รายการประมูลที่มีราคาสูงที่สุด

อันดับที่ 46
ตลับเงินใส่พระตามขนาด
  • ราคา : 140
อันดับที่ 50
ตลับเงินทรงเสมา
  • ราคา : 120
อันดับที่ 52
พระกริ่ง พิมพ์เล็ก  เก่า
  • ราคา : 100
อันดับที่ 53
พระกริ่งเก่ายาแดงเดิม ๆ
  • ราคา : 100