เมนูหลัก

กะลาแกะเป็นรูปราหูค่ะ

ปิด สร้างโดย: ภิญญาพระเหมาค่ะ  VIP  (534)(1)

ศิลปะไปทางล้านนาค่ะ สภาพเก่า


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม September 23, 2017 08:10:57
วันที่ปิดประมูล September 24, 2017 14:35:43
ราคาเปิด300
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารธนาคารกสิกรไทย // ปวิช ศรีวิชับ (ตลาดน้ำโท้ง) ,

Baanjuntiwara

ผู้เสนอราคาล่าสุด

400

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


BaanjuntiwaraOctober 24, 2017 14:43:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


ติดต่อง่ายสบายใจ RM206859708TH ค่ะ


ภิญญาพระเหมาค่ะOctober 04, 2017 06:18:33

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น