รายการประมูลที่มีราคาสูงที่สุด

อันดับที่ 38
วัดใจ 120 บ หลวงพ่อวิริยัง
 • ราคา : 140
อันดับที่ 40
วัดใจ 120 บ หลวงปู่เฉย
 • ราคา : 120
อันดับที่ 51
พระผงวัดปากน้ำ
 • ราคา : 100
อันดับที่ 53
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 95
อันดับที่ 54
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 95
อันดับที่ 55
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 95
อันดับที่ 64
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 66
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 67
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 68
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 69
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 70
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 71
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 72
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 73
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 74
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 75
45 บาท หลวงปู่โต๊ะรุ่น 108 ปี
 • ราคา : 70
อันดับที่ 79
45 บาท หลวงพ่อเงิน ปี27
 • ราคา : 45