อันดับราคาสูงสุดเรียงลำดับจากราคาล่าสุด
พระกริ่งสวยๆเคาะเดียวจบ

อันดับที่ 3

ราคา : 1000

พระบูชาสูง  3..8  นิ้ว

อันดับที่ 50

ราคา : 100

พระลีลา เนื้อดิน เก่า ๆ ครับ

อันดับที่ 81

ราคา : 50

บรรยาย ตามภาพ เลยครับ

อันดับที่ 82

ราคา : 50

พระเนื้อผงใบลาน ไม่ทราบที่

อันดับที่ 94

ราคา : 40