อันดับยอดนิยมเรียงลำดับจากจำนวนการบิท

อันดับที่ 22

พระเนื้อผงใบลาน ไม่ทราบที่

ราคา : 40

อันดับที่ 50

บรรยาย ตามภาพ เลยครับ

ราคา : 50

อันดับที่ 57

พระลีลา เนื้อดิน เก่า ๆ ครับ

ราคา : 50

อันดับที่ 66

พระบูชาสูง  3..8  นิ้ว

ราคา : 100