!!แดงต่ำก่ว่าทุน 200!!!!.....ตะกรุดลพ.กวย ยุคต้นๆ แท้ดูง่าย ...( มีสิงห ์เนื้อตะกั่ว ...ลูกสะกด 2 ลุก ....ปลัดขลิก..) ไม่มีตะกรุดอย ่างเดียว.

ปิด สร้างโดย: เจริญก้าวหน้า  VIP  (68)(1)

!!!!ตะกรุดลพ.กวย ยุคต้นๆ แท้ดูง่าย ...( มีสิงห ์เนื้อตะกั่ว ...ลูกสะกด 2 ลุก ....ปลัดขลิก..) ไม่มีตะกรุดอย ่างเดียว.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 10, 2018 13:15:14
วันที่ปิดประมูล October 11, 2018 16:26:17
ราคาเปิด150
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารไทยพาณิชย์ (เมืองพล) , ไทยพาณิชย์ (เมืองพล) ,

nan

ผู้เสนอราคาล่าสุด

1500

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


nanNovember 11, 2018 16:31:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


เจริญก้าวหน้าNovember 11, 2018 16:31:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น