เหรียญ พระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 บล็อคสระอะขีด(นิยม) เลี่ยมทองแท้ 90% หัวสิงห์ยกซุ้ม สวย ไม่ผ่านการใช้

ปิด สร้างโดย: Baanjuntiwara  VIP  (1125)

เหรียญ พระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 บล็อคสระอะขีด(นิยม) เลี่ยมทองแท้ 90% หัวสิงห์ยกซุ้ม สวย ไม่ผ่านการใช้


เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ ปี 2485 (พิมพ์สระอะขีด)

ประวัติการสร้างเหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ รุ่นอินโดจีน พ.ศ.2485 เหรียญที่มีประสบการณ์สูง จัดสร้างช่วงสงครามอินโดจีน พิธียิ่งใหญ่ ปี2485 วัดสุทัศน์ในปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยประสพปัญหาทางด้านการเมือง ซึ่งหลังจากปัญหาต่างๆได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า " พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย " ซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่าง พุทธธรรมสมาคมกับ ยุวพุทธสาสนิกสมาคม จึงได้มีการคิดที่จะทำการหล่อ พระพุทธชินราชจำลองขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชนิดที่ทำการสร้างพระพุทธชินราชจำลองที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

สมเด็จพระสังฆราช แพ วัดสุทัศน์

รายนามพระอาจารย์ที่ร่วมปลุกเศก พระพุทธชินราชในปี พ.ศ. 2485
1.สมเด็จพระสังฆราช แพ วัดสุทัศน์ เป็นองค์ประธานในพิธี     
2.ท่านเจ้าคุณศรี สนธิ์ เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการจัดสร้าง       3.หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา         4.หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก            5.หลวงปู่นาค วัดระฆัง          6.หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู 7.หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว        8.หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง        9.หลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง         10.หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว 11.หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด        12.หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ      13.หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง        14.หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ 15.หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา        16.หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ         17. หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก                                    18.พระพุทธโฆษาจารย์เจริญ วัดเทพศิรินทร์      19.หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่                                                                    20.หลวงพ่อติสโสอ้วน วัดบรมนิวาส                 21.สมเด็จพระสังฆราชชื่น วัดบวรนิเวศ                                                            22.พระพุฒาจารย์นวม วัดอนงค์               23.หลวงพ่อเส็ง วัดกัลยา                 24.หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้                           25.หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ                26.หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค                  27.หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ               28.หลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้                     29.หลวงพ่ออาจ วัดดอนไก่ดี                 30.หลวงพ่อกลิ่น วัดสพานสูง              31.สมเด็จพระสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ               32.หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม                       33.หลวงพ่อปาน วัดเทพธิดาราม 34.หลวงพ่อเซ็ก วัดทองธรรมชาติ                 35.หลวงพ่อเจีย วัดพระเชตุพน                  36. หลวงพ่อเผื่อน วัดพระเชตุพน 37.หลวงพ่อหลิม วัดทุ่งบางมด                38. หลวงพ่อแพ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก      39.หลวงพ่อสอน วัดพลับ 40.หลวงพ่อเฟื่อง วัดสัมพันธวงศ์                41.หลวงพ่อบัว วัดอรุณ                42. หลวงพ่อนาค วัดอรุณ                                43.หลวงพ่อปลั่ง วัดคูยาง         44.หลวงพ่อชุ่ม วัดพระประโทน                  45.หลวงพ่อสนิท วัดราษฎร์บูรณะ                      46.หลวงพ่อเจิม วัดราษฎร์บูรณะ                       47.หลวงพ่อสุข วัดราษฎร์บูรณะ                                                            48.หลวงพ่ออาคม สุนทรมา วัดราษฎร์บูรณะ                                                                                                                    49.หลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม                   50.หลวงพ่อประหยัด วัดสุทัศน์                         51.หลวงพ่อปลอด วัดหลวงสุวรรณ 52. หลวงพ่ออิ่ม วัดชัยพฤกษ์มาลา      53.หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก 54.หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน 55.หลวงพ่อครุฑ วัดท่อฬ่อ 56.หลวงพ่อกลีบ วัดตลิ่งชัน 57.หลวงพ่อทรัพย์ วัดสังฆราชาวาส 58.หลวงพ่อแม้น วัดเสาธงทอง 59.หลวงปู่รอด วัดวังน้ำว 60.หลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม 61.หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตาคาม 62.หลวงพ่อพิศ วัดฆะมัง 63.หลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก 64.หลวงพ่อหมา วัดน้ำคือ 65.หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง 66.หลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ 67.หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว 68.หลวงพ่อฉาย วัดพนัญเชิง 69.หลวงพ่อปลื้ม วัดปากคลองมะขามเฒ่า 70.หลวงพ่อแนบ วัดระฆัง 71.หลวงพ่อเลียบ วัดเลา 72.หลวงพ่อพักตร์ วัดบึงทองหลาง 73.หลวงพ่อสอน วัดลาดหญ้า 74.หลวงปู่เผือก วัดโมรี 75.หลวงพ่อผิน วัดบวรนิเวศ 76. หลวงพ่อเจียง วัดเจริญธรรมาราม 77.หลวงพ่อทองอยู่ วัดประชาโฆษิตาราม 78.หลวงพ่อไวย์ วัดดาวดึงส์ 79.หลวงพ่อกลึง วัดสวนแก้ว 80. หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง 81.หลวงปู่จันทร์ วัดคลองระนง 82.หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร 83.หลวงพ่อศรี วัดพลับ 84.พระอาจารย์เชื้อ วัดพลับ 85. หลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก 86.หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ 87.หลวงพ่อพริ้ง วัดราชนัดดา 88.หลวงพ่อขำ วัดตรีทศเทพ 89.หลวงพ่อหนู วัดปทุมวนาราม 90.หลวงพ่อทองคำ วัดปทุมคงคา 91.หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุธาราม 92.หลวงพ่อกรอง วัดสว่างอารมณ์ 93.หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง 94.หลวงพ่อบุญ วัดอินทราราม 95.หลวงพ่อเปลี่ยน วัดบึง 96. หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง 97.หลวงพ่อพรหมสรรอด วัดบ้านไพร 98. หลวงปู่จันทร์ วัดโสมนัสวิหาร 99.หลวงพ่อโสม วัดราษฎร์บูรณะ 100. หลวงพ่อบุตร วัดบางปลากด 101.หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย 102. หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางหัวเสือ 103.หลวงพ่อวงศ์ วัดสระเกศ 104. พระอาจารย์พงษ์ วัดกำแพง 105.พระอธิการชัย วัดเปรมประชา 106. หลวงปู่รอด วัดเกริ่น107.หลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ 108.หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ตัวท่านไม่ได้มาร่วมปลุกเสก แต่จารแผ่นทองเหลือง ทองแดงมาร่วมพิธี)

ตำหนิจุดชี้ขาด เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 พิมพ์สระอะขีด

0504


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม April 15, 2018 15:51:04
วันที่ปิดประมูล April 16, 2018 16:12:50
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคาร244-051-8211 (กรุงเทพ) ,

kling18

ผู้เสนอราคาล่าสุด

22340

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


โอนไว ซื้อจริง การันตรีครับ


BaanjuntiwaraApril 20, 2018 05:08:52

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อkling18April 21, 2018 18:39:42

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น