***เริ่ม 20 บาท *** ครับ เหรียญที่ระลึกฉลองซุ้มครอบพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (พระเจ้าตนหลวง) ครูบาอินถา สุขาทฺฒโก วัดพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (วัดหลวง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปี 2519 แจกลูกศิษย์สมัยนั้น

ปิด สร้างโดย: อิ่มบุญ  VIP  (1922)

เหรียญที่ระลึกฉลองซุ้มครอบพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (พระเจ้าตนหลวง) ด้านหลังครูบาอินถา สุขาทฺฒโก วัดพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (วัดหลวง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปี 2519 แจกลูกศิษย์สมัยนั้น ครูบาอินถา สุขวัฒฑโก (พระครูมหาพุทธาภิบาล) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงเจริญธรรม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มีข่าวเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งที่อำเภอสันป่าตอง โดยครูบาอินถา พระสงฆ์ที่สร้างผลงานและสร้างศรัทธาทั้งประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน พระพุทธรูปที่กล่าวถึงชื่อว่า พระเจ้าตนหลวง วัดหลวงเจริญธรรม ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชนขณะนั้น คือ นสพ. คนเมือง ลงข่าวประกอบรูปว่า พระเจ้าตนหลวง วัดหลวงเจริญธรรม ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ ซึ่งพระภิกษุ อินถา สุขวัฑฒโก และคณะกรรมการได้ก่อสร้าง หน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๒๘ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๗๖,๕๙๙ บาท จะมีการสมโภชและเบิกพระเนตร ๙ วัน ๙ คืน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของพระเจ้าตนหลวงว่า วันที่ ๒ ก.พ. (พ.ศ.๒๕๐๙) เวลา ๑๑ น. ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายชูสง่า ไชยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะ ประมาณ ๔๐ คน เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายเงิน เนื่องในการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จากนั้น พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผวก.เชียงใหม่ เข้าเฝ้า เพื่อนำพระเนตรของพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง วัดหลวงเจริญธรรม อ.สันป่าตอง ให้ทรงเจิมพระเนตรดำ เพื่อนำไปประดิษฐานในองค์พระพุทธรูปต่อไป (นสพ.คนเมือง, ๘ ก.พ.๒๕๐๙) หนังสือประวัติพระเจ้าตนหลวงที่คณะศรัทธาจัดพิมพ์ไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลวัดพระเจ้าตนหลวงว่า วัดนี้เดิมเป็นวัดร้าง ชื่อว่าวัดหลวง ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๐๐ ครูบาอินถา สุขวัฒฑโก (พระครูมหาพุทธภิบาล) ได้บูรณปฏิสังขรณ์และสร้างพระเจ้าตนหลวง มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๒๘ เมตร จนสำเร็จ โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ว่า พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนคร ต่อมาวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและมีชื่อเป็นทางการว่า วัดพระพุทธสันติปารังกร วัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงนมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง อีกทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างหอสมุดรวมใจของวัด ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมาต้นปี พ.ศ.๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดหอสมุดรวมใจ ด้านเจ้าอาวาสวัด คือ พระครูมหาพุทธาภิบาล (ครูบาอินถา) ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๕๓๘ ขณะอายุ ๕๗ ปี หลังจากนั้นวัดคงเหลือสามเณรจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวจึงแทบจะเป็นวัดร้าง จนในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ศรัทธาชาวบ้านได้นิมนต์อาจารย์สุเทียน อนาวิโล (ครูบาเทียน) มาสืบทอดครูบาอินถาพัฒนาวัดสืบมา สำหรับประวัติของครูบาอินถานั้น ได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนา นามเดิมคือ อินถา กันทะนะ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๐๑ อุปสมบทเป็นพระ ท่านมีความสนใจงานช่างก่อสร้าง ได้ซ่อมแซมบูรณะเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมและต่อมาได้สร้างกุฏิสงฆ์ วิหาร อุโบสถที่วัด เมื่อเห็นว่าวัดพระเจ้าตนหลวงได้รับการพัฒนาแล้ว จึงได้ออกไปพัฒนาวัดอื่นรวมแล้วถึง ๓๗ วัด รวมทั้งสร้างสถานีอนามัยอีกส่วนหนึ่งด้วย เหรียญ ครูบาอินถา วัดพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (วัดพระเจ้าตนหลวง) จะว่าไปก็ไม่ธรรมดา เพราะท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2509 ถือเป็นเหรียญยุคแรกๆ ของสันป่าตอง จะเป็นรองก็แต่ หลวงปู่สุทธรรม (ปี 2500) และหลวงปู่ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี (ปี 2507)... ยุคนั้นครูบาอินถาท่านดังมาก เพราะว่ากันว่า เป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอินถามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาที่วัดหลายครั้ง ตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านก็สร้างเสนาสนะต่างๆ มากมายรวมถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่เรียกว่า พระเจ้าตนหลวง สันป่าตอง สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อม อ.ป่าซาง กับ อ.สันป่าตอง เรียกว่า สะพานครูบาอินถา และอุปถัมภ์โรงพยาบาลสันป่าตองอีกด้วย

ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจครับ  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP  VIP 

ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมา ณ. โอกาสนี้ ***รับประกันตามกฏเวปทุกประการ***

ขอบคุณครับ


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม December 10, 2019 11:37:09
วันที่ปิดประมูล December 11, 2019 11:53:54
ราคาเปิด20
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารไทยพานิชย์ (บิ๊กซีสะพานใหม่ดอนเมือง) ,

boy99

ผู้เสนอราคาล่าสุด

40

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับพระแล้วครับ ขอบคุณมากครับ


boy99December 22, 2019 02:17:08

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


เลขพัสดุไปรษณีย์แจ้งไว้ที่กล่องข้อความแล้วนะครับ ขอบพระคุณมากครับ


อิ่มบุญDecember 21, 2019 01:46:16

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น