เมนูหลัก

!!แดงต่ำก่ว่าทุน 200!!!!.....ตะกรุดลพ.กวย ยุคต้นๆ แท้ดูง่าย ...( มีสิงห ์เนื้อตะกั่ว ...ลูกสะกด 2 ลุก ....ปลัดขลิก..) ไม่มีตะกรุดอย ่างเดียว.

ปิด สร้างโดย: เจริญก้าวหน้า  VIP  (40)

!!!!ตะกรุดลพ.กวย ยุคต้นๆ แท้ดูง่าย ...( มีสิงห ์เนื้อตะกั่ว ...ลูกสะกด 2 ลุก ....ปลัดขลิก..) ไม่มีตะกรุดอย ่างเดียว.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 10, 2018 13:15:14
วันที่ปิดประมูล October 11, 2018 16:26:17
ราคาเปิด150
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารไทยพาณิชย์ (เมืองพล) , ไทยพาณิชย์ (เมืองพล) ,

nan

ผู้เสนอราคาล่าสุด

1500

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (3)
nan  VIP  (396)(1)
October 11, 2018 11:45:20
500
sawitri  VIP  (144)
October 11, 2018 11:45:20 Auto Bid
550
nan  VIP  (396)(1)
October 11, 2018 11:45:35
700
sawitri  VIP  (144)
October 11, 2018 11:45:35 Auto Bid
750
nan  VIP  (396)(1)
October 11, 2018 11:45:47
900
sawitri  VIP  (144)
October 11, 2018 11:45:48 Auto Bid
950
sawitri  VIP  (144)
October 11, 2018 11:46:00 Auto Bid
1000
nan  VIP  (396)(1)
October 11, 2018 11:46:01
1050
sawitri  VIP  (144)
October 11, 2018 14:08:08
1500
nan  VIP  (396)(1)
October 11, 2018 14:08:08 Auto Bid
1500

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น