รายการประมูลที่มีราคาสูงที่สุด

อันดับที่ 42
สมเด็จวัดระฆัง 100 ปี
  • ราคา : 260
อันดับที่ 43
สมเด็จวัดระฆังรุ่น 108 ปี
  • ราคา : 260
อันดับที่ 71
หลวงพ่อ อ๋อย วัดไทร
  • ราคา : 120
อันดับที่ 73
ตลับเงินใส่สมเด็จคะแนน..
  • ราคา : 120