เมนูหลัก

น้องใหม่วัดใจ 200 มีบัตรรับรองครับ เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส กทม เนื้อทองแดง ปี 2466 หูเชื่อม ห่วงเชื่อม ข้างกระบอก พระสวยสมบูรณ์ครับ หายากมากๆ พระแท้มีบัตรรับรองสบายใจได้เลยครับ

ปิด สร้างโดย: จัดหนัก  VIP  (606)

ปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนากัมมัฏฐาน พระอาจารย์ที่หลวงปู่มั่น ให้ความเคารพเป็นอย่างมาก "ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) และท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล องค์ท่านทั้งสองเป็นสัตบุรุษ ผู้เป็นพหูสูต ดำเนินตามหลักอริยวงศ์ อริยประเพณีเป็นลำดับมา ทั้งเป็นครูอาจารย์ที่ดี เป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐทรงธรรมทรงวินัย ผู้ยิ่งด้วยคุณที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถร มีความเคารพเลื่อมใสอย่างหนักแน่นและเทิดทูนท่านพระอาจารย์ทั้งสองอย่างสูงสุด การสมาคมและการอยู่ร่วมกันระหว่างท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร กับด้วยท่านพระอาจารย์ทั้งสองตามสมัยและตามโอกาส เป็นการอยู่ร่วมกันที่อาศัยความเคารพนับถือตามฐานะเป็นหลัก" "เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่น มาพำนักในพระนคร ได้มีโอกาสศึกษาธรรมเนือง ๆ กับด้วยท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) นักปราชญ์ผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ มีปฏิภาณโวหารอันคมคาย ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านมีความเลื่อมใส เคารพบูชาท่านเเจ้คุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นอย่างสูงและคุณเคยดุจญาติสนิท ในฐานะแห่งองค์ท่านเป็นผู้ถือภาวะแห่งความเป็นภิกษุในพระศาสนา ณ สำนักเดียวกัน และท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ก็มีความนับถือพระอาจารย์มั่นตามควรแกก่ฐานะ ท่านทั้งสองมีกาลแห่งมิตรภาพมั่นคงตลอดมา บางโอกาสได้ขึนไปแสวงวิเวกทางตอนเหนือของประเทศด้วยกัน ในเขตพื้นที่อันประกอบด้วยป่าดง ภูเขา ถ้ำต่าง ๆ อันเหมาะแก่กการเจริญสมณธรรม ครั้งหนึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมในหมู่มหาชน ท่านพระอาจารย์มั่นได้กกราบขอโอกาสท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯเพื่ออันแสดงธรรม ณที่แห่งนั้นเอง องค์ท่านได้แสดงธรรมว่าด้วยมูลกัมมัฏฐาน กระแสธรรมเป็นที่จับจิตจับใจของผู้ฟัง จนท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ กล่าวชื่นชมหลังจบเทศนาธรรมนั้นว่า การแสดงธรรมของพระอาจารย์มั่น แสดงเป็นมุตโตทัย ชี้แนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ฟังให้บังเกิดความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส" "ครูอาจารย์ทั้งสอง คือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ และพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล จึงนับเป็นอติครุกาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่น แสดงความเคารพนับถือกราบไหว้เทิดทูนอย่างสูงสุด" เหรียญรุ่นนี้หลวงปู่เพ็ง วัดบรมนิวาส ปัจจุบันท่านอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕ ท่านเป็นพระฐานานุกรมในองค์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ได้โปรดเมตตายืนยันว่าเป็นเหรียญที่ทันท่านเจ้าคุณอุบาลี แจกในงาน เปิดโรงเรียน สุ่น วิทยานุกุล และเนื่องในกาลเลื่อนสมณศัก หลวงปู่เพ็งท่านยังเล่าอีกว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ เคยหยิบเหรียญรุ่นนี้ให้ท่านดู แล้วบอกกับหลวงปู่ว่า "นี่คือสมบัติของอาจารย์เรา (หมายถึงท่านเจ้าคุณอุบาลี) เหรียญท่านเจ้าคุณอุบาลี เมื่อทำครั้งแรก มีพญานาค แต่เดียวนี้เขาลืมกันหมดแล้ว"

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม May 16, 2018 14:59:24
วันที่ปิดประมูล May 17, 2018 15:06:40
ราคาเปิด180
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกรุงไทย (โรบินสัน สระบุรี) ,

acobat

ผู้เสนอราคาล่าสุด

6020

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (96)
krupra1965  VIP   (982)
May 17, 2018 14:53:42
5620
acobat  (401)
May 17, 2018 14:56:16
5700
krupra1965  VIP   (982)
May 17, 2018 14:56:16 Auto Bid
5720
acobat  (401)
May 17, 2018 14:56:35
5800
krupra1965  VIP   (982)
May 17, 2018 14:56:36 Auto Bid
5820
acobat  (401)
May 17, 2018 14:56:55
5900
krupra1965  VIP   (982)
May 17, 2018 14:56:55 Auto Bid
5920
acobat  (401)
May 17, 2018 14:57:14
6000
krupra1965  VIP   (982)
May 17, 2018 14:57:15 Auto Bid
6000
acobat  (401)
May 17, 2018 14:57:52
6020

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น