**วัดใจ!! 20 บาท** เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเอราวัณ ปี2521 โรงแรมเอราวัณ จัดสร้าง เนื้อทองแดงรมดำ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)+บัตรดีดี

ปิด สร้างโดย: แตงโมจินตหรา  VIP  (2606)

ทางมูลนิธิท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ จัดสร้างขึ้น เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ
อลังการงานสร้าง พิธีปลุกเสกใหญ่ มีพระเกจิในยุคนั้นหลายๆท่านร่วมปลุกเสก
อาทิ มีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เป็นต้น

ท่านที่เคยไปสักการะบูชา บนบานศาลกล่าว แล้วเป็นผล
ต้องมีท่านไว้บูชาประจำกาย แล้วหล่ะครับ
นำไปฝากญาติผู้ใหญ่ ถูกใจผู้รับแน่นอนครับ


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

1. บริจาคเพื่อการแพทย์ การสาธารณกุศล รวมทั้งบริจาคแก่โรงพยาบาล สถานีอนามัย
ศูนย์การสาธารณสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของทางราชการ

2. บริจาคในกิจการของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดมีภัยพิบัติสาธารณะ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย เป็นต้น

3. บริจาคเพื่อการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจการศึกษาสำหรับบุคคล
ซึ่งมีความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. บริจาคเพื่อการกุศลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

5 เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อ สาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

ประวัติ ก่อสร้างศาล ท่านท้าวมหาพรหม

เมื่อปี พ.ศ. 2496 บริษัทสหโรงแรมไทย และการท่องเที่ยว จำกัด
ซึ่งมีพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นประธานกรรมการ ได้เริ่มการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณขึ้น
ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2499 การก่อสร้างโรงแรมเอราวัณ ใกล้จะแล้วเสร็จ
คณะกรรมการได้มอบให้ พล.ต.ต. หม่อมหลวงจเร สุทัศน์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ไปติดต่อพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เพื่อ
หาฤกษ์วันเปิดดำเนินกิจการ โรงแรมเอราวัณ

พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์
ได้แนะนำว่าเนื่องจากฤกษ์การวาง ศิลาฤกษ์ ที่ได้กระทำไว้ไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไข
โดยการสร้างศาลท่านท้าวมหาพรหมและศาล พระภูมิขึ้นไว้ โดยพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์
ได้ทำพิธีบวงสรวง นายจิตร พิมพ์โกวิทช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ
และปั้นพระรูปท่านท้าวมหาพรหม ตามแบบแผนของกรมศิลปากรโดยปั้น ด้วยปูนพลาสเตอร์ปิดทอง
นายเจือระวี ชมเสวี และหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล แห่งกรมศิลปากร
เป็นผู้ออกแบบศาลท่านท้าวมหาพรหม ได้สร้างเสร็จและนำมาประดิษฐานที่โรงแรมเอราวัณ
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2499 โรงแรมเอราวัณจึงได้ถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน
ของทุกปีทำพิธีบวงสรวงเทวสถานแห่งนี้ เป็นประจำตลอดมา


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม May 15, 2019 08:26:24
วันที่ปิดประมูล May 16, 2019 08:49:21
ราคาเปิด20
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกสิกรไทย (โลตัสรังสิต) ,

Poly

ผู้เสนอราคาล่าสุด

480

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับพระแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ


PolyMay 23, 2019 07:09:07

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


เลขพัสดุค่ะ EU928247803TH ขอบคุณค่ะ


แตงโมจินตหราMay 21, 2019 06:02:56

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น