อันดับราคาสูงสุดเรียงลำดับจากราคาล่าสุด
ล็อกเก็ต สีผึ้ง หลวงพ่อทาบ

อันดับที่ 5

ราคา : 1100

เหรียญรุ่น 83 พระอาจารย์ฝั้น

อันดับที่ 13

ราคา : 500

เหรียญรุ่น 113 พระอาจารย์ฝั้น

อันดับที่ 23

ราคา : 350