรับประกัน (ค่าใช้จ่าย 5 % ของราคาประเมิน)
 • สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการแบบนี้ จะต้องแจ้งราคาซื้อ – ขาย หรือประมาณการราคาหรือระบุราคาของพระเครื่ององค์ที่ขอรับประกันในวงเงินที่ต้องการรับประกัน ซึ่งเป็นราคาใดราคาหนึ่งที่ผู้ขอออกใบรับประกันเห็นควร แต่ทั้งนี้ ราคาประเมินสุดท้ายอยู่ที่ทาง สนง.จะเป็นผู้ที่ตัดสินราคาประกันให้กับพระเครื่ององค์นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากราคากลางในขณะนั้น และความนิยมเป็นสากลของวงการพระเครื่อง เป็นหลักค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับประกันแบบที่ 2
 • พระเครื่องที่ทีราคาประเมินไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าดำเนินการ 500 บาท / องค์
 • พระเครื่องที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10,001 บาท คิดค่าดำเนินการ 5 % ของราคาประเมินที่ท่านต้องการ
 • ค่าจัดส่งคืน 100 บาท

ข้อบังคับ และข้อแนะนำในการจัดส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ 

+ข้อบังคับในการจัดส่ง

 1. ท่านต้องใส่เงินค่าออกบัตร ค่าไปรษณีย์ ค่าตรวจสอบ มาด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ตั้งประมูล ต้องใส่มาก่อน แล้วถึงจะเรียกเก็บกับผู้ชนะประมูลต่อไป ถ้าท่านใดไม่ใส่เงินมา ทาง สนง.จะไม่ตรวจสอบ และไม่ส่งกลับ ไม่แจ้งผลใดๆทั้งสิ้น 
  ***ถ้าท่านลืม ท่านต้องโอนเงิน และแจ้งก่อนที่ทาง สนง.จะได้รับไปรษณีย์ ถ้าแจ้งหลังจากที่ สนง.รับไปรษณีย์ จะทำให้ผลออกล่าช้าได้
  ***ท่านใดที่ลืมใส่เงินมาครบ 3 ครั้ง ทาง สนง.ถือว่าท่านไม่ใส่ใจ และฟังคำขอร้องของทางทีมงาน จะไม่มีการรับตรวจสอบพระของท่านอีกโดยเด็ดขาด
 2. กระดาษที่ใส่รายละเอียดมาพร้อมพระเครื่อง ขอให้มีขนาดเทียบเท่ากระดาษ A4 และระบุรายละเอียดต่างๆ มาให้ชัดเจน เช่น 

  ชื่อ..............นามสกุล..........................User………ประเภทสมาชิก............. 
  จำนวนพระ...............ที่อยู่จัดส่ง.............................................จำนวนเงิน............... 

  รายชื่อพระเครื่องที่จัดส่งมา ยิ่งละเอียดยิ่งเร็ว
  ถ้ามีผู้ชนะการประมูล 

  ระบุหมายเลขกระดานประมูล...................ชื่อผู้ชนะ.......................ราคา................ 
  ที่อยู่จัดส่ง...............................วันที่............................ 

  รายชื่อพระเครื่องที่จัดส่งมา ยิ่งละเอียดยิ่งเร็ว หรือจดให้ละเอียดตามแบบฟอร์มของทางเวป ถ้ารายละเอียดไม่ครบตามนี้จะทำให้ผลการตรวจสอบล่าช้า
 3. ควรใช้แบบฟอร์มของทางเวปไซต์

++ข้อแนะนำในการจัดส่ง

 1. พระเครื่องที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู่ ไม่ต้องติดสก็อตเทปอีกชั้น
  • ทำให้แกะยาก
  • พระมีโอกาสชำรุด
 2. ควรจัดหากล่องใส่พระที่แข็งแรง อย่าเอากล่องที่ไม่ใช่ใส่พระโดยตรงมาใส่ เช่น
  • กล่องกับข้าว
  • กล่องมือถือ
  • กล่องใส่เพชร พลอย เป็นต้น

 

เหตุผลที่กฎข้อบังคับกระดานวัดดวงต้อง 
แตกต่างจากกระดานประมูลอื่น
 

"รับประกันความพอใจ 24 ชม. เกินกำหนด 24 ชม. (นับจากวันที่ ปณ.ไปส่ง เริ่ม 16.00 น.) ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50 % ของราคาพระ แต่ไม่เกิน 3 วัน" แต่ด้วย เหตุที่ว่า การดูจากรูปไม่สามารถพิจารณาได้ ถึง 100 % ทางทีมงานจึง มีกฎ-กติกา กรณี ได้รับพระแล้ว ภายใน 3 วัน ถ้าจะคืน สมาชิก ต้องได้รับคืนเต็มจำนวนทุกกรณี โดยทางทีมงานมีความเชื่อว่า ในระยะเวลา 3 วัน เพียงพอแล้ว สำหรับผู้ที่พิจารณาจากองค์จริง ว่าใช่รุ่นที่ตัวเองคิดหรือไม่ พอใจหรือไม่ และเหตุที่หัก 50 % เพราะว่า กระดานนี้คือ กระดานวัดดวง เป็นการวัดดวงทั้งผู้ตั้งประมูลและผู้ร่วมประมูล ทีมงานไม่สามารถที่จะคุ้มครองทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐาน ที่ต้องได้รับความพอใจสูงสุดได้ทั้งหมด แต่ทีมงานจะคุ้มครองทุกฝ่ายบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน และบนหลักความจริง อย่างยุติธรรม 
"แต่ถ้าสมาชิกท่านใดตั้งประมูลในหน้ากระดานนี้ มีเงื่อนไข รับประกัน ที่แตกต่างจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทางทีมงานก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด สามารถทำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามที่ลงแจ้งไว้" 
ท่านสมาชิกที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นและไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยง ทางทีมงานแนะนำว่า ไม่ควรเข้าร่วมประมูลในกระดานนี้(กระดานวัดดวงมีความเสี่ยง โปรดศึกษาอย่างรอบคอบก่อนร่วมประมูล) 

คำเตือน

***การกดประมูลแต่ละครั้งผู้ประมูลควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่าพระองค์นี้พอใจหรือไม่ ก่อนที่จะตัด สินใจเคาะประมูล ควรคิดให้รอบคอบ ดูภาพให้ชัดเจนจนพอใจ ถ้าคิดจะเคาะหรือเคาะแข่งกับผู้ประมูล ท่านอื่น ต้องมั่นใจว่าเป็นราคาที่ผู้ประมูลซื้อได้จริง มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม แอตไลน์ @ddpra