เมนูหลัก

พระรอด กรุวัดอุโมง เชียงใหม่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อแกร่ง สวย คม ชัดครับ หูเบ็ดเนื้อจัดขอลงวัดดวงแล้วกัน

ปิด สร้างโดย: แสนมงคล  VIP   (3088)

พระรอด กรุวัดอุโมง เชียงใหม่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อแกร่ง สวย คม ชัดครับ หูเบ็ด ในท้องที่ยังไม่ยอมรับครับบางท่านโจมตีว่าเป็นการยัดกรุ คาถาอาราธนาพระรอด นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) พุทธังแคล้วคลาด พระเจ้าย่างบาท อิติปิโส นะโมพุทธายะ ธัมมังแคล้วคลาด พระเจ้าย่างบาท อิติปิโส นะโมพุทธายะ สังฆังแคล้วคลาด พระเจ้าย่างบาท อิติปิโส นะโมพุทธายะ ตำหนิเอกลักษณ์ ๑. พระศกคล้ายฝาชี พระเกศ สั้นจิ่ม ๒. พระพักตร์สอบเสี้ยม องค์ติดชัดๆ พระเนตรโปนโต พระนาสิกบานสั้นโต พระโอษฐ์เจ่อวาดโค้ง ๓. มีเส้นแตกพาดเฉียงจากพระเนตร มาชนใบโพธิ์ ๔. ปลายพระกรรณ ซ้ายมือองค์พระ จะแหลมเป็นตัววี ๕. พระพิมพ์ใหญ่โดยมากจะมีขอบปีกพระ ๖. ขอบจีวรตรงอก จะนูนหนา ๗. นิ้วหัวแม่มือขวา องค์พระจะขาด ส่วนปลายนิ้ว ๔ นิ้วที่เหลือมักติดชัด ๘. แขนซ้ายองค์พระจะหักมุมเป็นสามส่วน ส่วนกลางมักเห็นเป็นกล้าม ๙. เส้นน้ำตกใต้แขนซ้ายองค์พระ มาโผล่ที่ใต้เข่าอีกจุด และในร่องใต้ฐานอาสนะชั้นบนสุด อาจมีเส้นน้ำตกแผ่วๆ ในแนวเดียวกัน ๑๐. ร่องใต้ฐานอาสนะชั้นบนสุดจะมีเส้นแซมบางๆ หนึ่งเส้น ๑๑. ฐานอาสนะชั้นล่างสุด มี ๓ ชั้น ชั้น ๒ และ ๓ บางทีติดกันโดยมีร่องตื้นๆ คั่นกลาง ๑๒. พระพิมพ์ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเห็นปลายพระบาทซ้ายองค์พระคล้ายหัวงูมีร่องปากเล็กๆ ปรากฏ ๑๓. ก้นฐานพระมีรอยบี้และมีรอยนิ้วมือติดอยู่ เกิดจากตอนดันพระออกจากพิมพ์ เป็นแบบนี้ทุกองค์ ตำหนิเอกลักษณ์ด้านหน้า ๑. พระศกคล้ายฝาชี พระเกศ สั้นจิ่ม ๒. พระเนตร โปนโต พระนาสิกบาน พระโอษฐ์วาดโค้ง ๓. มีเส้นน้ำตก วิ่งจากยอดพระกรรณ ลงมาจรดใบโพธิ์ ๔. ปลายพระกรรณหัววก เป็นตัววี ๕. ขอบจีวรตรงอก จะนูนหนา ๖. ปลายนิ้วทั้ง ๔ จรดฐาน ส่วนนิ้วหัวแม่มือขวา ที่พาดตักจะขาด ๗. แขนซ้ายองค์พระจะหักมุมเป็นสามส่วน ๘. เส้นแซมใต้ฐานอาสนะชั้นที่ ๑ ๙. รอยกดพับที่ก้นฐาน ตำหนิเอกลักษณ์ด้านหลัง โปรดสังเกต รอยกดคลึง และ ลายนิ้วมือ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 16, 2012 16:24:09
วันที่ปิดประมูล January 20, 2012 14:00:31
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารทหารไทย (บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ) ,

ท่านพ่อ

ผู้เสนอราคาล่าสุด

2000

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ขอบคุณครับ (auto feedback)


ท่านพ่อFebruary 19, 2012 14:07:52

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


ขอบคุณครับ (auto feedback)


แสนมงคลFebruary 19, 2012 14:07:51

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น